This page in English

Sabina Du Rietz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303077

Rum: N3014

Sabina Du Rietz

Om Sabina Du Rietz

Sabina Du Rietz är universitetslektor vid Handelshögskolan Örebro Universitet sedan 2017. Sabina har en doktorsexamen ifrån Stockholms Universitet och har tidigare arbetat inom finans vid Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Finans.

Sabina forskar om mätning och styrning av hållbarhetsfrågor och har studerat detta inom olika kontexter såsom finansbranschen (doktorsavhandlingen), multinationella företag (pågående forskningsprojekt) och cirkulär ekonomi (Vinnovaprojekt och nytt FORMAS-projekt), men har även forskningsprojekt om ekonomistyrning och nationalräkenskaper och BNP.

Vid Handelshögskolan undervisar Sabina om hållbarhet, företag och globalisering samt hållbarhetsstyrning på kandidatnivå och på masterprofilen i hållbart företagande på masternivå.