Nytt program – språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Linnea Hane, Marie Gelang och Gustav Westberg

Linnea Hane, Marie Gelang och Gustav Westberg.

Örebro universitet startar ett nytt program i retorik och kommunikation, med undervisning på både på svenska och engelska. Utbildningen ger en grund för att arbeta med kommunikation i företag, organisationer eller myndigheter – både nationellt och internationellt.

Programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap startar höstterminen 2019. Välkommen med din anmälan senast den 15 april. 

Programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap innehåller bland annat kurser i retorik, engelska, svenska språket och interkulturell kommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv. Utbildningen ger kompetenser i projektledning, coachning i kommunikativt komplicerade situationer och medling i konflikter. Studenterna lär sig att informera och kommunicera, utföra kommunikationsanalys och förstå budskapsförmedling i olika sammanhang.

– Relationer skapas genom hur vi kommunicerar och når fram till andra, vår retorik. Det är varje individs ansvar att kommunicera medvetet och att se till att mottagaren förstår, såväl internt som externt, säger Erica Nyström, sälj- och marknadschef på Tele Coaching och sitter med i programrådet för utbildningen.

Erica Nyström

Erica Nyström

Den internationella marknaden växer. Företag och verksamheter har både kollegor och kunder utspridda över världen. Det ställer krav på att ledare och medarbetare kan kommunicera och anpassa kommunikationen så att mottagaren förstår budskapet.

– Retoriken, ett nära samarbete med arbetslivet och kurserna i svenska och engelska förbereder studenterna väl för framtidens arbetsplatser, att kunna kommunicera medvetet och mottagaranpassat, säger Erica Nyström.

Marie Gelang är docent i retorik och programansvarig:

– Programmet är för dem som vill kommunicera, argumentera, förmedla och medla på svenska och engelska.  Utbildningen ger grundläggande kompetenser för ett kommunikativt ledarskap och med det får våra studenter en palett av kompetenser, säger hon.

Företagskultur och hur människan fungerar i olika kulturer är en del av utbildningen som har nära anknytning till arbetslivet. Studenterna kommer löpande att få arbeta med autentiska fall från arbetslivet som är framtagna av olika arbetsgivare.

– Det här är ingen chefsutbildning, utan våra studenter får kompetensen att hjälpa chefen att leda genom kommunikativt ledarskap, säger Marie Gelang.

Studenterna kommer att arbeta med muntlig, skriftlig och visuell kommunikation och hur de ska anpassa budskapet till olika medier.

Gustav Westberg, är lärare med ansvar för svenskämnet på programmet:

– Genom kurserna i svenska och engelska kommer studenterna få de språkliga färdigheter som ett professionellt arbetsliv kräver. Det kan till exempel handla om hur man kan styra en organisation ”mjukt” genom skrivet, talat och visuellt språk.

Han tillägger:

– På dagens globala arbetsmarknad är dessutom interkulturell kompetens helt nödvändig för att undvika språkliga missförstånd. Idag måste en kommunikativ ledare kunna kommunicera med kunder och medarbete på andra sidan jorden, och den student som går det här programmet kommer att lära sig hur.

Linnea Hane, lärare i retorik på programmet:

– Utbildningen ger dig inte bara förmågan att navigera i olika kommunikativa situationer i företag och organisationer utan hjälper dig även att möta människor du träffar oavsett situation, säger hon.

Förutom kurser i retorik, svenska och engelska har studenterna möjlighet att under en termin välja mellan utbytesstudier, praktik eller en valfri kurs ur universitetets kursutbud.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat