This page in English

Sabina Du Rietz

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: c2FiaW5hLmR1cmlldHo7b3J1LnNl

Telefon: 019 303077

Rum: N3014

Sabina Du Rietz

Om Sabina Du Rietz

Sabina Du Rietz är universitetslektor vid Handelshögskolan Örebro universitet sedan 2017. Sabina har en doktorsexamen ifrån Stockholms universitet (2013) och har tidigare arbetat vid Norges Handelshögskola. Hon har en professionell bakgrund inom finans och Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Finans.

Sabina forskar om styrning och mätning av hållbarhetsfrågor och har studerat detta inom kontexter såsom finansbranschen, multinationella företag, nationalräkenskaper och cirkulär ekonomi.

Sabina representerar Örebro universitet i det akademiska konsortiet för kemikaliesäkerhet, SWACCS.

Vid Handelshögskolan undervisar Sabina om hållbarhet och ekonomistyrning på grund- och kandidatnivå samt på masterprofilen i hållbart företagande på masternivå. Hon undervisar även hållbarhetsstyrning och cirkulär ekonomi inom chefsutbildning.

Sedan 2021 är Sabina Excellent lärare vid Örebro universitet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter