This page in English

Pär Österholm

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301311

Rum: N4007

Pär Österholm

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Pär Österholm

Pär Österholm är sedan 2016 professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen är inom makro-finans, prognoser och penningpolitik. För närvarande studerar han bland annat den okonventionella penningpolitikens effekter på räntemarknaden.

Österholm disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid samma universitet 2010. Innan han började vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Tidigare har han även varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden samt arbetat som senior ekonom på Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

 

Forskningsområden

  • Makro-finans
  • Prognoser
  • Penningpolitik

 

Undervisning

  • Makroekonomiska prognoser (avancerad nivå)

 

Samarbeten och uppdrag

  • Rådsledamot, Finanspolitiska rådet
  • Vetenskaplig rådgivare för Kommuninvest
  • Medlem i Finansdepartementets referensgrupp för långtidsutredningens scenariobilaga
  • Medlem i Riksrevisionens referensgrupp för granskning av kvaliteten i nationalräkenskaperna
  • Medlem i SCB:s referensgrupp för utveckling av flashestimat för BNP

 

Curriculum vitae

PDF här

 

Debatt/populärvetenskapligt/media

Karlsson, S. och Österholm, P. (2019), "Sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige", under publicering i Ekonomisk debatt.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bolåneränteförväntningar, 2019-09-17.

Replik i Dagens industri på inlägg om Sveriges roll i eurosamarbetet av Hökmark, 2019-09-16.

Intervju i Dagens industri TV om kommande uppdrag i Finanspolitiska rådet, 2019-06-26.

Intervju i Ekonomiekot om effekterna av Riksbankens obligationsköp, 2019-05-08.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om att Riksbankens penningpolitik medför en risk för ett alltför lågt omvandlingstryk i det svenska näringslivet av Oxelheim, 2019-03-11.

Replik i Dagens industri på inlägg om Riksbankens mandat av Bernard m.fl., 2018-10-16.

Debattartikel i Dagens industri rörande penningpolitiska alternativ om nästa lågkonjunktur kommer innan Riksbanken hunnit höja reporäntan påtagligt, 2018-08-07.

Intervju i Ekonomiekot om sambandet mellan inflation och arbetslöshet, 2018-03-23.

Apel, M. och Österholm, P. (2017), "Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken", Ekonomisk debatt 45 (7), 65-67.

Intervju i Svenska dagbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-11-02.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inriktningen på penningpolitiken, 2017-10-23.

Intervju i Ekot med anledning av Stefan Ingves förnyade mandat, 2017-09-29.

Debattartikel i Dagens industri om Riksbankens variationsband, 2017-09-22.

Intervju i Aftonbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-16.

Intervju i P1-morgon om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-15.

Österholm, P. (2017), "Är hushållens förväntningar rörande bolåneräntan realistiska?", Ekonomisk debatt 45 (5), 22-32.

Intervju i P1-morgon om Riksbankens minusränta, 2017-02-06.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om Riksbankens politik av Andersson m.fl., 2016-12-21.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inflationsmålets utformning, 2016-09-12.

 

Utvalda artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Karlsson, S. och Österholm, P. (2019), "A Note on the Stability of the Swedish Phillips Curve", under publicering i Empirical Economics.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2019), "A Micro-Data Analysis of Households’ Expectations of Mortgage Rates”, Economics Letters 185, 108693.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2019), "Volatilities, Drifts and the Relation between Treasury Yields and the Corporate Bond Yield Spread in Australia", Finance Research Letters 30, 378-384.

Österholm, P. (2018), "The Relation between Treasury Yields and Corporate Bond Yield Spreads in Australia - Evidence from VARs", Finance Research Letters 24, 186-192.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2017), "Households' Mortgage-Rate Expectations - More Realistic than at First Glance?", Penning- och valutapolitik 2017:2, 56-63.

Gustafsson, P., Stockhammar, P. och Österholm, P. (2016), "Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden", Journal of Policy Modeling 38 (2), 242-255.

Österholm, P. (2016), "The Long-Run Relationship between Stock Prices and GDP in Sweden", Economic Notes 45 (2), 283-297.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2014), "Does the Labor-Income Process Contain a Unit Root? Evidence from Individual Specific Time Series", Journal of Economic Dynamics and Control 47, 152-167.

Beechey, M. och Österholm, P. (2012), "The Rise and Fall of U.S. Inflation Persistence", International Journal of Central Banking 8 (3), 55-86.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2012), "Labor-Force Participation Rates and the Informational Value of Unemployment Rates: Evidence from Disaggregated US Data", Economics Letters 116 (3), 408-410.

Österholm, P. (2012), "The Limited Usefulness of Macroeconomic Bayesian VARs when Forecasting the Probability of a US Recession", Journal of Macroeconomics 34 (1), 76-86.

Dale, S., Orphanides, A. och Österholm, P. (2011), "Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction", International Journal of Central Banking 7 (2), 3-39.

Berger, H. och Österholm, P. (2011), "Does Money Granger Cause Inflation in the Euro Area? Evidence from Out-of-Sample Forecasts Using Bayesian VARs", Economic Record 87 (276), 45-60.

Beechey, M. och Österholm, P. (2010), "Forecasting Inflation in an Inflation Targeting Regime: A Case for Informative Steady-State Priors", International Journal of Forecasting 26 (2), 248-264.

Österholm, P. (2010), "The Effect on the Swedish Real Economy of the Financial Crisis", Applied Financial Economics 20 (4), 265-274.

Österholm, P. (2009), "Incorporating Judgment in Fan Charts", Scandinavian Journal of Economics 111 (2), 387-415.

Beechey, M., Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2009), "Testing the Expectations Hypothesis when Interest Rates Are Near Integrated", Journal of Banking and Finance 33 (5), 934-943.

Berger, H. och Österholm, P. (2009), "Does Money Still Matter for U.S. Output?", Economics Letters 102 (3), 143-146.

Beechey, M. och Österholm, P. (2008), "A Bayesian VAR with Informative Steady-State Priors for the Australian Economy", Economic Record 84 (267), 449-465.

Österholm, P. och Zettelmeyer, J. (2008), "The Effect of External Conditions on Growth in Latin America", IMF Staff Papers 55 (4), 595-623.

Österholm, P. (2008), “Can Forecasting Performance Be Improved by Considering the Steady State? An Application to Swedish Inflation and Interest Rate”, Journal of Forecasting 27 (1), 41-51.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2006), “The Informational Value of Unemployment Statistics: A Note on the Time Series Properties of Participation Rates”, Economics Letters 92 (3), 428-433.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Apel, M. & Österholm, P. (2017). Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken. Ekonomisk Debatt, 45 (7), 65-67.
Hjalmarsson, E. & Österholm, P. (2017). Households’ mortgage-rate expectations: more realistic than at first glance?. Penning- och valutapolitik (2), 56-63.
Stockhammar, P. & Österholm, P. (2017). The Impact of US Uncertainty Shocks on Small Open Economies. Open Economies Review, 28 (2), 347-368.
Österholm, P. (2017). Är hushållens förväntningar rörande bolåneräntan realistiska?. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 22-32.
Gustafsson, P. , Stockhammar, P. & Österholm, P. (2016). Macroeconomic effects of a decline in housing prices in Sweden. Journal of Policy Modeling, 38 (2), 242-255.
Beechey, M. & Österholm, P. (2014). Central bank forecasts of policy interest rates: An evaluation of the first years. Economic notes - Monte dei Paschi di Siena, 43 (1), 63-78.
Gustavsson, M. & Österholm, P. (2014). Does the labor-income process contain a unit root?: Evidence from individual-specific time series. Journal of Economic Dynamics and Control, 47, 152-167.
Beechey, M. & Österholm, P. (2014). Policy interest-rate expectations in Sweden: a forecast evaluation. Applied Economics Letters, 21 (14), 984-991.
Österholm, P. (2014). Survey data and short-term forecasts of Swedish GDP growth. Applied Economics Letters, 21 (2), 135-139.
Jonsson, T. & Österholm, P. (2012). The properties of survey-based inflation expectations in Sweden. Empirical Economics, 42 (1), 79-94.
Beechey, M. & Österholm, P. (2012). The Rise and Fall of U.S. Inflation Persistence. The International Journal of Central Banking, 8 (3), 55-86.
Dale, S. , Orphanides, A. & Österholm, P. (2011). Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction. The International Journal of Central Banking, 7 (2), 3-39.
Jonsson, T. & Österholm, P. (2011). The forecasting properties of survey-based wage-growth expectations. Economics Letters, 113 (3), 276-281.
Beechey, M. & Österholm, P. (2010). Forecasting inflation in an inflation-targeting regime: A role for informative steady-state priors. International Journal of Forecasting, 26 (2), 248-264.
Österholm, P. (2010). The effect on the Swedish real economy of the financial crisis. Applied Financial Economics, 20 (4), 265-274.
Österholm, P. (2010). Unemployment and Labour-Force Participation in Sweden. Economics Letters, 106 (3), 205-208.
Berger, H. & Österholm, P. (2009). Does money still matter for U.S. output?. Economics Letters, 102 (3), 143-146.
Österholm, P. (2009). Incorporating Judgement in Fan Charts. Scandinavian Journal of Economics, 111 (2), 387-415.
Beechey, M. , Hjalmarsson, E. & Österholm, P. (2009). Testing the expectations hypothesis when interest rates are near integrated. Journal of Banking & Finance, 33 (5), 934-943.

Konferensbidrag

Karlsson, S. & Österholm, P. (2019). A Note on the Stability of the Swedish Phillips Curve. Konferensbidrag vid 10th Nordic Econometric Meeting, Stockholm, Sweden, May 23-26, 2019.

Manuskript

Rapporter

Karlsson, S. & Österholm, P. (2018). Is the US Phillips Curve Stable? Evidence from Bayesian VARs. (Working Papers, School of Business 2018:5).

Samlingsverk (redaktör)

Hultkrantz, L. (ed.) & Österholm, P. (ed.) (2017). Marknad och politik (12ed.). Lund: Studentlitteratur AB.