This page in English

Smarter – kompetensutveckling inom artificiell intelligens (AI)

Genom våra korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser kan du dra nytta av Örebro universitets spetskompetens. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system. Vi ger även kurser i samarbete med Jönköping University och Högskolan i Skövde.

Smarter.

Kurser våren 2022

Alla kurser är ortsoberoende och ges på distans.
Kurserna ges med två till tre obligatoriska Zoomträffar (i regel mellan klockan 9 och 13).

Reinforcement learning del 2

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

Maskininlärning del 2

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

Logisk problemlösning med answer set-programmering

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

Autonoma robotar och ROS

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

Natural Language Processing

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

AI Ethics for Engineers

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
Mer information kommer snart.

Maskininlärning del 1

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
21 september, 24 november och 14 december.

Reinforcement learning del 1

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
22 september, 3 november och 15 december.

Distributed AI and Multi-Agent Systems

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
8 oktober, 26 november och 10 januari 2022.

Introduction to Probabilistic Robotics

Läs mer här.

Explainable Artificial Intelligence

Läs mer.

Introduktion till människa-robotinteraktion

Läs mer.

Statistical Inference

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
30 mars, 27 april, 31 maj.

Introduktion till artificiell intelligens

Läs mer här.
Obligatoriska Zoomträffar:
22 januari, 5 mars, 16 april.

Virtual Reality i industriella tillämpningar

Läs mer.
Obligatoriska Zoomträffar:
23 september, 4 november och 16 december.

Federico Pecora

Kurserna är utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kombinera arbete och studier. Kurserna är framtagna i samarbete med företagen som behöver din kompetens och pedagogiken är anpassad för dig som är yrkesverksam. 

Både webbaserad utbildning och träffar på campus

Kurserna inom Smarter är fristående trepoängskurser, men kan vara del av en mastersexamen. En stor del av undervisningen är webbaserad, men kompletteras med några träffar på campus eller hos något av de medverkande företagen.

Kurserna ges på kvartsfart eller halvfart. En kurs om tre högskolepoäng motsvarar 80 timmars studier under en termin. Utbildningen sker på engelska.

Flexibel pedagogik

Smarters flexibla pedagogik innebär att du kan:

  • Bedriva studier på din hemort.
  • Ta del av undervisningen när det passar dig och i egen takt (dock inom angivna tidsramar).
  • Bedriva vissa delar av kursen inom den egna organisationen.
  • Jobba med eget case som är relevant inom den egna organisationen.
  • Få tillgång till kursmaterial via internet dygnet runt.
  • Få tillgång till handledning även utanför reguljära arbetstider.
Örebro universitet - ett AI-nav i Sverige

Vi på Örebro universitet vill bidra till det livslånga lärandet. Yrkesverksamma kan till exempel läsa våra AI-kurser på distans, vid sidan av det ordinarie arbetet. Vår uppgift är att tillsammans med dig utveckla utbildningar efter ditt behov. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Vi erbjuder kurser för yrkesverksamma. Kurserna är implementerade i vårt ordinarie kursutbud, vilket innebär att du söker via ordinarie antagning (läs mer under Vanliga frågor och svar).

Våra kurser kan även anordnas vid behov mot en avgift, skicka intresseanmälan till This is an email address.

Örebro universitet – ett AI-nav i Sverige

Örebro universitet är en del av tre nationella initiativ för kompetensutveckling inom artificiell intelligens: AI Competence for Sweden, KIT och KKS Smarter.

AI Competence for Sweden

AI Competence for Sweden är ett samarbete mellan sju lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Läs mer här.

KIT

KIT är ett samarbete mellan fem lärosäten (Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola), som alla har flexibla utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå. 

KKS Smarter

I samarbete mellan akademi och industri har Örebro universitet etablerat det nationella utbildningsinitiativet Smarter, med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system. Smarter leds av universitetets starka forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) och sker i samverkan med Högskolan i Skövde och Jönköping University. Kurserna, som är på avancerad nivå, riktar sig till yrkesverksamma och är kostnadsfria.  

Utvecklingen av Smarter sker i samarbete med:

ABB
AI Competence for Sweden
Akademiska Hus
Alfred Nobel Science Park
Billerud Korsnäs
Business Region Örebro
CAB
EMBA berg group
Epiroc
Ericsson
Holmen
Karlskoga Automation
Lasertech
Orica
SAAB
Sigma
Teknikföretagen
Västra Bergslagens Industriförening

KK-stiftelsen
Smarter är finansierat av KK-stiftelsen. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
AI Competence for Sweden

Operativ projektledare för Smarter

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson