Örebroforskare först med policy-bok på svenska

Anna Petersén, Jan Olsson, Erik Hysing, Monika Berg och Ann-Catrin Kristianssen

Anna Petersén, Jan Olsson, Erik Hysing, Monika Berg och Ann-Catrin Kristianssen har skrivit den första boken på svenska om policy i offentlig förvaltning.

Nu finns den första boken på svenska om policy i offentlig verksamhet. Författare är fem forskare vid Örebro universitet.
– Med svenska exempel blir policy mer tillgängligt för studenter, säger Jan Olsson, professor i statskunskap och en av författarna.

”Policy i teori och praktik” vänder sig till studenter på grundnivå i statskunskap och på Örebro universitet i första hand till dem som läser Offentlig förvaltning och ledning  Men boken lämpar sig också för studenter som läser socionomprogram och samhällsvetenskapliga utbildningar vid lärosäten i Sverige.

– Studenterna ska få en kritisk medvetenhet om vad policy innebär och hur den utvecklas. De ska få en förmåga att reflektera över de politiska intressen som ligger bakom, säger Erik Hysing, docent i statskunskap, en annan av författarna.

De andra är Ann-Catrin Kristianssen, statsvetare, Monica Berg, sociolog och Anna Petersén, socialt arbete.

Mycket forskning i Örebro

Den nya boken fyller en lucka i Sverige, som den första skriven på svenska och baserad på svenska förhållanden. Det är ingen slump att den kom till just vid Örebro universitet.

– Vår forskning är mycket inriktad på policyanalys och vi har alltså mycket av egen kunskap och forskning att bjuda på. På så sätt har det inte varit svårt att skriva boken, säger Jan Olsson.

Vad är då policy? Jo, enligt författarna en uttalad eller outtalad handlingsinriktning för en offentlig organisation, som vägleder vid beslut och som innefattar värdeprioriteringar.

– Vi visar bland annat vilka dilemman en tjänsteman kan hamna i och tipsar hur man kan tänka kritiskt. Det kan handla om modeller och trender som säljs in av företag och hur det kan sprida sig mellan kommuner, säger Ann-Catrin Kristianssen.

Både teori och praktik

En tjänsteman som tar fram beslutsunderlag har ett kreativt jobb enligt Jan Olsson. Att ta fram det som han kallar beslutsträd, där olika grenar beskriver olika tänkbara konsekvenser, är ingen trist syssla.

– Vi serverar ett smörgåsbord av olika perspektiv, metoder och arbetssätt, säger Jan Olsson.

Boken är tudelad. En del handlar om praktiken, och den andra om forskning om policy. Jan Olsson beskriver hur tre analytiska perspektiv genomsyrar boken. Först rationell strävan och kunskap i förhållande till makt och politiska intressen. För det andra – det finns inte en allmängiltig policyprocess, utan att det skiljer sig mellan till exempel länder, politiska system och olika politikområden. Det tredje perspektivet handlar om  komplexiteten, med många aktörer och beslutsnivåer involverade i policyprocessen.

Text: Maria Elisson
Foto: Anders Andersson