This page in English

Successful ageing

Ett äldre par är ute och joggar.

Ökad livslängd ger nya utmaningar

Successful ageing vill bidra med fördjupade kunskaper om åldrandet

Hany Hachem på Novatorget.

Livslångt lärande = lycka?

Allt fler pensionärer söker sig till senioruniversiteten. Doktoranden Hany Hachem undersöker i en ny studie varför äldre vill lära sig nya saker.

Bilden visar ett porträtt av Antonios Tsertsidis.

Dementa missar teknikhjälp

Äldre som lider av demens får inte alltid information om digitala hjälpmedel som skulle kunna hjälpa dem i vardagen, enligt en ny studie.

Två äldre människor promenerar i parken.

Läs Successful ageing-bloggen

Doktoranderna inom Successful ageing forskar om åldrandet ur olika perspektiv. I bloggen summerar de och diskuterar det senaste inom äldreforskningen.

Fakta: Successful ageing

Örebro universitets satsning på Successful Ageing består idag av två forskarskolor där satsningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetets tre fakulteter:

  • Inom forskarskolan Successful ageing pågår forskning om åldrande och åldrandets möjligheter. Vi utvecklar teorierna om Successful ageing och relaterar till dem utifrån ett samtida nordiskt perspektiv. Forskarskolan är internationell med 18 doktorander från flera länder. Doktoranderna ägnar sig under fyra år åt sin egen forskning samtidigt som de ingår i programmets forskarskola.

  • Doktorandprogrammet Newbreed är delfinansierat av EUs Horizon 2020 program, Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA COFUND). Under 2018 har 16 internationella doktorander anställts från 14 olika länder.

Läs doktorandernas antologi!

Här kan du ladda ned doktorandernas antologi där de skriver populärvetenskapligt om sin åldrandeforskning.

Här  kan du ladda ned Newbreed doktorandernas antologi där de skriver populärvetenskapligt om sin åldrandeforskning.