This page in English

Successful ageing

Fakta: Successful ageing

Inom forskarskolan Successful ageing pågår forskning om åldrande och åldrandets möjligheter. Vi utvecklar teorierna om Successful ageing och relaterar till dem utifrån ett samtida nordiskt perspektiv.

Forskarskolan är internationell med doktorander från flera länder.

Satsningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan universitetets tre fakulteter där 18 doktorander ingår. Doktoranderna ägnar sig under fyra år åt sin egen forskning samtidigt som de ingår i programmets forskarskola.

Successful ageing kommer att samordnas med doktorandprogrammet Newbreed, i de delar som är tillämpliga. Under 2018 har16 internationella doktorander anställts inom Newbreed, som har fått stöd av EU-kommissionen.

Läs doktorandernas antologi!

Här kan du ladda ned doktorandernas antologi där de skriver populärvetenskapligt om sin åldrandeforskning.