This page in English

En vägg fylld med idéer för en ny skola

 Charleen Köntopp.

Utbytesstudenten Charleen Köntopp har ett kontor på Örebro universitet där hon tillsammans med studiekamraten Coralie Dulière planerar hur en skola ska vara. Inkludering, fler lärare och mindre klasser är viktiga delar. Planen är att starta en skola i Belgien när de har tagit examen.

När lärarstudenten Charleen Köntopp kom till Örebro universitet från Tyskland träffade hon utbytesstudenten Coralie Dulière från Belgien. Under flera månader har de fyllt en vägg med idéer i sitt projektrum.

– Vi har skrivit ned hur vi vill vara som lärare och vilken skola vi vill skapa, berättar Charleen Köntopp.

I Belgien nära staden Spa har de hittat en byggnad som de ska åka och titta på i augusti. Drömmen är att starta en ny skola här för barn i åldrarna sex till tio år.  Eleverna ska komma från olika bakgrunder och Charleen Köntopp och Coralie Dulière vill arbeta med inkludering.

– Byggnaden ligger nära naturen och ett hus där specialister inom olika områden för funktionsvariationer arbetar, med dem vill vi gärna starta ett samarbete. Det naturnära området gör att vi kan genomföra praktiska moment utomhus, vilket vi ser som en fördel. 

Mindre klasser, fler lärare och inkludering

För att få inspiration har Charleen Köntopp och Coralie Dulière träffat studenter från olika länder för att höra hur deras skolsystem fungerar. Ett land som har inspirerat är Luxemburg, här arbetar flera lärare i samma klassrum som ett lag eller som specialister.  

– I Tyskland är läraren ofta ensam med en klass på upp till 30 elever, vilket gör att varje barn inte kan få den hjälp och stöd det behöver, säger Charleen Köntopp.

I den skola som hon vill starta ska klasserna vara mindre, lärarna ska arbeta tillsammans i team i klassrummet och specialpedagoger ska finnas till hands för att kunna hjälpa barn med särskilda behov. Målet är inkludering.

– Ett barn som till exempel har autism ska inte bli separerad från andra elever och gå på en annan skola. Vi vill inkludera alla barn i vår skola, säger hon.

Men inkludering innebär inte bara barn med funktionsvariationer.  

– Bland annat behöver HBTQI+ inkluderas i lärarutbildningen så att kunskapen om det kan läras ut i skolan.

Nu har Charleen Köntopp avslutat sina utbytesstudier vid Örebro universitet. Idéerna har plockats ned från väggen men ska läggas upp digitalt så att Charleen Köntopp och Coralie Dulière kan fortsätta arbeta med sina planer från sina hemländer. Resten av studietiden ska de använda för att samla inspiration och göra studiebesök på olika skolor.

– Vi vill samla kunskap för att skapa en bra skola, sedan får vi se vad vi kan genomföra i praktiken.

Text och foto: Anna Asplund

HBTQI+ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersex-personer.