Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska i höst!

Idag är det brist på sjuksköterskor med specialistutbildning. Genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska så innebär det bra karriärmöjligheter med fördjupade kunskaper. På Örebro universitet har vi sex olika inriktningar för våra specialistsjuksköterskeprogram. Nedan kan du hitta det programmet du vill läsa.

Nu får du antagningsbesked redan under våren!

På Örebro universitet har vi tidigarelagt anmälnings- och antagningsprocessen
för specialistsjuksköterskeprogrammen som startar
höstterminen 2019. Det innebär att du söker din utbildning under
anmälningsperioden 15 februari–15 mars.
Antagningsbesked ges 12 april.