This page in English

Maria Ojala

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303069

Rum: L2620

Om Maria Ojala

Maria Ojala är docent i psykologi och jobbar som universitetslektor vid Örebro Universitet. Tidigare var hon verksam som forskare vid Uppsala Universitet. Maria är forskningsledare för det mångvetenskapliga Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS) tillsammans med Karin Gustafsson, sociologi, och Erik Hysing, statskunskap.

Marias forskning handlar främst om ungas (från sen barndom till ungt vuxenliv) tankar, känslor, kommunikationsmönster och handlande i relation till klimatförändringarna. Hon är speciellt intresserad av olika sätt att hantera klimatfrågan på utifrån ett psykologiskt perspektiv och vilka implikationer detta får för lärande för hållbar utveckling. Maria har även skrivit ett antal artiklar om hopp och engagemang inför klimatfrågan. Dessa är både av en empirisk och teoretisk karaktär.  

Mer information om Marias forskning, undervisning och aktiviteter då det gäller kontakt med aktörer utanför universitetsvärlden går att finna på LinkedIn (se länken ovan) eller genom att följa denna länk CV Ojala

Current research projects

 What role does climate change worry play in young people’s life and learning processes? A longitudinal study about protective and transformational factors and implications for climate change education. Grant from the Swedish Research Council VR. Main applicant/ principal investigator: Maria Ojala. 5 954 500 SEK. 2022 (Aug)-2026

To trust or not to trust? Youth’s attitudes, emotions, and trust in climate change science. Grant from the Swedish Research Council Forte. Main applicant/ principal investigator: Maria Ojala. 3 945 021 SEK. Co-applicant Karin Gustafsson. 2022-2025

Prefiguring sustainable futures through food activism: How young people deal with border tensions between the sustainable and unsustainable in everyday life. As principal investigator. Financed by the Swedish Research Council Formas. 3 000 000 SEK. 2018-2022.

Sedvänjor att undervisa om kontroversiella hållbarhetsfrågor och elevernas lärande. As participant. Principal Investigator is Professor Leif Östman, Uppsala University. Financed by The Swedish Research Council VR. 2018-2022

Recent finished projects:

Mobility, informal learning and citizenship in mobile preschools. As participant. Principal Investigator is Associate Professor Danielle van der Burgt, Uppsala University. Financed by The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences (RJ)

Young people´s communication with parents, friends, and teachers about global environmental problems: Emotions, coping, and self-efficacy. As principal investigator. Financed by the Swedish Research Council Formas.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Ojala, M. , Cunsolo, A. , Ogunbode, C. & Middleton, J. (2021). Anxiety, worry, and grief in a time of environmental and climate crisis: A narrative review. Annual Review of Environment and Resources, 46, 35-58.
Ojala, M. (2021). Junge Menschen in der Klimakrise: Bewältigung, Engagement und Wohlbefinden. Report Psychologie, 46 (9), 28-30.
Ojala, M. (2020). When young people worry about climate change. Tomorrow’s Earth Stewards (online journal Tufts University USA).
Ojala, M. (2019). Eco-anxiety. The RSA Journal (4), 10-15.
Ojala, M. (2019). Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 13 (2), 1-17.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Ojala, M. (2018). Hopp och oro i en tid av globala klimatförändringar. Ikaros - om människan och vetenskapen (2/3).
Ojala, M. (2017). Hope and anticipation in education for a sustainable future. Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 94, 76-84.
Ojala, M. & Lidskog, R. (2017). Mosquitoes as a threat to humans and the community: The role of place identity, social norms, environmental concerns and ecocentric values in public risk perception. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 22 (2), 172-184.
Ojala, M. & Lakew, Y. (2017). Young People and Climate Change Communication. Oxford Research Encyclopedia of Climate Science.
Ojala, M. (2015). Climate change skepticism among adolescents. Journal of Youth Studies, 18 (9), 1135-1153.
Ojala, M. (2012). Regulating worry, promoting hope: How do children, adolescents, and young adults cope with climate change?. International Journal of Environmental and Science Education, 7 (4), 537-561.
Ojala, M. (2011). Ungas känslor inför klimatet. Miljöforskning (3).
Ojala, M. (2007). Confronting macrosocial worries: worry about environmental problems and proactive coping among a group of young volunteers . Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 39 (6), 729-745.

Artiklar, recensioner

Ojala, M. (2017). Review of: Hope and grief in the Anthropocene: Re-conceptualising human-nature relations by Lesley Head. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 22 (8), 1035-1037.

Böcker

Ojala, M. & Rikner, A. (2010). Att hantera det ambivalenta: unga vuxnas attityder och beteende gällande energisparande i hemmet. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 66).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ojala, M. (2007). Hope and worry: exploring young people's values, emotions, and behavior regarding global environmental problems. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ojala, M. (2020). Att inkludera hållbarhets- och bildningsperspektiv i socialpsykologin: Om vikten av att ta hänsyn till emotionella aspekter. I: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (ss. 34-43). Örebro: Örebro universitet.
Ojala, M. (2018). Climate and environment. I: M.H. Bornstein, M.E. Arterberry, K.L. Fingerman, & J.E. Lansford, The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development (ss. 367-368). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Ojala, M. & Lakew, Y. (2018). Young people and climate change communication. I: Matthew C. Nisbet, Shirley S. Ho, Ezra Markowitz, Saffron O’Neill, Mike S. Schäfer, and Jagadish Thaker, The Oxford Encyclopedia of Climate Change Communication: Volume III (ss. 609-628). New York: Oxford University Press.
Ojala, M. (2016). Preparing children for the emotional challenges of climate change: a review of the research. I: Winograd K., Education in times of environmental crises: teaching children to be agents of change (ss. 210-218). New York: Routledge.
Ojala, M. (2016). Young people and global climate change: Emotions, coping, and engagement in everyday life. I: N. Ansell, N. Klocker & T. Skelton, Geographies of global issues: change and threat (ss. 329-346). . Springer Science+Business Media B.V..
Ojala, M. (2008). Hoppfull oro: en medelväg mot klimatvänlig matkonsumtion.. I: KliMATfrågan på bordet (ss. 187-198). Stockholm: Formas.
Ojala, M. (2004). Emotioner som deliberativa verktyg: lokala miljökonflikter och känslornas positiva potential. I: Emotionssociologiska uppsatser: "papers" från forskarutbildningskurs i emotionernas sociologi (ss. 73-91). Karlstad: Karlstads universitet.

Konferensbidrag

Ojala, M. & Anniko, M. (2020). Ambivalence about climate friendly food choices and coping among late adolescents. Konferensbidrag vid 17th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2020), Porto, Portugal (online conference due to Covid-19), September 2-5, 2020.
Ojala, M. & Katariina, S. (2020). Chair of Symposium: Young People, Climate Change, and Pro-environmental Behavior. Konferensbidrag vid The 2020 Society for Research on Adolescence Biennial Meeting (2020 SRA), San Diego, USA, March 19-21, 2020 (Conference cancelled).
Ojala, M. (2020). How do young people cope with climate change?. Konferensbidrag vid Danish Psychological Association’s Conference 2020, Copenhagen, Denmark, September, 19, 2020.
Ojala, M. (2020). Promoting critical emotional awareness in education for sustainable development. Konferensbidrag vid 2nd International Education With Sustainability Conference (EwS 2020), Mid Sweden University, Sweden, (Online conference), August 13, 2020.
Ojala, M. (2019). Hope and worry: Young people’s engagement concerning climate change. Konferensbidrag vid The Rovaniemi Arctic Spirit Conference, Climate change and the future generations, University of Lappland, Rovaniemi, Finland, November 12-13, 2019.
Ojala, M. (2019). Prefiguring sustainable futures: Food activism and anticipation among emerging adults. Konferensbidrag vid Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet AI, Örebro University, Örebro, Sweden, June 10-13, 2019.
Ojala, M. (2018). Being young in a time of climate change: Coping strategies, communication patterns, engagement, and subjective wellbeing. Konferensbidrag vid 25th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2018), Gold Coast, Australia, July 15-19, 2018.
Ojala, M. (2018). Emotional aspects in forest-related education for sustainable development: Young people’s emotions, coping strategies and engagement. Konferensbidrag vid 13th Congress of European Forest pedagogy network, TOGETHER – How to involve children and teenagers in decision making, planning and learning, Pudasjärvi, Finland, October 2-5, 2018.
Ojala, M. (2018). Teachers’ views on emotions in climate change education: Exploring meta-emotion philosophies, promoting critical emotional awareness. Konferensbidrag vid 43rd ATEE Conference, A future for all – teaching for a sustainable society, University of Gävle, Gävle, Sweden, August 20-22, 2018.
Ojala, M. (2017). Ethico-moral dimensions and emotions in climate change education: Exploring senior high-school teachers’ meta-emotion philosophies. Konferensbidrag vid International EthiCo Conference: What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence, Gothenburg, Sweden, December 11-13, 2017.
Ojala, M. (2016). Critical emotional awareness as a key competence in education for a sustainable future. I: Mulder, M., Wesselink, R., Biemans, H. & Lans, T., Competence 2016 International conference on competence theory, research and practice. Konferensbidrag vid Competence 2016, International conference on competence theory, research and practice. Part of symposium: Sustainability competences: meanings, possibilities, and constraints, Wageningen University, The Netherlands, October 19-21, 2016 (ss. 552-557).
Ojala, M. & Bergstad, C. J. (2016). Symposium: Young people and climate change engagement. Konferensbidrag vid 24th IAPS Conference, Lund University, Lund, Sweden, June 27-July 1, 2016.
Ojala, M. (2016). Teachers’ Meta-Emotion Philosophies and Climate Change Education. Konferensbidrag vid ECER 2016, NW 30. Environmental and Sustainability Education Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016.
Ojala, M. (2016). The existential issues of children and youth when facing contemporary challenges. Konferensbidrag vid Existential questions in research and education, Sigtuna, Sweden, October 27-29, 2016.
Ojala, M. (2016). Young people’s distancing strategies concerning climate change: Relations to engagement, communication patterns, gender, and worry. Konferensbidrag vid 24th IAPS Conference, Lund University, Lund, Sweden, June 28- July 1, 2016. Part of symposium: Young people and climate change engagement (Chairs: Maria Ojala, Uppsala University & Cecilia Bergstad, University of Gothenburg).
Ojala, M. (2015). Anticipation related emotions of hope and worry concerning global climate change: Promoting emotional awareness in education for a sustainable future. Konferensbidrag vid First International Conference on Anticipation, Trento, Italy, November 5-7, 2015.
Ojala, M. & Lidskog, R. (2015). Explaining public risk perception of mosquitoes: The role of social norms, place identity, environmental values and concerns. I: 24th SRA-Europe Conference 15-17 June 2015, Maastricht, The Netherlands Programme and Proceedings Book. Konferensbidrag vid The 24th SRA-Europe 2015 conference, Science, policy, and society: Bridging the gap between risk and science, Maastricht, The Netherlands, June 15-17, 2015 (ss. 177-177).
Ojala, M. (2015). Student perceptions of teachers’ emotion communication style and future orientation: Associations with hope about climate change. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2015), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-10, 2015.
Ojala, M. & Bengtsson, H. (2015). Young people’s coping strategies concerning climate change: Relations to communication patterns with parents and friends and pro-environmental behavior. Konferensbidrag vid The 11th Biennial Conference on Environmental Psychology, Groningen, The Netherlands, August 24-26, 2015.
Ojala, M. & Lidskog, R. (2014). Mosquitoes as a threat to humans and the community: The role of place identity, social norms, environmental concern and ecocentric values in public risk perception. Konferensbidrag vid The 23rd IAPS conference, Timisoara, Rumania, June 23-27, 2014.
Ojala, M. (2014). Socializing emotions in the classroom: Highschool students’ perceptions of teacher induced emotion norms in education for sustainable development. Konferensbidrag vid NERA 42nd Congress - Education for Sustainable Development, Lillehammer, Norway, March 5-7, 2014.
Ojala, M. (2013). Coping with climate change related emotions among adolescents: Associations with communication patterns and environmental engagement. I: Transformation in a Changing Climate International Conference in Oslo 19 - 21 June 2013 : Proceedings. Konferensbidrag vid Transformation in a Changing Climate Conference, Oslo, Norway, June 19-21, 2013 (ss. 322-322). Oslo, Norway: University of Oslo, Department of Sociology and Human Geography.
Ojala, M. (2012). Emotional awareness: On the importance of including emotional aspects in education for sustainable development (ESD). Konferensbidrag vid Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues, Umeå, Sweden, October 9-11, 2012.
Ojala, M. (2012). The Importance of Emotions and Emotion Regulating Strategies in the Process of Learning about Global Climate Change. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research (ECER 2012), Cádiz, Spain, September 18-21, 2012.
Ojala, M. (2011). Regulating worry, promoting hope: How children, adolescents, and young adults cope psychologically with climate change. Konferensbidrag vid 9th Biennial Conference on Environmental Psychology, Eindhoven, The Netherlands, September 26-28, 2011.
Ojala, M. (2010). A climate of hope?: Exploring how young people cope psychologically with global climate change. Konferensbidrag vid The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Lithuania, May 12-15, 2010 (ss. 15-19). Bologna, Italy: Medimond.
Ojala, M. (2010). Hope and climate change: sources of hope and pro-environmental behavior among two groups young people. Konferensbidrag vid 21st IAPS conference, Leipzig, Germany, June 27 - July 2, 2010.
Ojala, M. (2010). How do children cope with global climate change?: Coping strategies, engagement and well-being. Konferensbidrag vid The Second International Conference on Coping with Stress, Umeå, Sweden, October 5-7, 2010.
Ojala, M. (2010). Imagining a positive global future: hope about climate change and pro-environmental behavior among young people. Konferensbidrag vid 5th European Conference on Positive Psychology, Copenhagen, Denmark, June 23-26, 2010.
Ojala, M. (2009). Ambivalent attitudes about household energy conservation: negative and positive strategies for handling ambivalence. Konferensbidrag vid 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, Zürich, Switzerland, September 6-9, 2009.
Ojala, M. (2008). Facing ambiguities - transcending dichotomies: Factors promoting an inclusion of global problems into young people’s moral identity. Konferensbidrag vid 34th Annual Meeting of the Association for Moral Education, University of Notre Dame, Notre Dame, USA, November 13-16, 2008.
Ojala, M. (2008). The importance of a dialectic relation between positive and negative emotions in promoting social engagement among young people. Konferensbidrag vid The XI Conference of the European Association for Research on Adolescence, Torino, Italy, May 7-10, 2008.
Ojala, M. (2006). Confronting macrosocial worries: worry about global environmental problems and sources of hope among two groups of emerging adults. Konferensbidrag vid The 3rd European Conference on Positive Psychology, Braga, Portugal, July 3-6, 2006.
Ojala, M. (2004). A positive reappraisal of adolescents’ worries about environmental risks: The relation between worry, subjective well-being, values and existential dimensions. Konferensbidrag vid The 2nd European Conference on Positive Psychology, Verbania Pallanza, Italy, July 5-8, 2004.
Ojala, M. (2004). Adolescents’ worries about environmental risks: subjective well-being, values and existential dimensions. Konferensbidrag vid The IX Conference of the European Association for Research on Adolescence, Porto, Portugal, May 4-8, 2004.

Rapporter

Ojala, M. (2019). Integrating a sustainability perspective into psychology education: A review of the literature and some suggestions. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 2).
Ojala, M. (2010). Barns känslor och tankar om klimatproblematiken. Eskilstuna: Energimyndigheten (Energimyndighetens rapportserie, ER 2010:31).
Ojala, M. & Höijer, B. (2006). Man vill ju vara en god medborgare, men…: Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering. Örebro: Örebro universitet (Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö 06-01).