This page in English

Sabina Du Rietz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303077

Rum: N3014

Sabina Du Rietz

Om Sabina Du Rietz

Sabina Du Rietz är universitetslektor vid Handelshögskolan Örebro Universitet sedan 2017. Sabina har en doktorsexamen ifrån Stockholms Universitet och har tidigare arbetat inom finans vid Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Finans.

Sabina forskar om mätning och styrning av hållbarhetsfrågor och har studerat detta inom olika kontexter såsom finansbranschen (doktorsavhandlingen), multinationella företag (pågående forskningsprojekt) och cirkulär ekonomi (Vinnovaprojekt och nytt FORMAS-projekt), men har även forskningsprojekt om ekonomistyrning och nationalräkenskaper och BNP.

Vid Handelshögskolan undervisar Sabina om hållbarhet, företag och globalisering samt hållbarhetsstyrning på kandidatnivå och på masterprofilen i hållbart företagande på masternivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Borglund, T. , Prenkert, F. , Frostenson, M. , Helin, S. & Du Rietz, S. (2019). External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME. The International Journal of Management Education, 17 (3).
Du Rietz, S. (2017). Slutt å handle hos storkjedene!. Bergens Tidende.
Du Rietz, S. (2014). When accounts become information: A study of investors’ ESG analysis practice. Scandinavian Journal of Management, 30 (4), 395-408.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Du Rietz, S. (2013). Accounting in the field of governance. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: School of Business, Stockholm University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Du Rietz, S. (2016). Responsible investment in Sweden. I: Tessa Hebb, James P. Hawley, Andreas G.F. Hoepner, Agnes L. Neher, David Wood, The Routledge handbook of responsible investment (ss. 336-344). New York: Routledge.
Du Rietz, S. (2015). Sweden: CSR as non-union arena for union issues. I: Lutz Preuss, Michael Gold, Chris Rees, Corporate Social Responsibility and Trade Unions: Perspectives across Europe (ss. 169-184). Oxon: Routledge.
Du Rietz, S. (2015). Valuation devices' orientation to each other: Imitation and differentiation among devices valuing companies social and environmental performance. I: Martin Kornberger, Lise Justesen, Anders Koed Madsen, and Jan Mouritsen, Making Things Valuable (ss. 148-166). Oxford: Oxford University Press.

Rapporter

Babri, M. , Carlborg, P. & Du Rietz, S. (2020). Cirkulära praktiker: hur går vi från ord till handling?. Örebro universitet, Handelshögskolan.