This page in English

Forskningsprojekt

ROBODAM - ROBust Optimering i Design för Additiv Tillverkning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Nätverk utgör en viktig möjlighet när det gäller additiv tillverkning (AM). Det kan ge möjlighet till att skapa lättare produkter och kan integreras i strukturer som optimerats (genom t.ex. topologioptimering, TO) för att öka robustheten mot t.ex. belastningar i riktningar som inte avsetts eller tagits med i konstruktionen. Nätverk kan även användas som en integrerad del i konstruktionen för att undvika behov av stödstrukturer under byggnationen och därmed minska behovet av att ta bort dessa stödstrukturer efter byggnation. Därmed kan efterarbetskostnader för AM produkter minska. Ytterligare ett möjligt användningsområde är att integrera närverk i kyl- eller värme-applikationer för att därmed öka värmeöverföring genom större yta. Kunskapen om nätverk och hur dessa fungerar i både byggnation och i produkten och därmed hur man skall hantera dessa i konstruktionsarbetet är dock inte helt fullständig.

Projektet fokuserar på att vidareutveckla och validera en helhetsprocess för designoptimering med hänsyn taget till både produktegenskaper och producerbarhet. I projektet avses även att bygga kunskap om hur inre egenskaper, främst materialegenskaper, påverkas av komponentgeometri och byggriktning (givet material och process) för att detta skall kunna utgöra basen för konstruktionsoptimering för bästa produktegenskap och effektivaste produktionsprocess. Detta skall i projektet fokuseras på nätverksstrukturer bestående av ytor snarare än ”stöttor” för ökad robusthet.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners