Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska i höst!

En sjuksköterskestudent med en lärare

Idag är det brist på sjuksköterskor med specialistutbildning. Genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska får du bra karriärmöjligheter med fördjupade kunskaper. På Örebro universitet har vi sex olika inriktningar för våra specialistsjuksköterskeprogram.

Du får antagningsbesked redan under våren!

På Örebro universitet har vi tidigarelagt anmälnings- och antagningsprocessen
för specialistsjuksköterskeprogrammen. Det innebär att anmälningsperioden är mellan 15 februari till 15 mars. Du får ditt antagningsbesked den 21 april.