Ny forskargrupp får stöd från USA

Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet.

Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet.

Ett nytt samarbete med Gallaudet University i USA kan ge ämnet specialpedagogik vid Örebro universitet ett bra avstamp.
– Eftersom vi är en nybildad forskningsgrupp är det viktigt att få till nätverk, säger Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik.

Den nya forskningsgruppen i Örebro heter Specialpedagogik, utbildning och lärande. Karin Allard förklarar varför samarbetet med Gallaudet University i Washington D.C. är viktigt.

– Det är ett unikt universitet, eftersom det erbjuder akademiska studier på amerikanskt teckenspråk. Det finns inget annat universitet i hela världen som gör det. Det är också intressant att lyfta frågan eftersom Örebro utsågs till Europas teckenspråkshuvudstad 2010, säger hon.

Amerikanska forskare till Örebro

Den 12 juni besökte Deborah Chen Pichler som är professor på Lingvistiska institutionen vid Gallaudet University Örebro tillsammans med skolans rektor Roberta Cordano. De var här för att diskutera det nya samarbetet.

Universiteteten ska arbeta med två områden. Dels multimodalitet, där till exempel gester, ljud och tecken används för att kommunicera, och dels inkludering.

– Universiteten tänker så olika om inkludering och inkluderingsfrågan är aktuell. Det är viktigt att lyfta den utifrån olika perspektiv. Det handlar också om att utvidga och utveckla specialpedagogiken, hur vi placerar den i lärarutbildningen och vilka frågor som kan lyftas, säger Karin Allard.

"Helikopterperspektiv över verksamheten"

Specialpedagogik är ett komplement till lärarutbildningen. Lärare kan bredda sin kompetens inom bland annat utredningar om läs- och skrivsvårigheter och få lära sig att vara en mentor för andra lärare. Specialpedagogen kan också vara ett stöd i verksamheten genom att påbörja kompetensutveckling och arbeta med skolutvecklingsfrågor riktat mot lärare och skolledning.

– Man har ett helikopterperspektiv över verksamheten. Elever i klassrummen har olika erfarenheter och bakgrunder. Det handlar om hur vi ska möta eleverna för att de ska nå målen, säger Karin Allard.

Forskare och lärare möts

Den 13 till 14 november ska Örebro universitet anordna en nationell konferens om specialpedagogik.

– Vår ambition med konferensen är att praktiker och forskare ska mötas, och att vi får höra om lärarnas vardag, säger Karin Allard.

Hon säger att det finns ett stort behov av specialpedagoger. Inför höstterminen 2018 hade 405 personer specialpedagogiska programmet vid Örebro universitetet som sitt förstahandsval. Och när ett nätverk i ämnet startade anmälde sig 150 personer.

– Jag tror att det beror på att det är en komplex verklighet man möter i klassrummet i dag. Det behövs verktyg och det kan en specialpedagog tillföra.

Text och foto: Beatrice Emmerik.