Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Är du intresserad av samhällsfrågor? Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå.

Två studenter fikar och samtalar vid ett bord.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet ger dig den akademiska och professionella kompetens som behövs för uppdrag som kvalificerad utredare och ledare. Du får en bred statsvetenskaplig allmänbildning, fördjupade kunskaper om offentlig förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter - egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsgivare. Samtidigt kommer utbildningens praktik och praktikorienterade inslag hjälpa dig att utveckla de kontakter och kunskaper du behöver för att ta steget in på arbetsmarknaden.

Programmet har statskunskap som huvudområde men är flervetenskapligt med inslag av företagsekonomi och rättsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet utvecklar du gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys. Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa kurser ges du möjligheter att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin kan användas till praktikalternativt valfria kurser och ger möjlighet till att profilera din utbildning.

Utbildningsplan Offentlig förvaltning och ledning, 180 hp

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med statskunskap som huvudområde. Inom ramen för huvudområdet utvecklar studenten gradvis fördjupade insikter och kunskaper om politik och förvaltning, i Sverige och internationellt, samt metoder för samhällsvetenskaplig analys. Programmet inleds med Statskunskap grundkurs (30 hp) som ger en bred och innehållsrik introduktion till politiska idéer och institutioner. Programmet innehåller även kurser om sammantaget 30 hp som sätter rollen som offentlig tjänsteman i fokus genom att belysa det offentliga uppdragets karaktär och dess grundläggande förutsättningar i form av förvaltningsekonomi samt stats- och förvaltningsrätt. Statskunskap fortsättningskurs (30 hp) innebär en fördjupning inom politisk teori samtidigt som studenten tränas i det vetenskapliga studiet av politik genom en metodkurs och en uppsatskurs. I Förvaltningsfördjupning (30 hp), behandlas därefter olika aspekter av ledning, styrning, organisation, utredning och utvärdering. Dessutom får studenterna arbeta med problembaserat lärande samt öva sig i grupparbete, skriftlig framställning och muntlig presentation. Under en termin kan studenten välja att studera utomlands, göra praktik genom att välja kursen Praktik för statsvetare eller läsa kurser som väljs fritt inom universitetets kursutbud och kan på så sätt ge profil åt utbildningen utifrån egna mål och intressen. Under Statskunskap kandidatkurs (30 hp) fördjupar studenten sina kunskaper i samhällsvetenskaplig metod och ett valbart tema för att slutföra studierna med ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 55

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programmet ger dig möjligheter till en framtida yrkeskarriär som utredare, analytiker, projektledare, kvalificerad administratör och chef i lokal, regional, nationell eller internationell förvaltning. Programmet ger också goda förutsättningar för fortsatta studier på avancerad nivå.

Programmets praktiktermin och praktikorienterade undervisning ger dig som student goda möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och arbetslivserfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address