This page in English

Örebro universitet släpper sex AI-kurser i höst: ”En teknologi alla talar om”

Örebro universitet utökar sitt utbud av AI-kurser för yrkesverksamma och öppnar nu sex kurser för anmälan. Samtidigt meddelar regeringen att den satsar ytterligare 20 miljoner kronor på just vidareutbildning inom AI.
– Örebro universitet etablerar sig om ett AI-nav i Sverige och vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda både bredden och djupet inom AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI.

Nu har Örebro universitet öppnat anmälan till höstens sex AI-kurser för yrkesverksamma: Introduktion till maskininlärning, Introduktion till artificiell intelligens, AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, Mixed reality i industriella tillämpningar, Answer set-programmering samt Autonoma robotar och ROS.

Mattias Bruhn i Robotlab.

Mattias Bruhn.

Mattias Bruhn, IT-arkitekt på Atea, gick en av vårens kurser; Introduktion till artificiell intelligens.

– Vi jobbar väldigt mycket med AI utifrån ett användarperspektiv, så jag pratar mycket med våra kunder om hur de kan nyttja AI. Därför ville jag förstå den underläggande tekniken bättre. Jag tyckte att kursen var väldigt bra, det var ett intressant upplägg och jag har verkligen lärt mig tekniken bakom AI, säger han.

Även Daniel Hallmans, systemarkitekt på ABB, gick samma kurs.

Daniel Hallmans i Robotlab.

Daniel Hallmans.

– Jag tyckte att kursen var bra. Den gav en förståelse för vad AI är och vilka möjligheter som finns. Sedan väckte den även några frågetecken kring vad man kan använda AI till och hur man borde använda det.

Skulle du rekommendera kursen till någon annan?

– Absolut, den är nyttig för alla som på något sätt kommer i kontakt med AI.

Digitalisering banar väg för AI

Franziska Klügl, forskare vid Örebro universitet, är lärare för kursen. Hon menar att lärosätet märker av ett ökat intresse för AI från industrin.

– Just nu är AI en teknologi som alla talar om och det beror på digitaliseringen. I dag har vi tillgång till mer data än tidigare samtidigt som allt fler processer automatiseras, vilket gör det möjligt att använda sig av AI. Vi har också tillgång till den datorkraft som krävs. Så plötsligt blir det möjligt att lösa viktiga och relevanta problem ganska enkelt med hjälp av AI, problem som tidigare kan ha varit svåra att lösa.

Franziska Klügl i Robotlab.

Franziska Klügl.

Eftersom AI är ett så brett område är en introduktionskurs en bra plats att börja på, tycker hon.

– Det finns så många missuppfattningar om vad AI är och vad AI faktiskt kan göra. Den här grundläggande kursen ger en bred kunskap om AI och en översikt över olika områden av AI. De kunskaperna är viktiga att ha för både industrin, relevanta beslutsfattare och för människor som arbetar med AI.

I många av AI-kurserna kan deltagarna ta med sig riktiga case från sina verksamheter och arbeta med. Varför är det viktigt?

– Alla saker du lär dig måste du kunna sätta i relation till ditt dagliga liv och de problem som du måste lösa. Kunskapen får inte vara abstrakt, för då går den inte att använda – abstrakt information kommer du att glömma snabbt. Att kunna använda sig av ett riktigt case ger kursen mening, säger Franziska Klügl.

”Universiteten spelar en avgörande roll i det livslånga lärandet”

Örebro universitet har sedan 2017 erbjudit AI-kurser för yrkesverksamma i programmet Smarter, som finansierats av KK-stiftelsen. Under våren blev det klart att programmet ska växa med fortsatt stöd från stiftelsen. Örebro universitets mål är att inom några år ha utökat kursutbudet, samt införlivat AI-kurserna som en ordinarie del av lärosätets kursutbud.

– AI kommer att förändra många olika sektorer. Därför är det viktigt att yrkesverksamma har möjlighet att utveckla sin kompetens för att kunna öka anammandet av AI. Vi tror att universiteten spelar en avgörande roll i det livslånga lärandet, säger Amy Loutfi, Örebro universitets vicerektor för AI.

I fjol lanserade regeringen satsningen AI Competence for Sweden där ett antal lärosäten, bland annat Örebro universitet, ska hjälpas åt att utveckla och erbjuda kurser inom artificiell intelligens. Regeringen gick in med 20 miljoner kronor under 2018 och meddelade nyligen att ytterligare 20 miljoner görs tillgängliga under 2019.

Text, foto och film: Jesper Eriksson