B-vitaminer påverkar positiv effekt av Omega-3 för människor med Alzheimers sjukdom

Äldre par på parkbänk

Halten av B-vitaminer i blodet innan man tillför Omega-3-fett som kosttillskott påverkar den kognitiva förmågan hos personer med Alzheimers sjukdom. Det visar en studie som letts av Yvonne Freund-Levi, lektor och docent vid Örebro universitet.

Tidigare studier visar på att både Omega-3-fettsyror och B-vitamin kan påverka symtom vid mild kognitiv svikt och mycket mild Alzheimers sjukdom.  Kognitiv svikt innefattar bland annat problem att minnas, att ta in ny information och svårigheter att hitta ord

Yvonne_freund_levi

Yvonne Freund

Forskarna har i denna studie undersökt kopplingen mellan Omega-3 kosttillskott och B-vitamin i blodet - och effekten på Alzheimers sjukdom hos äldre med en mildare form av sjukdomen.

–Vi fann signifikanta samband mellan Omega-3-tillskott i kosten och nivåer av B-vitamin innan tillskottet, jämfört med en placebogrupp. Vi mätte påverkan med olika bedömningsskalor för allmän och kognitiv uppfattningsförmåga vid Alzheimers sjukdom, säger Yvonne Freund-Levi. Studien är nu publicerad i tidskriften Journal of Alzheimers Disease.

Forskarna har i denna studie använt mätningar av homocystein (tHcy) för att fastställa mängden B-vitamin i blodet, ett värde som samlar olika typer av B-vitamin. Kosttillskottet av Omega-3 var av typen n-3 FAs från fet fisk.

– Resultaten tyder på att patienter innan de tar sitt n-3FAs som kosttillskott bör kontrollera nivåerna av sitt B- vitamin hos sin läkare för att få bästa möjliga utfall av kosttillskottet, säger Yvonne Freund-Levi.

Omega-3 finns naturligt i bland annat i fet fisk som lax och sill, och B-vitamin i fisk, potatis, kött och som tabletter.

Idag lider nära 50 miljoner människor i världen av demens och Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen.  Idag finns ingen bot mot Alzheimers sjukdom och Världshälsoorganisationen WHO har klassat demens som ett prioriterat globalt folkhälsoproblem.