Hållbarhetschef – från spontana infall till en strategisk roll

Sabina Du Rietz

Det som idag är en titel, hållbarhetschef, är ett yrke som förändrats på kort tid.
Det visade Örebroforskaren Sabina Du Rietz med sina tre nivåer, från spontana infall till en strategisk roll i företagen.

Sabina Du Rietz forskar om mätning och styrning av hållbarhetsfrågor. I seminariet Framtidens hållbarhetschef – vem är det? i Almedalen visade hon tre steg i utvecklingen för hållbarhetsfrågor inom företag .

I det första steget, ”gröngölingsfasen”, är hållbarhet ett flytande begrepp inom företagen. Insatserna är spontana och det saknas ofta en formell position.

I den andra fasen, som Sabina Du Rietz kallar ”effektivitet” agerar företagen som en reaktion på ett yttre tryck. Kunder och andra intressenter kräver att företagen lyfter hållbarhet. Här dyker den officiella hållbarhetschefen upp, som rapporterar till vd.

Den tredje fasen är ”innovation":

– Nu är hållbarhet en fråga om strategi på allvar och företagen agerar proaktivt för att möta samhällsproblem. Hållbarhetschefen har en strategisk roll med en position mellan styrelsen och organisationen, berättade Sabina Du Rietz.

Analysen av de tre faserna blev utgångspunkt för ett samtal med dagens hållbarhetschefer, bland andra Anna Lidström från Spendrups.

Samverkan med näringslivet är grunden till den masterutbildning i hållbart företagande vid Örebro universitet som startade hösten 2018.

– Företagen är framåtblickande och för studenterna är praktiken viktig för att lära sig vad de ska jobba med, sa Sabina Du Rietz.

Seminariet arrangerades av Social Venture Network, SVN.