This page in English

Successful ageing

Ett äldre par är ute och joggar.

Ökad livslängd ger nya utmaningar

Successful ageing vill bidra med fördjupade kunskaper om åldrandet

Kerstin Nilsson, Karin Hedström och socialminister Lena Hallengren på en scen i Almedalen.

Successful ageing i Almedalen

Inte ett problem utan en möjlighet. Örebroforskare diskuterade universitetets satsning på äldreforskning med politiker i Almedalen.

Antonio Tsertsidis utanför några byggnader.

Teknik som underlättar

Även de med demens och Alzheimers måste få göra sina röster hörda. Det är utgångspunkten för Antonio Tsertsidis forskning om tekniska hjälpmedel.

Katarina Lindblad i en korridor.

Studie som bryter ny mark

Maskulinitet, äldre män och hälsa kopplat till musik. Musikterapeuten Katarina Lindblads studie bryter ny mark. – Det här är ett outforskat område, säger hon.

Fakta: Successful ageing

Örebro universitets satsning på Successful Ageing består idag av två forskarskolor där satsningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetets tre fakulteter:

  • Inom forskarskolan Successful ageing pågår forskning om åldrande och åldrandets möjligheter. Vi utvecklar teorierna om Successful ageing och relaterar till dem utifrån ett samtida nordiskt perspektiv. Forskarskolan är internationell med 18 doktorander från flera länder. Doktoranderna ägnar sig under fyra år åt sin egen forskning samtidigt som de ingår i programmets forskarskola.

  • Doktorandprogrammet Newbreed är delfinansierat av EUs Horizon 2020 program, Marie Skłodowska-Curie Actions, Co-funding of Regional, National and International Programmes (MSCA COFUND). Under 2018 har 16 internationella doktorander anställts från 14 olika länder.

Läs doktorandernas antologi!

Här kan du ladda ned doktorandernas antologi där de skriver populärvetenskapligt om sin åldrandeforskning.