Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, 180 hp

Starttermin: Hösten 2023 (kommande)

Vill du jobba med kommunikation och ledarskap i Sverige och internationellt? Då ska du läsa programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Här studerar du bland annat interkulturell kommunikation, argumentation och professionellt skrivande.

Anmälan öppnar 2023-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet.

På programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap lär du dig att kommunicera, påverka och leda på svenska och engelska i framtidens företag, myndigheter och organisationer. Det kommunikativa ledarskapet har sin grund i retorikens syn på kommunikation som dialogisk, mottagarorienterad och strategisk.

Programmet har en tydlig internationell prägel. Kombinationen av kunskaper i engelska och retorik och svenska språket är unik, vilket märks i de kärnkompetenser som programmet erbjuder: produktion av professionella texter och muntliga presentationer på svenska och engelska, förståelse för visuell och interkulturell kommunikation samt argumentations-, debatt- och mötesteknik med sin grund i retoriken.

Arbetslivsanknytningen är stark genom hela programmet, och som student har du möjlighet att göra en hel termins praktik på ett företag, myndighet eller organisation i Sverige eller utomlands. Du kan istället välja att under denna termin bredda dina studier genom att läsa valfri kurs eller studera utomlands.

I slutet av programmet väljer du inriktning för att efter tre års studier ta kandidatexamen i antingen engelska, retorik eller svenska språket. Du går sedan ut i arbetslivet med en bred utbildning som kvalificerar dig för arbete med exempelvis samordning, information och kommunikation inom såväl näringslivet som inom offentlig sektor.

Utbildningsplan Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, 180 hp

Under första året läser studenten Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 högskolepoäng (hp) och Svenska för arbetslivet, 30 hp.

Det andra året inleds med Engelska för arbetslivet, 30 hp. Därefter ska studenten söka ett av de tre fortsättningskursalternativen i Språk och retorik i ett internationellt perspektiv, 30 hp, beroende på vilket ämne som ska utgöra studentens huvudområde (Retorik, Svenska språket eller Engelska).

Det sista året börjar med en termin med valfria kurser, 30 hp. Studenten kan då välja att studera utomlands, läsa en valfri kurs inom universitetets kursutbud eller göra en praktiktermin i Sverige eller utomlands (Praktik i språk och retorik, 30 hp). Sista terminen läser studenten en kandidatkurs om 30 hp, där det ingår ett självständigt arbete om 15 hp i valt huvudområde.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gustav Westberg

Anmälningskod ORU-19316

Programmet förbereder dig för en lång rad yrken som sätter den kommunikativa förmågan i centrum. Specifika kompetenser som problemlösning, kommunikationsanalys och budskapsförmedling ger dig förutsättningar att exempelvis jobba som kommunikatör, retorikkonsult, projekt- eller teamledare, informatör, coach och utvecklare.

Utbildningens betoning på praktiska kommunikativa färdigheter i tal och skrift på såväl svenska som engelska är värdefullt för företag och organisationer som är verksamma internationellt. Programmet ger möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Termin 1: Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 hp.
Termin 2: Svenska för arbetslivet, 30 hp.
Termin 3: Engelska för arbetslivet, 30 hp.
Termin 4: Språk och retorik i ett internationellt perspektiv, 30 hp (studenterna väljer om denna kurs läses inom engelska, retorik eller svenska språket).
Termin 5: Praktik i språk och retorik, 30 hp eller valfria kurser om 30 hp.
Termin 6: En av kurserna:
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – engelska, kandidatkurs, 30 hp,
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – retorik, kandidatkurs, 30 hp,
Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – svenska språket, kandidatkurs, 30 hp.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Kontakta din studievägledare om du frågor om att ändra något i programmets innehåll för att se vad som är möjligt och vilka eventuella konsekvenser det får. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i ett av huvudområdena engelska, retorik eller svenska språket.

Termin 5 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik i språk och retorik, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Termin 6 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kandidatkursen. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 5 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik i språk och retorik, 30 hp.

Filosofie kandidatexamen med engelska, retorik eller svenska språket som huvudområde (180 hp). Vilket huvudområde din examen blir i beror på vilka kurser du väljer till termin 4 och termin 6.

Programmet ges för första gången hösten 2019 så det finns ingen antagningsstatistik från tidigare terminer.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Sophia Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Josefine Persson framför Unescos logotyp.

Josefine läste Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – nu jobbar hon för Unesco

Som kommunikatör på FN-organet Unesco får Josefine Persson kombinera sina intressen för mänskliga rättigheter och kommunikation.

Nadja Flood

Dags att ta examen från Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Nadja Flood tillhör programmets första kull. Nu tar hon examen och har fått jobb som Marketing Communicator på Örebroföretaget Flex Applications.

Shisa Nordström

Bra sammanhållning och praktiska inslag i undervisningen

Varför sökte du programmet språk, retorik och kommunikativt ledarskap?
Jag har alltid varit intresserad av hur människor fungerar i sociala sammanhang och det bästa jag vet är att resa. Med andra ord är det kommunikation som genomsyrar två av mina största intressen. För mig var det viktigt att välja en utbildning som jag kan applicera på mitt privatliv och inte bara i yrkeslivet.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi får kunskaper som är bra i både yrkesliv och privatliv. Jag uppskattar att utbildningen har en del praktiska inslag trots att vi läser på universitetet. Klassen får en helt annan sammanhållning i och med de praktiska momenten vi gör.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Gemenskap, värme och variation.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
För mig är det perfekt, det blir nämligen vad man gör det till. Vill man så finns det allt från nattlivet på kåren till olika mässor att engagera sig i, men du kan också avstå helt. Det är helt upp till en själv vad för typ av studentliv du vill ha: det blir vad man gör det till, men en sak som är säker är att det finns något för alla.

Vad har du för framtidsplaner?
Väldigt bra fråga, jag ändrar mig varje dag. Men givetvis något inom kommunikation, kanske retorikkonsult där jag får ta del av och hjälpa flera olika företag. Eller fokusera på endast ett spännande företag som kommunikatör. Jag vet i alla fall att det behöver vara varierande med mycket nätverkande för att jag ska trivas.

Tips till blivande studenter?
Testa bara, allting löser sig. Blev det inte som du tänkt dig? Byt. Det finns över 900 kurser, så jag lovar att det finns något för dig. Var öppen, våga fråga och ta för dig av det som finns. Örebro som stad och som universitet har så mycket att erbjuda.

Utforska, ta vara på och njut av studentlivet!