This page in English

Successful ageing

Ett äldre par är ute och joggar.

Ökad livslängd ger nya utmaningar

Successful ageing vill bidra med fördjupade kunskaper om åldrandet

Owasim Akram.

Forskar om fattigdom

Newbreed-doktoranden Owasim Akram har lång erfarenhet av att forska om fattigdom. Kunskaperna tar han med sig när han åker till Oxford i vår.

Antonio Tsertsidis utanför några byggnader.

Teknik som underlättar

Även de med demens och Alzheimers måste få göra sina röster hörda. Det är utgångspunkten för Antonio Tsertsidis forskning om tekniska hjälpmedel.

Katarina Lindblad i en korridor.

Studie som bryter ny mark

Maskulinitet, äldre män och hälsa kopplat till musik. Musikterapeuten Katarina Lindblads studie bryter ny mark. – Det här är ett outforskat område, säger hon.

Fakta: Successful ageing

Inom forskarskolan Successful ageing pågår forskning om åldrande och åldrandets möjligheter. Vi utvecklar teorierna om Successful ageing och relaterar till dem utifrån ett samtida nordiskt perspektiv.

Forskarskolan är internationell med doktorander från flera länder.

Satsningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetets tre fakulteter där 18 doktorander ingår. Doktoranderna ägnar sig under fyra år åt sin egen forskning samtidigt som de ingår i programmets forskarskola.

Successful ageing kommer att samordnas med doktorandprogrammet Newbreed, i de delar som är tillämpliga. Under 2018 har16 internationella doktorander anställts inom Newbreed, som har fått stöd av EU-kommissionen.

Läs doktorandernas antologi!

Här kan du ladda ned doktorandernas antologi där de skriver populärvetenskapligt om sin åldrandeforskning.