”Nya läkarutbildningen är efterlängtad”

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson, dekan för fakulteten för medicin och hälsa.

Med start höstterminen 2021 blir läkarutbildningen sexårig, och den nya utbildningen ger en läkarlegitimation direkt. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Läs mer om Läkarprogrammet

– Det är ett efterlängtat besked och vi är övertygade om att detta kommer ha positiva effekter för svensk läkarutbildning, säger Kerstin Nilsson, dekan för fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Beslutet innebär att de universitet som idag har läkarutbildning måste ansöka på nytt hos UKÄ (Universitetskanslersämbetet) för att få examensrätt.

– Naturligtvis är det ett stort arbete att lämna in en ny ansökan om examensrätt, men vi tycker vi är väl rustade vid Örebro universitet. Vår nuvarande utbildning ligger väl i linje med den nya utbildningen så vi räknar inte med att behöva göra några större förändringar, säger Kerstin Nilsson.

– Självklart är det en stor utmaning att på tolv terminer ge studenterna samma grundläggande kompetens som de i dag ska förvärva på 5,5 år plus AT -tjänstgöring. Men vi är väl förberedda och en särskild projektgrupp har redan påbörjat arbetet, fortsätter hon.

De studenter som börjar sin utbildning före den 1 juli 2021 följer de gamla reglerna, med ett krav att ta examen senast december 2029.

En annan del av den nya utbildningen till läkare är att dagens allmäntjänstgöring (AT) ersätts med bastjänstgöring (BT), som utgör det första året i specialistläkarutbildningen. Det beslutet fattades förra året.