This page in English

Pär Österholm

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301311

Rum: N4001

Pär Österholm
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Pär Österholm

Pär Österholm är sedan 2016 professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen är inom makro-finans, prognoser och penningpolitik.

Österholm disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid samma universitet 2010. Innan han började vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Tidigare har han även varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden samt arbetat som senior ekonom på Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

 

Forskningsområden

  • Makro-finans
  • Prognoser
  • Penningpolitik

 

Samarbeten och uppdrag

  • Rådsledamot, Finanspolitiska rådet
  • Medlem i Konjunkturinstitutets makroekonomiska råd
  • Vetenskaplig rådgivare för Kommuninvest
  • Affilierad forskare, Konjunkturinstitutet
  • Redaktionsmedlem för Ekonomisk debatt

 

Curriculum vitae

PDF här

 

Debatt/populärvetenskapligt/media

Kiss, T., Kladívko, K., Lunander, A. och Österholm, P. (2022), ” Varför har arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer olika förväntningar om lönetillväxt?”, under publicering i Ekonomisk debatt.

Intervju i Nerikes allahanda, 2022-01-23.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2021), "Okuns lag i Sverige - är sambandet stabilt?", Ekonomisk debatt 49 (8), 39-47.

Intervju i Ekonomiekot om Okuns lag, 2021-12-06.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2021), "Hushållens förväntningar kring bostadsmarknaden - är vissa mer optimistiska än andra?", Ekonomisk debatt 49 (7), 30-38.

Intervju i Svenska dagbladet om Riksbankens tillgångsköp och riksbanksdirektionens tillgångsinnehav, 2021-10-27.

Intervju med Nyhetsbyrån Direkt om inflationsförväntningar, 2021-10-11.

Debattartikel på Bulletin om marknadshyror och migrationspolitik, 2021-07-05.

Intervju i Ekonomiekot om "förankring" av hushållens bostadsprisförväntningar, 2021-04-16.

Krönika om Riksbankens obligationsköp, Dialog Nr 1, 2021.

Intervju om ränteutvecklingen, Dialog Nr 1, 2021.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens inflations- och arbetslöshetsförväntningar, 2021-02-18.

Intervju i Svenska dagbladet om Riksbankens roll för bostadsprisernas utveckling, 2020-11-26.

Deltagande i Kommuninvests webbinarium Rationell eller inte: Hur klarar finansmarknaderna krisen, 2020-10-07.

Debattartikel i Svenska dagbladet om att Riksbanken inte bör ges helt fria tyglar i den okonventionella penningpolitiken, 2020-09-19.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "Visst påverkar utlandet svensk inflation – kommentar till Andersson och Jonung", Ekonomisk debatt 48 (5), 87-91.

Danielsson, P. och Österholm, P. (2020), "En prognosutvärdering av inflations- och löneförväntningarna i Prospera-enkäten", Ekonomisk debatt 48 (5), 26-37.

Intervju om Phillipkurvan i podden Kapitalet, 2020-09-14.

Intervju i Ekonomiekot om inflations- och löneförväntningarna i Prospera-enkäten, 2020-08-21.

Diskussion av riksbankschef Stefan Ingves tal på Nationalekonomiska föreningen, 2020-06-10.

Intervju i Dagens industri om statsskulden i ljuset av coronakrisen, 2020-05-27.

Intervju i SVT nyheter Örebro om bostadspriser, 2020-05-12.

Österholm, P. (2020), "Perspektiv på växelkursprognoser", Ekonomisk debatt 48 (3), 82.-87.

Intervju i Nerikes allehanda om coronakrisen, 2020-04-06.

Deltagande i Nordregios webbinarium "Fiscal frameworks and fiscal sustainability in the Nordics", 2020-04-03.

Intervju i Ekonomiekot om makroekonomisk osäkerhet i ljuset av coronapandemin, 2020-04-01.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "Sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige", Ekonomisk debatt 48 (1), 7-19.

Debattartikel i Svenska dagbladet om kommunernas och regionernas kostnadskris, 2020-01-24.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bostadsprisförväntningar, 2020-01-07.

Intervju i Ekonomiekot om penningmarknadsaktörernas förväntningar rörande de finansiella variablerna i Prospera-enkäten, 2020-01-02.

Deltagande i LO:s seminarium om Riksbanksutredningen, 2019-12-17.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bolåneränteförväntningar, 2019-09-17.

Replik i Dagens industri på inlägg om Sveriges roll i eurosamarbetet av Hökmark, 2019-09-16.

Intervju i Dagens industri TV om kommande uppdrag i Finanspolitiska rådet, 2019-06-26.

Intervju i Ekonomiekot om effekterna av Riksbankens obligationsköp, 2019-05-08.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om att Riksbankens penningpolitik medför en risk för ett alltför lågt omvandlingstryck i det svenska näringslivet av Oxelheim, 2019-03-11.

Replik i Dagens industri på inlägg om Riksbankens mandat av Bernard m.fl., 2018-10-16.

Debattartikel i Dagens industri rörande penningpolitiska alternativ om nästa lågkonjunktur kommer innan Riksbanken hunnit höja reporäntan påtagligt, 2018-08-07.

Intervju i Ekonomiekot om sambandet mellan inflation och arbetslöshet, 2018-03-23.

Apel, M. och Österholm, P. (2017), "Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken", Ekonomisk debatt 45 (7), 65-67.

Intervju i Svenska dagbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-11-02.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inriktningen på penningpolitiken, 2017-10-23.

Intervju i Ekot med anledning av Stefan Ingves förnyade mandat, 2017-09-29.

Debattartikel i Dagens industri om Riksbankens variationsband, 2017-09-22.

Intervju i Aftonbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-16.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-15.

Österholm, P. (2017), "Är hushållens förväntningar rörande bolåneräntan realistiska?", Ekonomisk debatt 45 (5), 22-32.

Intervju i Ekonomiekot om Riksbankens minusränta, 2017-02-06.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om Riksbankens politik av Andersson m.fl., 2016-12-21.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inflationsmålets utformning, 2016-09-12.

 

Utvalda artiklar i tidskrifter

Kiss, T., Nguyen, H. och Österholm, P. (2021), "The Relation between the High-Yield Bond Spread and the Unemployment Rate in the Euro Area", under publicering i Finance Research Letters.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2021), "Can Housholds Predict where the Macroeconomy Is Headed?", Penning- och valutapolitik 2021:2, 5-17.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2021), "Do Market Participants' Forecasts of Financial Variables Outperform the Random-Walk Benchmark?", Finance Research Letters 40, 101712.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2021), "Anchoring in Surveys of Household Expectations", Economics Letters 198, 109687.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "A Hybrid Time-Varying Parameter Bayesian VAR Analysis of Okun's Law in the United States", Economics Letters 197, 109622.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2020), "Heterogeneity in Households' Expectations of Housing Prices – Evidence from Micro Data",  Journal of Housing Economics 50, 101731.

Kiss, T. och Österholm, P. (2020), "Fat Tails in Leading Indicators", Economics Letters 193, 109317.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "The Relation between the Corporate Bond-Yield Spread and the Real Economy: Stable or Time-Varying?", Economics Letters 186, 108883.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "A Note on the Stability of the Swedish Phillips Curve", Empirical Economics 59 (6), 2573-2612.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2019), "A Micro-Data Analysis of Households’ Expectations of Mortgage Rates”, Economics Letters 185, 108693.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2019), "Volatilities, Drifts and the Relation between Treasury Yields and the Corporate Bond Yield Spread in Australia", Finance Research Letters 30, 378-384.

Österholm, P. (2018), "The Relation between Treasury Yields and Corporate Bond Yield Spreads in Australia - Evidence from VARs", Finance Research Letters 24, 186-192.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2017), "Households' Mortgage-Rate Expectations - More Realistic than at First Glance?", Penning- och valutapolitik 2017:2, 56-63.

Gustafsson, P., Stockhammar, P. och Österholm, P. (2016), "Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden", Journal of Policy Modeling 38 (2), 242-255.

Österholm, P. (2016), "The Long-Run Relationship between Stock Prices and GDP in Sweden", Economic Notes 45 (2), 283-297.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2014), "Does the Labor-Income Process Contain a Unit Root? Evidence from Individual Specific Time Series", Journal of Economic Dynamics and Control 47, 152-167.

Beechey, M. och Österholm, P. (2012), "The Rise and Fall of U.S. Inflation Persistence", International Journal of Central Banking 8 (3), 55-86.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2012), "Labor-Force Participation Rates and the Informational Value of Unemployment Rates: Evidence from Disaggregated US Data", Economics Letters 116 (3), 408-410.

Österholm, P. (2012), "The Limited Usefulness of Macroeconomic Bayesian VARs when Forecasting the Probability of a US Recession", Journal of Macroeconomics 34 (1), 76-86.

Dale, S., Orphanides, A. och Österholm, P. (2011), "Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction", International Journal of Central Banking 7 (2), 3-39.

Berger, H. och Österholm, P. (2011), "Does Money Granger Cause Inflation in the Euro Area? Evidence from Out-of-Sample Forecasts Using Bayesian VARs", Economic Record 87 (276), 45-60.

Beechey, M. och Österholm, P. (2010), "Forecasting Inflation in an Inflation Targeting Regime: A Case for Informative Steady-State Priors", International Journal of Forecasting 26 (2), 248-264.

Österholm, P. (2010), "The Effect on the Swedish Real Economy of the Financial Crisis", Applied Financial Economics 20 (4), 265-274.

Österholm, P. (2009), "Incorporating Judgment in Fan Charts", Scandinavian Journal of Economics 111 (2), 387-415.

Beechey, M., Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2009), "Testing the Expectations Hypothesis when Interest Rates Are Near Integrated", Journal of Banking and Finance 33 (5), 934-943.

Berger, H. och Österholm, P. (2009), "Does Money Still Matter for U.S. Output?", Economics Letters 102 (3), 143-146.

Beechey, M. och Österholm, P. (2008), "A Bayesian VAR with Informative Steady-State Priors for the Australian Economy", Economic Record 84 (267), 449-465.

Österholm, P. och Zettelmeyer, J. (2008), "The Effect of External Conditions on Growth in Latin America", IMF Staff Papers 55 (4), 595-623.

Österholm, P. (2008), "Can Forecasting Performance Be Improved by Considering the Steady State? An Application to Swedish Inflation and Interest Rate", Journal of Forecasting 27 (1), 41-51.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2006), "The Informational Value of Unemployment Statistics: A Note on the Time Series Properties of Participation Rates", Economics Letters 92 (3), 428-433.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kladivko, K. & Österholm, P. (2021). Can households predict where the macroeconomy is headed?. Penning- och valutapolitik (2), 5-17.
Kiss, T. & Österholm, P. (2021). Corona, Crisis and Conditional Heteroscedasticity. Applied Economics Letters, 28 (9), 755-759.
Kiss, T. , Nguyen, H. & Österholm, P. (2021). Modelling Returns in US Housing Prices-You're the One for Me, Fat Tails. Journal of Risk and Financial Management, 14 (11).
Karlsson, S. & Österholm, P. (2021). Okuns lag i Sverige – är sambandet stabilt?. Ekonomisk Debatt, 49 (8), 39-47.
Knezevic, D. , Nordström, M. & Österholm, P. (2021). The relation between municipal and government bond yields in an era of unconventional monetary policy. Economic notes - Monte dei Paschi di Siena, 50 (1).
Karlsson, S. & Österholm, P. (2020). A Note on the Stability of the Swedish Phillips Curve. Empirical Economics, 59 (6), 2573-2612.
Kiss, T. & Österholm, P. (2020). Fat tails in leading indicators. Economics Letters, 193.
Österholm, P. (2020). Perspektiv på växelkursprognoser. Ekonomisk Debatt, 48 (3), 82-87.
Karlsson, S. & Österholm, P. (2020). Sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige. Ekonomisk Debatt, 48 (1), 7-19.
Hjalmarsson, E. & Österholm, P. (2019). A micro-data analysis of households' expectations of mortgage rates. Economics Letters, 185.
Apel, M. & Österholm, P. (2017). Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken. Ekonomisk Debatt, 45 (7), 65-67.
Hjalmarsson, E. & Österholm, P. (2017). Households’ mortgage-rate expectations: more realistic than at first glance?. Penning- och valutapolitik (2), 56-63.
Stockhammar, P. & Österholm, P. (2017). The Impact of US Uncertainty Shocks on Small Open Economies. Open Economies Review, 28 (2), 347-368.
Österholm, P. (2017). Är hushållens förväntningar rörande bolåneräntan realistiska?. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 22-32.
Gustafsson, P. , Stockhammar, P. & Österholm, P. (2016). Macroeconomic effects of a decline in housing prices in Sweden. Journal of Policy Modeling, 38 (2), 242-255.
Beechey, M. & Österholm, P. (2014). Central bank forecasts of policy interest rates: An evaluation of the first years. Economic notes - Monte dei Paschi di Siena, 43 (1), 63-78.
Gustavsson, M. & Österholm, P. (2014). Does the labor-income process contain a unit root?: Evidence from individual-specific time series. Journal of Economic Dynamics and Control, 47, 152-167.
Beechey, M. & Österholm, P. (2014). Policy interest-rate expectations in Sweden: a forecast evaluation. Applied Economics Letters, 21 (14), 984-991.
Österholm, P. (2014). Survey data and short-term forecasts of Swedish GDP growth. Applied Economics Letters, 21 (2), 135-139.
Jonsson, T. & Österholm, P. (2012). The properties of survey-based inflation expectations in Sweden. Empirical Economics, 42 (1), 79-94.
Beechey, M. & Österholm, P. (2012). The Rise and Fall of U.S. Inflation Persistence. The International Journal of Central Banking, 8 (3), 55-86.
Dale, S. , Orphanides, A. & Österholm, P. (2011). Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction. The International Journal of Central Banking, 7 (2), 3-39.
Jonsson, T. & Österholm, P. (2011). The forecasting properties of survey-based wage-growth expectations. Economics Letters, 113 (3), 276-281.
Beechey, M. & Österholm, P. (2010). Forecasting inflation in an inflation-targeting regime: A role for informative steady-state priors. International Journal of Forecasting, 26 (2), 248-264.
Österholm, P. (2010). The effect on the Swedish real economy of the financial crisis. Applied Financial Economics, 20 (4), 265-274.
Österholm, P. (2010). Unemployment and Labour-Force Participation in Sweden. Economics Letters, 106 (3), 205-208.
Berger, H. & Österholm, P. (2009). Does money still matter for U.S. output?. Economics Letters, 102 (3), 143-146.
Österholm, P. (2009). Incorporating Judgement in Fan Charts. Scandinavian Journal of Economics, 111 (2), 387-415.
Beechey, M. , Hjalmarsson, E. & Österholm, P. (2009). Testing the expectations hypothesis when interest rates are near integrated. Journal of Banking & Finance, 33 (5), 934-943.

Kapitel i böcker, del av antologier

Österholm, P. (2017). The Limited Usefulness of Macroeconomic Bayesian VARs when Forecasting the Probability of a US Recession. I: Arturo Estrella, The Economics of Recession (ss. 76-86). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Rapporter

Kiss, T. , Mazur, S. , Nguyen, H. & Österholm, P. (2021). Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Disturbances. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 9).

Samlingsverk (redaktör)

Hultkrantz, L. (ed.) & Österholm, P. (ed.) (2017). Marknad och politik (12ed.). Lund: Studentlitteratur AB.