Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska i höst!

En sjuksköterskestudent med en lärare

Idag är det brist på sjuksköterskor med specialistutbildning. Genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska så innebär det bra karriärmöjligheter med fördjupade kunskaper. På Örebro universitet har vi sex olika inriktningar för våra specialistsjuksköterskeprogram. Nedan kan du hitta de programmet du kan läsa.

Nu får du antagningsbesked redan under våren!

På Örebro universitet har vi tidigarelagt anmälnings- och antagningsprocessen
för specialistsjuksköterskeprogrammen som startar
höstterminen 2020. Det innebär att du söker din utbildning under
anmälningsperioden 17 februari–16 mars. Få antagningsbeskedet i slutet av april.