Fler förstahandssökande till Örebro universitet

Novahuset, Örebro universitet

Örebro universitet är ett av landets 18 universitet och högskolor som fler söker i första hand. Nu har 14 456 personer fått besked om att de har antagits till någon utbildning vid Örebro universitet.

Senast den 26 juli ska man svara på sitt antagningsbesked. Det andra antagningsbeskedet inför höstterminen 2019 publiceras den 1 augusti.

Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser med start höstterminen 2019. Till sen anmälan.

Kriminologiprogrammet är Örebro universitets mest sökta utbildning med 669 förstahandssökanden. Förutom Kriminologiprogrammet söker också fler Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Läkarprogrammet i första hand.

Läkarprogrammet står för den största ökningen av förstahandssökande – 43 procent. Dessutom finns Läkarprogrammet och Juristprogrammet vid Örebro universitet på listan över de 20 mest sökta programmen i Sverige. 

Totalt sökte 25 769 personer i april till Örebro universitets program, 6 294 i första hand. Det placerar Örebro universitet på plats sju av alla lärosäten sett till antalet sökande till program.

Nationellt har den nedåtgående trenden med minskat antal anmälningar till universitet och högskolor de senaste åren bromsats in. Totalt sökte 399 109 personer till högskolan hösten 2019, en ökning med 6 914 personer jämfört med året innan. 

Populäraste programmen vid Örebro universitet höstterminen 2019:

  1. Kriminologiprogrammet (669 förstahandssökande)
  2. Juristprogrammet (537 förstahandssökande)
  3. Läkarprogrammet (473 förstahandssökande)
  4. Socionomprogrammet  (394 förstahandssökande)
  5. Sjuksköterskeprogrammet ( 347 förstahandssökande)