This page in English

Amy Loutfi

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: T2243, E3103

Amy Loutfi

Om Amy Loutfi

Amy Loutfi är professor i datavetenskap vid Örebro universitet (AASS) och leder
forskargruppen AASS Machine Perception and Interaction Lab. Hon är vicerektor för AI och innovation.

Forskning

Amy Loutfi fick sin doktorsexamen i datavetenskap 2006 inom maskin-perception. Hon undersökte specifikt hur gassensorer kunde integreras på robotplattformar och hur dessa robotar kan jobba med människor för att lösa en rad problem.

Sedan dess har Amy Loutfi utvidgat sina forskningsintressen till att inkludera allmän forskning inom maskin-perception, där AI-metoder som maskininlärning används för tolkning av sensordata.

Hon har också utvidgat sin forskning inom området Human-Robot Interaction och studerat olika plattformar som inkluderar helt autonoma robotar, men också teleopererade robotar. Hon har lång erfarenhet av att samarbeta med industrin och den offentliga sektorn inom sina forskningsprojekt, som innefattar AI, robotik och människa-robot-interaktion.

Samarbeten och uppdrag

Amy Loutfi har ett omfattande engagemang för strategiska frågor inom AI för hela Sverige. Hon är aktiv i WASP, Wallenberg Autonomous Sensor Systems Program. I sin roll som vicerektor för AI är hon involverad i AI Sweden, AI Competence for Sweden, Omstartskommissionen och regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling. Läs mer: www.oru.se/ai

Amy Loutfi valdes 2020 till ledamot inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

För en fullständig lista över hennes publikationer och bibliometri, se Googles profilsida.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Manuskript |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Manuskript

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter