Örebroforskning ska ge bättre vård för patienter med acne och rosacea

Kind med acne

När produkten når marknaden kan det innebära ett enkelt sätt att reducera acne och rosacea utan biverkningar.

Tre forskare med koppling till Örebro universitet får 382 000 kronor från Vinnova för att ta sin innovation som kan innebära bättre vård för patienter med acne och rosacea till nästa steg.

Det är professor Åke Strid vid Institutionen för naturvetenskap och teknik och professor Allan Sirsjö vid Institutionen för medicinska vetenskaper som tillsammans med den tidigare Örebroprofessorn Leif Eriksson, som numera finns vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet, står bakom innovationen C26. C26 är en substans som blockerar nedbrytning av vitamin A-syra, och som ska användas i vården av patienter med acne eller rosacea.

Leif Eriksson

De tre professorerna har genom stöd och rådgivning från ORU Innovation och GU Holding startat ett bolag för att kommersialisera sin produkt, med hopp om att den en dag ska nå marknaden. Något som skulle vara positivt för patientgruppen, menar Leif Eriksson.

– Vi tar ett viktigt steg för att komma bort från, eller avsevärt minska, användandet av antibiotika, steroider och höga doser av vitamin A-syra som behandlingsformer. Det skulle leda till färre biverkningar och mer effektiv läkning vid sjukdomar som acne och rosacea.

Ett steg närmare marknaden 

 Pengarna från Vinnova är en sorts valideringsmedel för utveckling av innovativa affärskoncept. För bolaget innebär tillskottet att det nu blir möjligt att genomföra en serie förberedande studier innan det är dags att ta steget in i nästa fas, som bland annat innebär prekliniska tester som är nödvändiga i utvecklingsarbetet av ett läkemedel.

– Vi kommer nu att kunna inleda studier för att förutsäga upptag och omsättning av vår substans och utröna eventuell levertoxicitet, som är ett viktigt mått på om substansen kan användas i tablettform eller som salva, förklarar Leif Eriksson.

Forskarna kommer även att skala upp framställningen av substansen, och jobba med att tydliggöra nästa fas i utvecklingen. Metodiskt arbete med verifieringar, IP-skydd och tester är viktiga steg när ett resultat av forskning ska resultera i en produkt som ska ut på marknaden och komma patienterna till gagn.

 – Om studierna faller väl ut och visar att det fungerar att tillföra substansen som piller, vilket är vad marknaden efterfrågar, kan det innebära ett enkelt sätt att reducera acne och rosacea utan biverkningar, säger Leif Eriksson.

 Text: Anna Lorentzon

Vinnova utlyser varje år medel som kallas VFT+, som kan sökas via de innovationskontor som regeringen har inrättat runt om i Sverige i syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. 

Det tre forskarna får 382 000 kronor via Innovationskontoret Fyrklövern som består av de innovationsstödjande funktionerna vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. 

Vid Örebro universitet är det ORU Innovation som har uppdraget att ansvara för innovationsrådgivning till studenter, forskare och övriga anställda.