Sen anmälan

Nedan finner du utbildningar som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Höstterminen 2019 (antagning.se)

Så här gör du

Efter sista anmälningsdag anmäler du dig som vanligt på antagning.se. Kontrollera att alla dina handlingar finns på antagning.se. Om inte måste du ladda upp på antagning.se.

Hur värderas en sen anmälan?

Anmälan som inkommer efter sista anmälningsdag kontrolleras beträffande grundläggande och eventuell särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas istället efter det datum de inkommer.