Evelin behåller sin grundlön vid studier till specialistsjuksköterska

Evelin Gustafsson

Evelin Gustafsson studerar till specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Och under studietiden behåller hon sin grundlön.
– Hos min arbetsgivare, Region Värmland, har vi möjlighet att söka en utbildningstjänst om vi vill studera vidare, berättar Evelin.

Efter fyra år som sjuksköterska på akutmottagningen och den postoperativa avdelningen i Region Värmland kände Evelin att det var dags att vidareutbilda sig.

– Jag har ända sedan jag började jobba som sjuksköterska varit intresserad av akutsjukvård och det har känts naturligt att vidareutbilda mig till anestesisjuksköterska. För mig var det viktigt att få klinisk erfarenhet och vara trygg i min roll som sjuksköterska innan jag kände mig redo att läsa vidare, säger Evelin.

I Region Värmland, där Centralsjukhuset i Karlstad ingår, kan sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska söka en utbildningstjänst.

– Utbildningstjänsten är en möjlighet för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig och innebär en anställning på den klinik man specialiserar sig inom med bibehållen grundlön under studietiden. Tjänsten söker man som vilken annan tjänst som helst och känns som en stor förmån när man vill läsa vidare. Motkravet från arbetsgivaren är att man klarar sina studier.

Tuffa studier kräver intresse

Evelin är nöjd med sin specialistutbildning och tycker att det är intressant att fördjupa sig inom ett område. Hon ser stora skillnader mot grundutbildningen eftersom hon och hennes kurskamrater är utbildade sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet.

– Vi kan dela med oss av våra erfarenheter från tidigare och från praktiken på ett annat sätt än man gjorde under grundutbildningen. Teorin blir också enklare och mer intressant eftersom jag kan hänga upp den på tidigare erfarenheter från arbetet på uppvakningsavdelningen och akutmottagningen.

Även om studierna är på heltid under ett år har Evelin, som bor i Karlstad, inte haft några bekymmer med att plugga i Örebro.

– Tiden är bra planerad och när vi ska vara i Örebro är det under en sammanhängande tid, i regel två till fyra dagar åt gången.

Utbildningen innebär även verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna får önska sig var de vill göra sin praktik inför kursen. För Evelins del innebär praktiken att hon återvänder till sin arbetsgivare på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon ser både för och nackdelar med att göra praktiken där hon tidigare arbetat. Fördelen är att hon känner igen sjukhuset och personalen hon ska arbeta med. Nackdelen är att hon missar att se hur ett annat sjukhus arbetar med sina patienter och rutiner.

– Jag har tagits emot väldigt fint som student och trivs själv väldigt bra. Det är en tuff men rolig utbildning och när jag är klar börjar jag direkt min tjänst som anestesisjuksköterska på kliniken.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat