Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska

En sjuksköterska vid en sjukhussäng.

Det är brist på sjuksköterskor med specialistutbildning. Genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska får du bra karriärmöjligheter med fördjupade kunskaper. På Örebro universitet har vi sex olika inriktningar för våra specialistsjuksköterskeprogram.

Antagningsbesked under våren

På Örebro universitet har vi tidigarelagt anmälnings- och antagningsprocessen
för specialistsjuksköterskeprogrammen. Det innebär att anmälningsperioden är mellan 15 februari och 15 mars. Du får ditt antagningsbeskedet den 19 april.