Ny modell kan spridas i universitetsvärlden: "Har inte arbetats på det här sättet tidigare"

Flera personer är på någon typ av mässa. Tre kvinnor är i fokus och har en diskussion med varandra.

Affärsutvecklaren Camilla Ulvmyr (i mitten) arbetade med den nya 5i-modellen i tre år. Arkivbild: Örebro universitet.

Innovationer, nya arbetssätt och hela 52 projekt där näringslivet och akademin samarbetar. Det är några av resultaten av det tre år långa projektet Access. Nu hoppas Örebro universitet kunna sprida lärdomarna vidare till fler verksamheter.
– Det är ett helt nytt sätt att tänka, säger Camilla Ulvmyr, affärsutvecklare vid Örebro universitet.

Under tre års tid samarbetade Örebro, Linköping och Uppsala universitet i det så kallade Access-projektet. Tre olika lärosäten med olika möjligheter – men med hjälp av ett nytt arbetssätt, 5i-modellen (se faktaruta), kunde universiteten hitta ett sätt att skapa samarbeten på.

Affärsutvecklarna Camilla Ulvmyr och Camilla Nicander vid Örebro universitets holdingbolag har under projektets gång träffat näringslivschefer, besökt små och medelstora företag och deltagit i nätverksträffar för att informera om hur man kan samverka med universitetet.

Att olika företag fick besök på sin hemmaarena ses som en framgångsfaktor.

– De är jättetacksamma att man kommer ut och att Örebro universitet är ute i regionen, och inte bara i Örebro kommun, säger Camilla Nicander.

"Insett hur viktig vår roll är"

Efter att Ulvmyr och Nicander hade informerat om möjligheterna under en nätverksträff kunde företagen fylla i lappar för att bli kontaktade och få mer information. Det gav resultat.

– Efter en sådan träff kunde vi få upp till 15 nya möten ute hos företagen. Åker man bara ut och står på scenen händer ingenting, säger Camilla Nicander.

En kvinna som är i fokus tittar på en annan kvinna som är oskarp.

Det nya arbetssättet under Access-projektet har gett goda resultat. En nätverksträff kunde ge upp till 15 nya möten ute hos företag i Örebroregionen, berättar affärsutvecklaren Camilla Nicander. Arkivbild: Örebro universitet.

Målet med Access-projektet var att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag, samt hos universiteten. Under projektet hade projektgruppen fokus på 5i-modellen – framför allt de tre första stegen.

– Det var där vi var med och drev processen. Vi som varit med har insett hur viktig vår roll är. Att det finns personer som knyter samman akademin och näringslivet och kan prata båda språken, säger Camilla Ulvmyr.

Hon tycker att arbetsmodellen har skapat nya möjligheter.

– Det är ett helt nytt sätt att tänka. När vi är ute har vi ett helt annat förhållningssätt. Man tänker ”hur tar jag det här till nästa steg?”.

En idé som blivit verklighet tack vare projektet kom från filmaren Miko Lazic. Han ville utveckla ett system med autofokus där kameror kunde lära sig att följa och känna igen till exempel skådespelare. Men trots kontakt med flera andra lärosäten fick han inte napp – innan AI-forskare i Örebro kom in i bilden.

Hör mer om Miko Lazics samarbete med universitetet här:

Universitetet syns i regionen

Två andra Örebroprojekt lever också vidare. Ett av dem är Social Impact Lab. Där har forskare möjlighet att utveckla idéer som kan göra skillnad i samhället. Det andra projektet kallas Studentuppdrag och kopplar samman företag och studenter.

– Andra lärosäten i Sverige tittar på verksamheterna och besöker dem. Det har inte arbetats på det här sättet tidigare, säger Camilla Nicander.

Vill sprida arbetsmodellen

Projektnamnet Access syftar på vikten av ”ömsesidig access”; att intresset för, och betydelsen av, samarbetet skulle vara lika viktigt för både forskare, studenter och de företag som var delaktiga. Även där tycker Camilla Nicander och Camilla Ulvmyr att projektet var lyckat: I Örebro län genomfördes 348 olika aktiviteter under projektets gång och totalt skapade de tre universiteten 52 samverkansprojekt som togs hela vägen i mål.

Nu skriver universitetet på en ny ansökan för att få möjlighet att utveckla och implementera modellen inom fler verksamheter.

Faktaruta - Access-projektet och 5i-modellen

Steg 1: Inspirera.

Påverka attityder, skapa ett ökat intresse och ge kännedom om vilket stöd som kan erbjudas parterna.

Steg 2. Identifiera.

Intresse från båda parter att samarbeta kring en tydlig frågeställning/ett tydligt behov.

Steg 3. Initiera.

Stärkta relationer, ökad insikt om ömsesidigt mervärde för deltagarna. Här tas också beslut om att fortsätta samarbetet.

Steg 4. Ingå

Genomförande av samarbetsprojekt, som antingen fullföljs eller avbryts.

Steg 5. Intensifiera

Innovationsprojekt med extern finansiering kommer till nytta för de inblandade.