Pär Österholm nominerad till Finanspolitiska rådet

Pär Österholm

Pär Österholm är nominerad till Finanspolitiska rådet

Pär Österholm, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, är nominerad till ny ledamot i det Finanspolitiska rådet.

– Detta är ett hedersfyllt uppdrag och som genuint intresserad av samhällsekonomiska frågor var det självklart att tacka ja till nomineringen, säger Pär Österholm.

Pär Österholm nominerades av en enig valberedning. Om regeringen, som fattar det formella beslutet, följer nomineringen så tillträder han uppdraget vid halvårsskiftet.

Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades 2007 med uppdraget att göra en oberoende bedömning om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket.  Rådet ska också granska om finanspolitiken är i linje med konjunkturutvecklingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning.

 De senaste årtiondena har finanspolitiken hamnat i skuggan av penningpolitiken inom såväl forskning som samhällsdebatt. Det behövs dock en kritisk granskning av all ekonomisk politik och här fyller Finanspolitiska rådet en viktig funktion, säger Pär Österholm.

Varje år publicerar rådet sina analyser i Svensk finanspolitik i maj, lite tidigare i år eftersom det är val till Europaparlamentet. Rapporten är ett underlag för riksdagens granskning av regeringens politik.

Finanspolitiska rådet tar inte ställning i politiska frågor men ska verka för att ekonomisk politik debatteras offentligt. De enskilda ledamöterna kan delta i debatten med sina egna synpunkter.

– En levande debatt är nödvändigt för att komma fram till bra lösningar på ekonomiska problem eftersom de ofta innehåller målkonflikter och sällan är svart-vita. Den debatten vill jag gärna bidra till, säger Pär Österholm.

Finanspolitiska rådet har sex ledamöter, inklusive ordförande.