Amy Loutfi prisas av näringslivet: ”Hon har en unik förmåga”

Amy Loutfi håller tacktal från scenen.

Professor Amy Loutfi tilldelades Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj i torsdags kväll.

Professor Amy Loutfi får Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj för sitt arbete med att förena akademi och näringsliv. Medaljen delades ut under Handelskammarens årsfest i går kväll.
– Den här utmärkelsen är speciell för mig, eftersom den handlar om samverkan mellan Örebro universitet och näringslivet, säger Amy Loutfi.

Handelskammaren Mälardalen är en näringslivsorganisation för företag i Sörmland, Västmanland och Örebro län. På 1990-talet instiftade organisationen förtjänstmedaljen, som man sedan dess har delat ut varje år i samband med årsstämman.

"Vill lyfta eldsjälar och drivna människor"

– Även om vi är en organisation för företag så vill vi också lyfta fram personer, eftersom företag består av många eldsjälar och drivna människor. Genom den här medaljen får vi en möjlighet att lyfta fram en enskild individ, som har gjort något för regionens näringsliv, säger Jenny Emerén, vd för Handelskammaren Mälardalen.

Amy Loutfi.

Medaljen, som är i 14 karat guld, delas ut för att visa uppskattning för ”långvarig verksamhet, som givit särskilt fruktbärande resultat, eller för extraordinär insats, som särskilt gagnat regionens näringsliv och Handelskammarens medlemmar”.

Jenny Emerén berättar att det ligger ett gediget arbete bakom nomineringsprocessen.

– Vi har en medaljkommitté, som består av representanter från olika delar av vår region. De har med hjälp av sina nätverk letat efter kandidater. Sedan har de vägt in våra kriterier och valt ut de hetaste kandidaterna. Slutligen har de föreslagit en kandidat för vår styrelse, som därefter fattade beslutet att årets mottagare blir Amy Loutfi.

Första gången en professor får förtjänstmedaljen

Är det ovanligt att någon utanför näringslivet, i det här fallet en professor, får medaljen?

– Ja, jag tror att det är första gången som en professor får den, så det är väldigt ovanligt.

Amy Loutfi

Amy Loutfi, som är professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och som har gjort sig känd som en drivande kraft bakom lärosätets AI-forskning, fick ta emot medaljen i går, torsdag, kväll under Handelskammaren Mälardalens årsstämma och årsfest.

– Den här utmärkelsen är speciell för mig, eftersom den handlar om samverkan mellan Örebro universitet och näringslivet. Det krävs alltid fler än en för att lyckas med samverkan. Om jag har lyckats så beror det på att jag har haft utmärkta partners att samarbeta med. Våra ambitioner är kanske inte alltid desamma, men det viktigaste är att vi inte arbetar mot varandra – utan med varandra, säger Amy Loutfi.

Motiveringen:

Amy Loutfi är professorn och robotforskaren som på ett föredömligt sätt förenar akademi och näringsliv. Hon har en unik förmåga att kommunicera forskning och avancerad teknik på ett enkelt sätt så att alla kan förstå. Hennes utgångspunkt är samspelet mellan människa och maskin, något som applicerats i utvecklingsprojekt tillsammans med företagen. Genom nära samverkan med både små och stora företag har hon bidragit, och fortsätter att bidra, till att stärka den regionala konkurrenskraften.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Granath/Handelskammaren Mälardalen och Mia Lindström