Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du intresserad av samhällsfrågor? Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kompetens för att arbeta som utredare, handläggare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå.

Två studenter fikar och samtalar vid ett bord.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet ger dig den kompetens som behövs för uppdrag som utredare och ledare. Du får en bred statsvetenskaplig allmänbildning, fördjupade kunskaper om offentlig förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter - egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsgivare. Samtidigt kommer utbildningens praktik och praktikorienterade inslag hjälpa dig att utveckla de kontakter och kunskaper du behöver för att ta steget in på arbetsmarknaden.

Programmet har statskunskap som huvudämne men du läser även kurser med fokus på förvaltningsekonomi och rättsvetenskap. I statskunskap utvecklar du gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys. Till detta läggs två terminer av kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa ges du möjligheter att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin kan användas till praktik alternativt valfria kurser och ger möjlighet till att profilera din utbildning.

Utbildningsplan Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med statskunskap som huvudområde. Inom ramen för huvudområdet utvecklar studenten gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys.

Programmet inleds med Statskunskap grundkurs (30 hp) som ger en bred och innehållsrik introduktion till politiska idéer och institutioner. Statskunskap fortsättningskurs (30 hp) innebär en fördjupning inom politisk teori samtidigt som studenten tränas i det vetenskapliga studiet av politik genom en metodkurs och en uppsatskurs. Programmet innehåller även kurser om sammantaget 30 hp som sätter rollen som offentlig tjänsteman i fokus genom att belysa det offentliga uppdragets karaktär och dess grundläggande förutsättningar i form av förvaltningsekonomi samt stats- och förvaltningsrätt.

I Förvaltningsfördjupning (30 hp), behandlas därefter olika aspekter av ledning, styrning, organisation, utredning och utvärdering. Dessutom får studenterna arbeta med problembaserat lärande samt öva sig i grupparbete, skriftlig framställning och muntlig presentation. Under Statskunskap kandidatkurs (30 hp) fördjupar studenten sina kunskaper i samhällsvetenskaplig metod och ett valbart tema för att avsluta kursen med ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Under en termin kan studenten välja att studera utomlands, göra praktik genom att välja kursen Praktik för statsvetare eller läsa kurser som väljs fritt inom universitetets kursutbud och kan på så sätt ge profil åt utbildningen utifrån egna mål och intressen.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Daniel Drugge

Anmälningskod ORU-19405

Programmet ger dig möjligheter till en framtida yrkeskarriär som utredare, analytiker, projektledare, handläggare, administratör och chef i lokal, regional, nationell eller internationell förvaltning. Programmet ger också goda förutsättningar för fortsatta studier på avancerad nivå.
Programmets praktiktermin och praktikorienterade undervisning ger dig som student goda möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och arbetslivserfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Termin 1: Statskunskap grundkurs, 30 hp
Termin 2: Statskunskap fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 3: Offentlig förvaltning, 15 hp och Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp.
Termin 4: Förvaltningsfördjupning, 30 hp.
Termin 5: Statskunskap kandidatkurs, 30 hp.
Termin 6: Praktik för statsvetare, 30 hp, alternativt valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 30

Kursplaner kan du söka fram på vår hemsida. Här hittar du de kursplaner som  gäller för höstterminen 2019. Det kan vara så att vissa av kurserna som erbjuds längre fram i programmet ännu inte har beslutats om, då finns de under kursplaner från vårterminen 2004 till och med vårterminen 2019. Kursplaner revideras och litteraturlistor ses över varje år.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka den men rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Statskunskap (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du kan dessutom påverka din inriktning inom Statskunskapen då kandidatkursen innehåller valbara inriktningar. Termin 6 är också en tydlig valbar kurs där du själv väljer vilken kurs du vill ha utifrån universitetets utbud. 

Du har möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser vår kurs Praktik för statsvetare, 30 hp. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom ramen för kursen Statskunskap, kandidatkurs, 30 hp skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att läsa kursen Praktik för statsvetare, 30 hp. Denna kurs innehåller praktik.

Kandidatexamen med Statskunskap som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på hitta och jämför utbildning och när du har fått upp informationen om programmet har du direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även på uhr.se söka fram antagningsstatistik.

Arbetsmarknaden för studenter som studerat ett program som detta är bred. Exempelvis kan det vara som handläggare, utredare och utvärderare, rådgivare, lobbyist. Det kan vara inom politisk verksamhet/opinionsutbildning eller privat verksamhet som konsulter, inom organisationer eller media. Det är även möjligt att bli chef eller ledare inom olika nivåer och olika områden.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HumUS@oru.se

Anton Johansson

Anton vill förbättra Sveriges skolresultat

Varför sökte du programmet Offentlig förvaltning och ledning?
Mitt intresse för samhällsfrågor och hur samhället styrs gjorde att jag sökte programmet.

Statsvetenskap förklarar hur ett samhälle drivs framåt och vilka politiska drivkrafter som finns bakom. Dessutom lockade inriktningen mot ledarskap och chefskap inom den offentliga sektorn, något som få andra universitet har. Det breda utbudet på programmet med sitt tvärvetenskapliga lärande lockade mig, eftersom att jag tror att en bred utbildning behövs i ett framtida arbetsliv.

För mig var det ett naturligt val att välja Örebro universitet i första hand. Det varierande utbudet av utbildningar och studentstaden Örebro lockade, men jag hade även hört mycket gott om universitetet.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa är den perfekta mixen mellan teori och praktik. Vi får en bred kunskap i huvudämnet statskunskap, men också inom ekonomi och juridik. Detta blandas med gästföreläsningar och verkliga ”case” som vi studenter ska lösa, vilket gör att vi både får testa och höra hur vi kommer att arbeta i framtiden. Närheten till våra lärare är ett stort plus, de är otroligt kunniga, inspirerande och tvekar aldrig att hjälpa oss studenter.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Glädje, respekt och gemenskap.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet i Örebro har något att erbjuda alla på campusområdet där aktiviteter med allt ifrån idrott till kultur finns. Dessutom kan du enkelt ta dig runt i Örebro på cykel. Om du som jag älskar att träna finns det fantastiska möjligheter på campus. Här finns allt från löparbanor, utegym, volleybollplaner, fotbollsplaner till basketplaner, tennisbanor och Campusgymmet.

Vad har du för framtidsplaner?
Efter min examen så skulle jag vilja jobba som utredare på Skolverket eller på en liknande myndighet. Skolan är en verksamhet som jag verkligen bryr mig om. Jag har alltid tyckt om plugget och känt mig trygg i skolan. Det upprör mig att Sveriges skolresultat dalar, så därför vill jag jobba där och göra skillnad till det bättre.

Tips till blivande studenter?
Mitt absolut bästa tips för blivande studenter är att engagera sig. Du kan engagera dig i introduktionen, olika föreningar, kårsektioner, i ett programutskott, en organisation eller något annat som verkar spännande.

Detta ger dig inte bara nya vänner men också erfarenheter som du kommer ha nytta av efter examen. Och sist men inte minst, ha jäkligt kul, din studietid ska vara något du minns länge!

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.