This page in English

Yvonne Freund Levi

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302414, 0736 841130

Rum: X1107

Yvonne Freund Levi
Forskningsämne

Om Yvonne Freund Levi

Yvonne Freund är lektor klinisk neurovetenskap, överläkare i geriatrik, psykiatriker och legitimerad KBT-terapeut steg 2. Hon är också mindfulnessinstruktör. Hon disputerade 2008 med en avhandling om behandling med omega-3 vid Alzheimers sjukdom och blev docent i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet 2015.

Forskning

Yvonne Freund forskar om psykiatri för äldre och neuropsykiatriska symptom vid demens (BPSD). Forskningen om äldre med demens innefattar hur förändringar i livsstil, nutrition och läkemedel på verkar sjukdomen.

Hon studerar hur biomarkörer i ryggmärgsvätska kan förutspå Alzheimers sjukdom långt före det att sjukdomen bryter ut. En viss typ av biomarkörer finns hos människor med depression och sömnsvårigheter, symptom som också kan kopplas till tidiga stadier av Alzheimers sjukdom. Målet för forskningen är att kunna sätta in behandling så tidigt som möjligt eftersom neuropsykiatriska sjukdomar kan få allvarliga konsekvenser och ökat lidande för Alzheimer-patienter och anhöriga.

En annan studie visar att personer med Alzheimers sjukdom som åt tillskott med omega-3-fettsyror förbättrade sina resultat på minnestester. Resultaten pekar på att och omega-3-rik mat som fet fisk, kan vara ett sätt att mildra Alzheimer i ett tidigt skede.

I ett projekt undersöker hon behovet av rehabilitering hos dem som drabbats av covid-19, genom att kartlägga biomarkörer för infektionen med målet att utveckla individuell behandling för fysiska, psykiska och kognitiva funktioner som påverkats av sjukdomen.

I ett annat projekt utvärderar Yvonne Freund en ny typ av inkontinenshjälpmedel som provas på kvinnor på särskilda boende, för att se hur livskvaliteten påverkas och om det går att förebygga urinvägsinfektioner.

I en tidigare studie visar Yvonne Freund att träning är lika effektivt som läkemedel vid lindrig eller måttlig depression, och är dessutom bra för den psykiska hälsan i stort. Resultatet visar att fysisk aktivitet minskar risken för ångest, stress och utbrändhet. Dessutom ökar träningen självkänslan och förbättrar sömnen.

Hon har också forskat om hur mindfulness kan användas för behandling av stress och depression.

Hon leder forskargruppen Kognitiv medicin och biomarkörer vid ORU och är huvudhandledare för tre doktorander: Zbigniew Dzialanski, Qiwei Zhai, Anders Funqvist. 

Undervisning

Yvonne Freund ansvarar för en del av utbildningen i psykiatri på Läkarprogrammet, under hela studietiden. Hon undervisar i psykiatri, stress, kognitiva sjukdomar, kognitiv psykoterapi och psykodynamisk terapi, i psykiatri för äldre och inom geriatrisk vård och demenssjukdomar. Hon undervisar också om hur läkemedel påverkar det centrala nervsystemet, mindfulness och i kognitiv medicin.

Hon leder också den grupp av lärare på Läkarprogrammet vid Örebro universitet som ansvarar för att ta hand om den psykiska hälsan hos läkarstudenterna, som bland annat står bakom särskilda insatser för att motverka stress.

Samarbeten och uppdrag

  • Ledamot av Expertrådet Geriatrik Region Stockholm.
  • Ledamot i “Nutrition for Aging Populations vid The New York Academy of Science”.
  • Ledamot för “Kloka lista” vid Region Stockholm utvärdera behandling av läkemedel hos äldre.
  • Regelbundet anlitad som föreläsare av Alzheimer Sverige och Demensförbundet.
  • Forskningssamarbeten med Enzymotec Company, Tel Aviv University och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet.
  • Hon utför också digitala kognitiva utredningar på uppdrag av Geras solution.
  • Medlem i det vetenskapliga rådet för ”World congress for controversies in neurology” mars 2022.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag