This page in English

”Kommer att förändra hela samhället” – nu ska AI spridas till andra utbildningar

En vit robot med en skärm på bröstkorgen tittar framåt.

Den här roboten testkörs i en hemliknande miljö på Örebro universitet, för att den ska kunna lära sig hur man rör sig i ett hem utan att störa de människor som bor där.

Örebro universitets satsning på artificiell intelligens, AI, ska märkas även i andra utbildningar, andra discipliner, näringslivet och offentlig sektor.
Därför blir nu professor Amy Loutfi vicerektor med uppgift att sprida kunskaper från området.
– AI-området är något som kommer att förändra hela samhället, våra utbildningar och vårt arbetsliv, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Från och med september börjar professor Amy Loutfi sin nya tjänst som vicerektor. Hon får i uppgift att hitta möjliga samarbeten med både offentlig sektor och näringslivet. Men ett viktigt uppdrag blir också att få med AI även i utbildningar där det inte finns i dag.

– Jag kommer att titta närmare på hur jag kan arbeta för hela universitetet och för våra andra ämnesområden, säger Amy Loutfi.

Amy Loutfi framför en grupp med människor.

Professor Amy Loutfi är ny vicerektor med ansvar för AI. Hon blir rektors närmaste rådgivare inom området.

AI-forskarna arbetar redan idag med många olika områden som kan få stor betydelse både för framtida utbildningar och för arbetslivet. Till exempel undersöks samspelet mellan människor och AI inom vård och omsorg i en särskild forskningslägenhet i Örebro. I universitetets labb testkörs robotar och AI-lösningar som kan underlätta verksamheten och höja säkerheten hos företag. Arbete pågår också med att ta fram digitala tvillingar av flera olika stadsmiljöer i Örebro, där exakta 3D-kopior av byggnader byggs upp digitalt. Det betyder att det framöver bland annat ska gå att identifiera fel i husen på distans.

Växande forskningsområde

– AI-området är ett av Örebro universitets starkaste forskningsområden och det växer väldigt kraftigt, säger rektor Johan Schnürer.

Han vill nu att kunskaperna snabbt sprids och börjar användas av fler - både på och utanför universitetet.

– Amy Loutfi är unikt lämpad för det med sin kompetens och med de nätverk och sammanhang som hon finns i.

AI – viktigt för näringslivet

Den nya tjänsten som vicerektor innebär att Amy Loutfi får ett tydligt ansvar för områdets utveckling på Örebro universitet.

–  Det här betyder att jag kan fokusera på den strategiska utvecklingen av AI-området. Både genom att arbeta inom universitet och genom att representera vårt universitet mot externa samverkanspartners, säger Amy Loutfi.

Just samverkan med näringslivet blir en viktig del i arbetet. Redan idag finns företag med i många av forskningsprojekten. Örebro universitet har också flera AI-kurser som riktar sig direkt till yrkesverksamma. Snart inleds dessutom det praktiska arbetet med att bygga upp AI impact lab på Örebro universitet, en mötesplats där både företag och offentlig sektor ska kunna ta del av det senaste inom AI.

– Svenskt näringsliv – men även offentlig sektor och akademin – måste absolut hänga med i det här. Annars kommer Sverige hjälplöst på efterkälken, säger Johan Schnürer.

 

Text: Jesper Mattsson

Foto: Jesper Eriksson och Jesper Mattsson