Lärarordförande: ”Vi behöver forskning för elevernas bästa”

Ann Öhamn och Johanna Jaara Åstrand

Ann Öhman, projektledare, berättar om Framtidens lärarutbildning för Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, besökte Örebro universitet. Hon underströk vikten av praktiknära forskning. Det handlar om att hitta lösningarna på problem som lärare ställs inför i sin vardag, säger hon.

Utveckling av den praktiknära forskningen är en del i den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning Örebro universitet. Johanna Jaara Åstrand lyfte fram betydelsen av forskning för utbildningen av lärare.

– Forskning inom utbildningsvetenskap är extremt eftersatt. Ett sätt att komma vidare är att hitta insatser för den praktiknära forskningen. Vi måste ha den kunskapen för att lärare ska kunna utveckla elever till toppen av sin förmåga, säger hon.

Inom ramen för Framtidens lärarutbildning är en rad konkreta projekt inom praktiknära forskning planerade eller på gång.

Utvecklas i yrket - inte ur

En annan satsning är de adjungerande adjunkterna. I dag delar 17 lärare sin tid mellan eleverna i skolan och studenterna på lärarutbildningen. Johanna Jaara Åstrand känner inte till att något lärosäte satsar så stort på detta sätt att direkt knyta utbildningen till den praktiska verksamheten.

– Vi har lidit i många år av att lärare utvecklas ut ur yrket istället för i yrket. Det här är ett sätt att bekräfta erfarenheten hos lärare och samtidigt ge dem chansen till nya utmaningar, säger Johanna Jaara Åstrand som också ser det dubbla uppdraget som en möjlighet för lärare att ta med sig egna nya kunskaper från lärarutbildningen tillbaka till skolan.

Tar tydlig ställning 

För Johanna Jaara Åstrand identifierar projektet Framtidens lärarutbildning allmänna brister i lärarutbildningar i Sverige och behovet av att säkra en sammanhållen utbildning som håller hög kvalitet. 

– Jag är imponerad av att Örebro universitet har en rektor som tydligt tagit ställning för lärarutbildningens betydelse för hela universitetet.

Text och foto: Maria Elisson

Anna-Karin Andershed, Johan Schnürer och Johanna Jaara Åstrand.

Prorektor Anna-Karin Andershed och rektor Johan Schnürer mötte Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, som besökte Örebro universitet.