This page in English

Pär Österholm

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: cGFyLm9zdGVyaG9sbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301311, 468 362390

Rum: -

Pär Österholm
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Pär Österholm

Pär Österholm är sedan 2016 professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen är inom makro-finans, prognoser och penningpolitik.

Österholm disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid samma universitet 2010. Innan han började vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Tidigare har han även varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden samt gästprofessor vid University of Sydney. Han har också arbetat som senior ekonom på Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 2019-2022 var han ledamot av Finanspolitiska rådet.

 

Forskningsområden

  • Makro-finans
  • Prognoser
  • Penningpolitik

 

Samarbeten och uppdrag

  • Vetenskaplig rådgivare för Kommuninvest
  • Affilierad forskare, Konjunkturinstitutet
  • Redaktionsmedlem för Ekonomisk debatt

 

Curriculum vitae

PDF här

 

Läromedel

Hultkrantz, L. och Österholm, P. (red.) (2022), Marknad och politik, 13:e upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Hultkrantz, L. och Österholm, P. (red.) (2017), Marknad och politik, 12:e upplagan. Studentlitteratur, Lund.

 

Debatt/populärvetenskapligt/media

Österholm, P. (2024), "Det finanspolitiska ramverket", Ekonomisk debatt 52 (3), 31-36.

Intervju med Nyheter24 om räntor och hyror, 2024-01-24.

Intervju med Affärsvärlden om inflationsutfallet, 2023-12-14.

Österholm, G. och Österholm, P. (2023), "En prognosutvärdering av hushållens ränteförväntningar", Ekonomisk debatt 51 (8), 59-68.

Intervju med TT om bolåneräntorna, 2023-11-19.

Replik i Svenska dagbladet på inlägg om arbetskraftsinvandring av Stern och Grafström, 2023-10-31.

Replik i Svenska dagbladet på inlägg om Riksbankens oberoende av Odeberg, 2023-10-26.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2023), “Vad säger hushållens förväntningar om vart bostadspriserna är på väg?”, Ekonomisk debatt 51 (5), 78-85.

Intervju i Svenska dagbladet om Riksbankens tillgångsköp, 2023-06-24.

Intervju i Göteborgsposten om prognoser, 2023-06-22.

Deltagande i podden ORU Talks rörande den ekonomiska situationen, 2023-04-20.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bostadsprisförväntningar, 2023-04-13.

Intervju i Studio Ett om prognoser, 2023-02-14.

Karlsson, S., Kiss, T., Nguyen, H. och Österholm, P. (2023), "Svensk ekonomi är inte normal (och oberoende) - fakta om makroekonomiska variablers tidsserieegenskaper", Ekonomisk debatt 51 (1), 42-54.

Medverkan i Rapport om inflationssiffrorna, 2022-11-15.

Intervju i P4 Örebro om inflationssiffrorna, 2022-11-15.

Deltagande i podden Lära från lärda: "Så fungerar vår stabiliseringspolitik". Samtalet utgår från boken Marknad och politik, 2022-11-14.

Presentation och deltagande i paneldebatt på ämnet "Står svensk ekonomi inför en kris?", SNS, 2022-11-09.

Intervju i Nerikes allehanda om de höga elpriserna, 2022-10-23.

Intervju i P4 Örebro om den höga inflationen, 2022-10-13. (Kortare klipp här.)

Österholm, P. (2022), "Det går fort i hockey. Och i makro", Ekonomisk debatt 50 (6), 3-5.

Intervju i Nerikes allehanda om Riksbankens räntehöjning, 2022-09-21.

Intervju i P4 Örebro om Riksbankens räntehöjning, 2022-09-20. (Kortare klipp här.)

Intervju i Ekonomiekot extra om företagens situation i ljuset av den höga inflationen, 2022-09-17.

Deltagande i Kommuninvests webbinarium Vad kan valet få för betydelse för den kommunala ekonomin? 2022-09-07.

Intervju om stagflation i podden Kapitalet, 2022-08-22.

Intervju om ränteutvecklingen, Dialog Nr 2, 2022.

Intervju i Expressen om ränteutvecklingen, 2022-06-22.

Intervju i P4 Örebro om konjunkturen, 2022-06-21.

Intervju i P4 Örebro om inflationen, 2022-06-16.

Debattartikel i Dagens nyheter om pensionerna och pensionssystemet, 2022-05-06.

Kiss, T., Kladívko, K., Lunander, A. och Österholm, P. (2022), "Varför har arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer olika förväntningar om lönetillväxt?", Ekonomisk debatt 50 (3), 31-41.

Intervju i Nerikes allehanda om inflationen, 2022-04-05.

Intervju i Ekonomiekot om arbetsmarknadens parters förväntningar kring lönetillväxt i Prosperaenkäten, 2022-02-22.

Replik i Göteborgsposten på inlägg om asylinvandringens kostnader av Hansen, 2022-02-16.

Intervju i Dagens nyheter om inflation, 2022-02-10.

Intervju i Ekonomiekot om trendinflation, 2022-02-07.

Intervju med Nyhetsbyrån Direkt om företagens inflationsförväntningar i Konjunkturbarometern, 2022-01-31.

Intervju i Svenska dagbladet om Federal Reserve, 2022-01-29.

Intervju i Nerikes allahanda, 2022-01-23.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2021), "Okuns lag i Sverige - är sambandet stabilt?", Ekonomisk debatt 49 (8), 39-47.

Intervju i Ekonomiekot om Okuns lag, 2021-12-06.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2021), "Hushållens förväntningar kring bostadsmarknaden - är vissa mer optimistiska än andra?", Ekonomisk debatt 49 (7), 30-38.

Intervju i Svenska dagbladet om Riksbankens tillgångsköp och riksbanksdirektionens tillgångsinnehav, 2021-10-27.

Intervju med Nyhetsbyrån Direkt om inflationsförväntningar, 2021-10-11.

Debattartikel på Bulletin om marknadshyror och migrationspolitik, 2021-07-05.

Intervju i Ekonomiekot om "förankring" av hushållens bostadsprisförväntningar, 2021-04-16.

Krönika om Riksbankens obligationsköp, Dialog Nr 1, 2021.

Intervju om ränteutvecklingen, Dialog Nr 1, 2021.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens inflations- och arbetslöshetsförväntningar, 2021-02-18.

Intervju i Svenska dagbladet om Riksbankens roll för bostadsprisernas utveckling, 2020-11-26.

Deltagande i Kommuninvests webbinarium Rationell eller inte: Hur klarar finansmarknaderna krisen, 2020-10-07.

Debattartikel i Svenska dagbladet om att Riksbanken inte bör ges helt fria tyglar i den okonventionella penningpolitiken, 2020-09-19.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "Visst påverkar utlandet svensk inflation – kommentar till Andersson och Jonung", Ekonomisk debatt 48 (5), 87-91.

Danielsson, P. och Österholm, P. (2020), "En prognosutvärdering av inflations- och löneförväntningarna i Prospera-enkäten", Ekonomisk debatt 48 (5), 26-37.

Intervju om Phillipkurvan i podden Kapitalet, 2020-09-14.

Intervju i Ekonomiekot om inflations- och löneförväntningarna i Prospera-enkäten, 2020-08-21.

Diskussion av riksbankschef Stefan Ingves tal på Nationalekonomiska föreningen, 2020-06-10.

Intervju i Dagens industri om statsskulden i ljuset av coronakrisen, 2020-05-27.

Intervju i SVT nyheter Örebro om bostadspriser, 2020-05-12.

Österholm, P. (2020), "Perspektiv på växelkursprognoser", Ekonomisk debatt 48 (3), 82.-87.

Intervju i Nerikes allehanda om coronakrisen, 2020-04-06.

Deltagande i Nordregios webbinarium "Fiscal frameworks and fiscal sustainability in the Nordics", 2020-04-03.

Intervju i Ekonomiekot om makroekonomisk osäkerhet i ljuset av coronapandemin, 2020-04-01.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "Sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige", Ekonomisk debatt 48 (1), 7-19.

Debattartikel i Svenska dagbladet om kommunernas och regionernas kostnadskris, 2020-01-24.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bostadsprisförväntningar, 2020-01-07.

Intervju i Ekonomiekot om penningmarknadsaktörernas förväntningar rörande de finansiella variablerna i Prospera-enkäten, 2020-01-02.

Deltagande i LO:s seminarium om Riksbanksutredningen, 2019-12-17.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bolåneränteförväntningar, 2019-09-17.

Replik i Dagens industri på inlägg om Sveriges roll i eurosamarbetet av Hökmark, 2019-09-16.

Intervju i Dagens industri TV om kommande uppdrag i Finanspolitiska rådet, 2019-06-26.

Intervju i Ekonomiekot om effekterna av Riksbankens obligationsköp, 2019-05-08.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om att Riksbankens penningpolitik medför en risk för ett alltför lågt omvandlingstryck i det svenska näringslivet av Oxelheim, 2019-03-11.

Replik i Dagens industri på inlägg om Riksbankens mandat av Bernard m.fl., 2018-10-16.

Debattartikel i Dagens industri rörande penningpolitiska alternativ om nästa lågkonjunktur kommer innan Riksbanken hunnit höja reporäntan påtagligt, 2018-08-07.

Intervju i Ekonomiekot om sambandet mellan inflation och arbetslöshet, 2018-03-23.

Apel, M. och Österholm, P. (2017), "Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken", Ekonomisk debatt 45 (7), 65-67.

Intervju i Svenska dagbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-11-02.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inriktningen på penningpolitiken, 2017-10-23.

Intervju i Ekot med anledning av Stefan Ingves förnyade mandat, 2017-09-29.

Debattartikel i Dagens industri om Riksbankens variationsband, 2017-09-22.

Intervju i Aftonbladet om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-16.

Intervju i Ekonomiekot om hushållens bolåneränteförväntningar, 2017-09-15.

Österholm, P. (2017), "Är hushållens förväntningar rörande bolåneräntan realistiska?", Ekonomisk debatt 45 (5), 22-32.

Intervju i Ekonomiekot om Riksbankens minusränta, 2017-02-06.

Replik i Dagens nyheter på inlägg om Riksbankens politik av Andersson m.fl., 2016-12-21.

Debattartikel i Svenska dagbladet om inflationsmålets utformning, 2016-09-12.

 

Utvalda artiklar i tidskrifter

Beechey, M., Österholm, P. och Poon, A. (2024), "An International Analysis of the Trend Five-Year Government Bond Rate", Under publicering i Scottish Journal of Political Economy.

Armelius, H., Solberger, M., Spånberg, E. och Österholm, P. (2024), "The Evolution of the Natural Rate of Interest – Evidence from the Scandinavian Countries", Empirical Economics 66, 1633-1659.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2024), ”Analysts versus the Random Walk in Financial Forecasting: Evidence from the Czech National Bank’s Financial Market Inflation Expectations Survey”, Applied Economics 56 (17), 2077-2088.

Berger, H., Karlsson, S. och Österholm, P. (2023), "A Note of Caution on the Relation between Money Growth and Inflation", Scottish Journal of Political Economy 70 (5), 479-496.

Beechey, M., Österholm, P. och Poon, A. (2023), "Estimating the US Trend Short-Term Interest Rate", Finance Research Letters 55, 103913.

Kiss, T., Kladívko, K., Silfverberg, O. och Österholm, P. (2023), "Market Participants or the Random Walk – Who Forecasts Better? Evidence from Micro-Level Survey Data", Finance Research Letters 54, 103752.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2023), "Is the US Phillips Curve Stable? Evidence from Bayesian VARs", Scandinavian Journal of Economics 125 (1), 287-314.

Kiss, T., Mazur, S., Nguyen, H. och Österholm, P. (2023), "Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Innovations", Journal of Forecasting 42 (2), 347-368.

Kiss, T., Nguyen, H. och Österholm, P. (2023), “Modelling Okun’s Law – Does non-Gaussianity Matter?”, Empirical Economics 64, 2183-2213

Österholm, P. och Poon, A. (2023), "Trend Inflation in Sweden", International Journal of Finance and Economics 28, 4707-4716.

Andersson, F. N. G., Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2022), "Inflation Illiteracy - A Micro-Data Analysis", Penning- och valutapolitik 2022:2, 105-118.

Javed, F., Kiss, T. och Österholm, P. (2022), “Performance Analysis of Nowcasting of GDP Growth when Allowing for Conditional Heteroscedasticity and non-Gaussianity”, Applied Economics 54 (58), 6669-6686.

Kiss, T., Nguyen, H. och Österholm, P. (2022), "The Relation between the High-Yield Bond Spread and the Unemployment Rate in the Euro Area", Finance Research Letters 46, 102365.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2021), "Can Housholds Predict where the Macroeconomy Is Headed?", Penning- och valutapolitik 2021:2, 5-17.

Kladívko, K. och Österholm, P. (2021), "Do Market Participants' Forecasts of Financial Variables Outperform the Random-Walk Benchmark?", Finance Research Letters 40, 101712.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2021), "Anchoring in Surveys of Household Expectations", Economics Letters 198, 109687.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "A Hybrid Time-Varying Parameter Bayesian VAR Analysis of Okun's Law in the United States", Economics Letters 197, 109622.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2020), "Heterogeneity in Households' Expectations of Housing Prices – Evidence from Micro Data",  Journal of Housing Economics 50, 101731.

Kiss, T. och Österholm, P. (2020), "Fat Tails in Leading Indicators", Economics Letters 193, 109317.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "The Relation between the Corporate Bond-Yield Spread and the Real Economy: Stable or Time-Varying?", Economics Letters 186, 108883.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2020), "A Note on the Stability of the Swedish Phillips Curve", Empirical Economics 59 (6), 2573-2612.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2019), "A Micro-Data Analysis of Households’ Expectations of Mortgage Rates”, Economics Letters 185, 108693.

Karlsson, S. och Österholm, P. (2019), "Volatilities, Drifts and the Relation between Treasury Yields and the Corporate Bond Yield Spread in Australia", Finance Research Letters 30, 378-384.

Österholm, P. (2018), "The Relation between Treasury Yields and Corporate Bond Yield Spreads in Australia - Evidence from VARs", Finance Research Letters 24, 186-192.

Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2017), "Households' Mortgage-Rate Expectations - More Realistic than at First Glance?", Penning- och valutapolitik 2017:2, 56-63.

Gustafsson, P., Stockhammar, P. och Österholm, P. (2016), "Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden", Journal of Policy Modeling 38 (2), 242-255.

Österholm, P. (2016), "The Long-Run Relationship between Stock Prices and GDP in Sweden", Economic Notes 45 (2), 283-297.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2014), "Does the Labor-Income Process Contain a Unit Root? Evidence from Individual Specific Time Series", Journal of Economic Dynamics and Control 47, 152-167.

Beechey, M. och Österholm, P. (2012), "The Rise and Fall of U.S. Inflation Persistence", International Journal of Central Banking 8 (3), 55-86.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2012), "Labor-Force Participation Rates and the Informational Value of Unemployment Rates: Evidence from Disaggregated US Data", Economics Letters 116 (3), 408-410.

Österholm, P. (2012), "The Limited Usefulness of Macroeconomic Bayesian VARs when Forecasting the Probability of a US Recession", Journal of Macroeconomics 34 (1), 76-86.

Dale, S., Orphanides, A. och Österholm, P. (2011), "Imperfect Central Bank Communication: Information versus Distraction", International Journal of Central Banking 7 (2), 3-39.

Berger, H. och Österholm, P. (2011), "Does Money Granger Cause Inflation in the Euro Area? Evidence from Out-of-Sample Forecasts Using Bayesian VARs", Economic Record 87 (276), 45-60.

Beechey, M. och Österholm, P. (2010), "Forecasting Inflation in an Inflation Targeting Regime: A Case for Informative Steady-State Priors", International Journal of Forecasting 26 (2), 248-264.

Österholm, P. (2010), "The Effect on the Swedish Real Economy of the Financial Crisis", Applied Financial Economics 20 (4), 265-274.

Österholm, P. (2009), "Incorporating Judgment in Fan Charts", Scandinavian Journal of Economics 111 (2), 387-415.

Beechey, M., Hjalmarsson, E. och Österholm, P. (2009), "Testing the Expectations Hypothesis when Interest Rates Are Near Integrated", Journal of Banking and Finance 33 (5), 934-943.

Berger, H. och Österholm, P. (2009), "Does Money Still Matter for U.S. Output?", Economics Letters 102 (3), 143-146.

Beechey, M. och Österholm, P. (2008), "A Bayesian VAR with Informative Steady-State Priors for the Australian Economy", Economic Record 84 (267), 449-465.

Österholm, P. och Zettelmeyer, J. (2008), "The Effect of External Conditions on Growth in Latin America", IMF Staff Papers 55 (4), 595-623.

Österholm, P. (2008), "Can Forecasting Performance Be Improved by Considering the Steady State? An Application to Swedish Inflation and Interest Rate", Journal of Forecasting 27 (1), 41-51.

Gustavsson, M. och Österholm, P. (2006), "The Informational Value of Unemployment Statistics: A Note on the Time Series Properties of Participation Rates", Economics Letters 92 (3), 428-433.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Samlingsverk (redaktör)