Satsning på högskolepedagogik uppmärksammas nationellt

Kristin Ewins deltar i en paneldebatt i Umeå.

Kristin Ewins representerade Örebro universitet vid en paneldebatt på en konferens om högskolepedagogik i Umeå. Foto: Stefan Karlsson.

Örebro universitet är ett av sju lärosäten i landet som valts ut till en nationell kartläggning av hur universitet och högskolor jobbar med pedagogiskt utvecklingsarbete. – Det är otroligt roligt att vi uppmärksammas just när det handlar om något som gör nytta för kvaliteten på våra utbildningar, säger Kristin Ewins, föreståndare på PIL.

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur svenska universitet och högskolor arbetar med pedagogisk utveckling. Örebro universitet är ett av sju lärosäten som valts ut för fördjupande intervjuer som ska identifiera system och strategier som lyckas förnya och utveckla den pedagogik som används i undervisningen.

Förutom Örebro universitet är det Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Kungl. Tekniska högskolan, Sophiahemmets högskola och Umeå universitet som har valts ut.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en uppföljning av hur svenska universitet och högskolor arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete. I ett första steg fick alla lärosäten delta i en enkätundersökning, och därefter har sju lärosäten har valts ut till fördjupande intervjuer. Målet är att identifiera system och strategier som lyckas förnya och utveckla den pedagogik som används i undervisningen.

– I intervjuerna kommer vi att utgå ifrån det som framkom i enkätsvaren för att på så sätt förtydliga och nyansera bilden. Vi ser fram emot att få veta mer om den verksamhet som bedrivs på Örebro universitet och vad den resulterat i, säger Andrea Amft, utredare på UKÄ.

Kristin Ewins, föreståndare på Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande, PIL, ser det här som ett kvitto på att den satsning som Örebro universitet gör på just högskolepedagogik har fått ett nationellt genomslag.

– Vi märker att det finns ett stort intresse från andra lärosäten av att höra hur om vi jobbar med högskolepedagogiskt utvecklingsarbete på Örebro universitet. Vår strategiska satsning som innebär att vi arbetar strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning har bidragit till att sätta oss på kartan jämte stora lärosäten som Stockholms universitet, KTH och Lunds universitet.

Representerade Örebro i paneldiskussion

Häromveckan deltog Kristin Ewins i en paneldiskussion om högskolepedagogisk utveckling vid en nationell konferens på Umeå universitet. Där handlade det bland annat om hur forskningen om högskolepedagogik ska kunna stärkas, och om behovet av en nationell strategi för högskolepedagogik.

–  Det här är ett fält som det inte har forskats så mycket om i Sverige, och som behöver bli starkare. Mitt budskap var att vi lärosäten behöver samarbeta med varandra, vi är ett för litet land för att konkurrera med varandra, säger Kristin Ewins.

Också prorektor Anna-Karin Andershed är mycket glad över att Örebro universitet lyfts i nationella sammanhang just när det gäller högskolepedagogik.

– Genom våra satsningar ökar vi den pedagogiska medvetenheten bland forskare och lärare, vilket i sin tur leder till hög kvalitet på våra utbildningar. Det är roligt att våra nya grepp och de lärare som jobbar med utveckling och ständiga förbättringar uppmärksammas, säger hon.

Läs mer om Örebro universitets satsning på högskolepedagogik här.

Text: Anna Lorentzon