ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR
This page in English

Dags att fira – 20 år som universitet

Tårta Örebro universitet 20 år

Johan Schnürer påpekar att man kan se hur universitetet har utvecklats – campus Almby har fått flera byggnader sedan högskoletiden.

Just idag, 6 februari, fyller Örebro universitet 20 år, ett jubileumsår som inleds med tårta.
– Vi vill uppmärksamma hur långt vi har kommit på 20 år, var vi står i dag och blicka framåt. Vi är stolta över resan vi gjort och vi vill ge tillbaka till regionen som stöttat oss, säger rektor Johan Schnürer.

Under jubileumsåret vill Örebro universitet tacka region, kommun och övriga samarbetspartners. Framför allt under vecka 40 och 41 i oktober anordnas aktiviteter för allmänhet, skolor och företag. 

Läs mer på jubileets hemsida

Man skulle kunna säga att resan från högskola till universitet egentligen startade för 30 år sedan, 1989. Då annonserade högskolan i Örebro efter en rektor som skulle arbeta för att ge högskolan universitetsstatus och internationell förankring. 

Ingemar Lind fick jobbet. Efteråt drog han paralleller till Odysseus resa när han beskrev hur han fick navigera i dåligt väder bland fientliga pirater.

– Han tog ändå uppdraget i land. Ett viktigt steg var professorsprogrammet, som han startade redan 1993, säger Johan Schnürer. 

Det var bara universitet som fick anställa professorer, men med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen, landstinget och Örebro kommun kunde högskolan ingå ett avtal med Uppsala universitet. 

I avtalet fick tio professorer, betalda av högskolan, i uppdrag att bygga upp forskning och utbildning i Örebro och i utbyte fick Uppsala universitet 20 procent av deras tid - utan kostnad. 

För att vara säker på att det nya programmet skulle få uppmärksamhet i media gjorde Ingemar Lind en oväntad entré till pressträffen där avtalet skulle skrivas under. Han red in på en vit häst. 

Under högskolans sista år behövdes inga trick för att väcka medias intresse och synen på Örebro universitet präglades länge av hur det gick till vid övergången till universitet. Den akademiska bedömargruppen gav universitetet nobben på ansökan som lämnades in 1997, men regeringen bestämde sig trots detta för att godkänna ansökan. 

Göran Persson kom till Örebro i juli 1998 för att berätta om de goda nyheterna – regeringen hade godkänt universitetsansökan. Här med styrelseordförande Ulf Larsson, rektor Ingemar Lind och den nuvarande utbildningsministern Anna Ekström, som då var knuten till statsrådsberedningen.

– Universitetet har sedan dess gång på gång visat att det var rätt beslut, säger Johan Schnürer.  

Fem år efter att Växjö, Karlstad och Örebro utnämnts till universitet presenterade Högskoleverket en uppföljning och konstaterade att Örebro var det mest framgångsrika lärosätet enligt nästan alla parametrar som användes. 

– Sedan 2015 finns vi dessutom med på den internationella rankningen Times Higher Education, konstaterar Johan Schnürer. 

Det är en av världens högst värderade universitetsrankningar och i den senaste rankningen hamnade Örebro universitet på plats 405 av världens cirka 20 000 universitet.  

Men från det första firandet - där Grythyttans studenter serverade gäddqueneller, pilgrimsmusslor, fasan och iransk kaviar - fram till dagens rankningslistor var det mycket som skulle hända. 

Redan i februari 2000 kunde universitetets förste doktor promoveras. Litteraturvetaren Sten Wistrand tar emot kransen av promotorn Sten Berglund.

När Jan-Erik Gidlund tillträdde som rektor 1999 fick han uppdraget att skapa ett universitet. Första steget var en forskarutbildning och att bygga ut forskningen – och för att klara det krävdes disputerade lärare och forskare.

– Från att ha haft ett 50-tal doktorander inskrivna vid andra universitet hade Örebro tio år senare 500 doktorander och ett 30-tal forskarutbildningsämnen, säger Johan Schnürer.

Redan under sitt första år som rektor gav Jan-Erik Gidlund Jens Schollin, som då var professor och forskningsansvarig på Regionsjukhuset, RSÖ, och den tidigare rektorn Ingemar Lind i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta en läkarutbildning i Örebro. Första ansökan lämnades in 2007.

Men det skulle dröja. Jens Schollin hann bli rektor och lämna in inte bara en utan två ansökningar till innan universitetet i mars 2010 fick ett positivt besked. 

Samma vår som Jens Schollin slutade som rektor tog de första studenterna sin läkarexamen.

– Sedan dess har vi även fått rätten att starta två utbildningar till civilingenjör. Idag har Örebro universitet förutom dem till läkare och civilingenjör även professionsutbildningar för till exempel jurister, psykologer och civilekonomer med högt söktryck, säger Johan Schnürer.

– Och självklart fortsätter vi satsa på den viktigaste utbildning ett universitet kan erbjuda - lärarutbildningen. En utbildning som har en lång historia i Örebro. 

– Under de 20 åren har vi också byggt framstående forskning inom många discipliner, med artificiell intelligens, AI, som ett särskilt spetsområde, avslutar rektor Johan Schnürer.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet, JP Lahall, Kicki Nilsson Icon 

Universitetet har växt fram: 

1969, 1971 Gymnastikhuset och idrottshallen

1975 Långhuset

1991 Kårhuset

1993 Teknikhuset

1994 Måltidens hus

1995 Prismahuset

1996 Biblioteket

1998 Entréhuset

2001 Forumhuset

2002 Teknikhuset byggdes ut

2003 Campus Alfred Nobel i Karlskoga

2004 Musikhögskolan flyttar till campus Almby

2008 Bilbergska

2014 Campus USÖ 

2015 Nova