Full pott för forskare i maskinteknik

Magnus Löfstrand och Lars Pejryd

Det blev full pott för Magnus Löfstrand och Lars Pejryd från Vinnova.

Forskarna i maskinteknik skickade in två ansökningar – och båda blev beviljade av forskningsfinansiären Vinnova. Projekten fick tillsammans drygt 9 miljoner kronor och sker i samarbete med företag, som bidrar med lika mycket pengar.

– Det är en fantastisk utdelning för forskningen i maskinteknik vid Örebro universitet, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik och ledare för ett av projekten.

Hans kollega Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik, leder forskningen med målet att utveckla en digital tvilling. En digital tvilling kan vara en modell av en maskin i form av mjukvara. Den riktiga maskinen för över information om sitt tillstånd till den digitala tvillingen.

– Vi ska skapa en digital tvilling som fortlöpande uppdateras med driftsdata för att sedan direkt mata tillbaka uppdateringarna till maskinen. Målet som forskare är att med datainsamling och analys förbättra systemtillgänglighet, berättar Magnus Löfstrand.

Den digitala tvillingen ska bland annat provas på borriggar i underjordisk gruvdrift. Resultatet förväntas kunna användas inom både tillverkningsindustrin och processindustrin.

Det andra projektet är en utveckling av en metod för optimering av konstruktioner och att använda så kallade nätverk inom additiv tillverkning, också kallat 3D-printning. 

– Nätverk gör det möjligt att skapa lättare konstruktioner som håller bättre när de utsätts för oväntade belastningar, berättar Lars Pejryd.

Nätverk kan samtidigt användas som stöd under bygget av komponenter, stöd som kan sitta kvar, vilket minskar kostnaderna jämfört med konstruktionerna där stöden måste tas bort. De kan också ha en funktion som ökar prestandan, till exempel en värmeväxlare. Komponenterna som tillverkas på detta sätt kan vara delar av till exempel en borrigg eller en gasturbin

– Idag saknas kunskap om hur nätverk kan användas under konstruktionen och vi vill ta fram en process som täcker helheten, alltså både produktens egenskaper och tillverkningen, säger Lars Pejryd.

Forskningsmedlen kommer från Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram för hållbara utveckling hos Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.