Örebro på plats 74 av världens unga universitet

Johan Schnürer framför Örebro universitet

Örebro universitet hamnar på plats 74 i Times Higher Educations rankning av världens främsta universitet under 50 år. Det är framför allt hög kvalitet i forskningen och vetenskapliga citeringar som ligger bakom placeringen.

– Forskning och citeringar är prioriterade mål i vår strategi. Därför är det glädjande att vi är starka inom det, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet
 
Citeringar innebär att forskare runt om i världen hänvisar till forskning utförd vid Örebro universitet i sina vetenskapliga artiklar.
 
– Om vi enbart tittar på indikatorn citeringar i rankningen hamnar Örebro universitet på plats 35. Det är ett tecken på att vår forskning har internationellt genomslag, säger Johan Schnürer.

Fler lärosäten med på listan 

I år är det fler lärosäten på listan än tidigare, 40 procent fler, 351 mot förra årets 250. Dessutom har fler länder kommit med – 60 länder istället för förra årets 55. Förra året var Örebro universitet på plats 62 och i år hamnar universitetet alltså på plats 74.
 
– Med tanke på ökningen står vi oss bra i konkurrensen, säger Johan Schnürer.
 
Times Higher Education, THE är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Plats 405 bland 20 000 lärosäten 

På rankningen som innefattar alla universitet och högskolor hamnar Örebro universitet på plats 405. Det finns 20 000 lärosäten i världen och 1 258 ingick i rankningen.
 
I rankningen av världens universitet under 50 år finns tre från Sverige med. Förutom Örebro, även Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, på plats 36 och Linköpings universitet på plats 73.

Text: Linda Harradine
Foto: Icon, Kicki Nilsson

För att inkluderas i rankningen ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys genomfört av ett internationellt förlag.