”Lärare måste agera konstruktivt med elevernas klimatoro”

Känslor är viktigt och lärarna måste konstruktivt kunna diskutera elevernas oro och hopp. Det rådet till skolan gav Maria Ojala, forskare i psykologi vid Örebro universitet, under ett seminarium i Almedalen om hur skolan ska agera för en hållbar utveckling.

Maria Ojala bidrog i flera seminarier under Almedalsveckan 2019 med sin forskning om ungas känslor och attityder till klimatförändringarna.

– Mina intervjuer med lärare visar att de vill ha mer kompetens att hantera elevernas känslor. För känslor måste få ta plats, inte enbart fakta. Men det handlar inte om att vara terapeut för individer. Det är också viktigt att bjuda in olika aktörer till skolan för att visa att vuxna tar ansvar, sa Maria Ojala under seminariet Hur rustar vi våra lärare och elever att hantera hållbar utveckling?

Hon konstaterade att klimatförändringarna inkluderar alla ämnen, som till exempel ekonomi och hälsa. Den insikten delade hon med både skolledare och lärare som satt med i panelen.

Maria Ojala efterlyste också en vision:

– Vi måste visa vilken framtid vi vill ha, vilket är svårt i det polariserade samhället idag.

I panelen deltog personer med olika uppdrag i skolan – och Emmy Wahlström från Fridays for Future, som avslutade seminariet:

– Som det ser ut nu har vi ingen framtid och egentligen behöver vi i skolan inte mer kunskap. Det som måste till är att vuxna föregår med gott exempel, sa hon.

Maria Ojala deltog också i seminariet Hopp eller förtvivlan – hur hanterar vi världens undergång?

 – Många unga har hopp. En del är pessimister, men har trots allt hopp och tilltro till aktiviteter och den tekniska utvecklingen. Men det finns också en sorg över något som gått förlorat, sa hon och konstaterade att hopp kräver mer av människan än förnekelse.

Maria Ojala deltog också i Vad kan psykologin göra för klimatet? Där var utgångspunkten det psykologiska glappet hos oss, tomrummet mellan att vi har kunskap om vad som händer med klimatet, och det faktum att vi inte agerar.

– Det kan fungera med att politiker utlyser klimatnödläge för att motverka den psykologiska distansen, men det finns också faror med symbolpolitik om vi inte agerar, sa Maria Ojala som också talade om vikten av förebilder:

– Genom att handla miljövänligt skapar vi en identitet som kan vara en förebild. Det är bättre att uppmuntra andra än att skambelägga andras beteende.