This page in English

Mat och hälsa-satsningen får stöd av KK-stiftelsen

Robert Brummer.

Professor Robert Brummer, vicerektor och ansvarig för universitetets strategiska satsning Mat och hälsa

Universitetet får 5 miljoner från KK-stiftelsen till två biträdande lektorer som stöttar Mat och hälsa-satsningen.
– De kommer in i en spännande fas och kommer vara med och utveckla både utbildning och forskning, säger professor Robert Brummer.

Nu får universitetets satsning på mat och hälsa förstärkning av två biträdande lektorer, båda i medicin – en med inriktning mot neurobiologi och funktionell hjärnavbildning och en med inriktning mot livsmedels- och kostvetenskap.

Den förstnämnda kommer vara en del av Centrum för funktionell hjärnavbildning, som är under utveckling. Det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan samtliga fakulteteter på universitetet kopplat till den nya magnetkameran.

– Vi bygger ett helt nytt centrum i samarbete med Region Örebro län för att kunna utnyttja den nya tekniken fullt ut inom flera ämnen som psykologi, måltidsvetenskap och medicin, säger professor Robert Brummer, vicerektor och ansvarig för universitetets strategiska satsning Mat och hälsa.

Skifte från kött till växtbaserad diet

Den andra biträdande lektorn kommer tillhöra forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interaction, NGBI, och fokusera på kostfiber och protein och hur de påverkar människors tarmflora och hälsa.

– Det är viktiga frågor ur flera perspektiv, inte minst med tanke på det skifte från kött till en mer växtbaserad diet, som krävs med tanke på klimatet. Hur påverkar det till exempel näringsupptaget och tarmhälsan, inte minst hos äldre, säger Robert Brummer.

Den nya biträdande lektorn kommer dessutom vara med och utveckla både befintliga och nya utbildningsprogram som rör livsmedels- och kostvetenskap.

Rekryteringen av de båda biträdande lektorerna kommer starta omgående med förhoppningen att de ska vara på plats före sommaren.

Text och foto: Linda Harradine