This page in English

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2142

Kristin Ewins

Om Kristin Ewins

Kristin Ewins ansvarar för den universitetspedagogiska verksamheten vid Örebro universitet som chef för Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL).

Hon leder även Forskarhandledarutbildningen som nu erbjuds löpande på både svenska och engelska. Andra frågor som upptar henne i det praktiska och strategiska utvecklingsarbetet är att stödja lärare i att handleda studenters skrivande och att uppmuntra forskning och experimentering kring innovativa, väl anpassade lärandemiljöer. 2013 var till exempel Kristin med att starta det nationella nätverket Rum för lärande tillsammans med kollegor från SLU, Uppsala universitet och Akademiska Hus. Men just nu är den största utmaningen att arbeta fram universitetets pedagogiska grundsyn tillsammans med kollegor, lärargrupper, studenter och Universitetsbiblioteket.

Innan Kristin kom till universitetet för att starta upp PIL:s verksamhet den 1 juni 2013 hade hon ett lektorat i engelska vid University of Salford nära Manchester. Efter att ha tilldelats The Vice Chancellor's Teaching Award arbetade hon även med universitetspedagogiska frågor vid lärosätet. Sedan hon disputerade vid University of Oxford 2009 har hon även undervisat vid University of London och University of Oxford, haft en postdoc vid Wolfson College och Faculty of English vid University of Oxford och varit forskarstipendiat vid University of Texas, Austin, USA. Hon är även medredaktör för de refereegranskade tidskrifterna Key Words: A Journal of Cultural Materialism och Journal of European Periodical Studies.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Ewins, K. (2017). Swedish Communism in Print, 1917–45. Twentieth Century Communism (12), 169-199.
Van Remoortel, M. , Ewins, K. , Koffeman, M. & Philpotts, M. (2016). Joining Forces: European Periodical Studies as a New Research Field. Journal of European Periodical Studies, 1 (1), 1-3.
Ewins, K. (2015). Revolutionizing a mode of life: leftist middlebrow fiction by women in the 1930s. English Literary History - ELH, 82 (1), 251-279.
Ewins, K. (2012). The idea of Africa in Winifred Holtby's Mandoa Mandoa!. Review of English Studies, 63 (258), 118-138.
Ewins, K. (2009). "The better it is written the worse it is": Storm Jameson on popular fiction and the political novel. Key Words. A Journal of Cultural Materialism, 7, 92-109.
Ewins, K. (2008). A history of fritillary: a magazine of the Oxford Women's Colleges, 1894-1931. Notes and Queries, 55 (1), 60-64.
Ewins, K. (2008). The question of socialist fiction and Sylvia Townsend Warner in the thirties. Literature Compass, 5 (3), 657-667.

Artiklar, recensioner

Ewins, K. (2011). My decade: Child Wonder by Roy Jacobsen. TLS - The Times Literary Supplement (July 22).
Ewins, K. (2011). Review of: Give me your heart: tales of mystery and suspense. TLS - The Times Literary Supplement (5626), 21-21.
Ewins, K. (2010). Last hours: Tinkers by Paul Harding. TLS - The Times Literary Supplement (5597), 22-22.
Ewins, K. (2009). Days of Grace by Catherine Hall. TLS - The Times Literary Supplement.
Ewins, K. (2008). The Pilgrims: by Mary Shelley. TLS - The Times Literary Supplement (November 28).
Ewins, K. (2007). Original sins: the Gathering by Anne Enright. TLS - The Times Literary Supplement (7 March).
Ewins, K. (2007). The Stone Gods by Jeanette Winterson. TLS - The Times Literary Supplement.
Ewins, K. (2006). Musing on matters aquataic: The Sea lady: a late romance by Margaret Drabble. TLS - The Times Literary Supplement (August 18).
Ewins, K. (2006). The Madonnas of Leningrad: by Debra Dean. TLS - The Times Literary Supplement (21 July).
Ewins, K. (2006). The urban soul: Hope and other urban tales by Laura Hird. TLS - The Times Literary Supplement (November 10).

Kapitel i böcker, del av antologier

Ewins, K. (2011). "History is only biological": history, bodies and national identity in The Gathering and "Switzerland". I: Claire Bracken, Susan Cahill, Anne Enright (ss. 127-144). Dublin: Irish Academic Press.

Konferensbidrag

Ewins, K. (2017). Constructing Working Mums in Sweden and the UK. Konferensbidrag vid Center for Feminist Social Studies Research Seminar, Örebro University, Örebro, Sweden, April 4, 2017.
Ewins, K. , Bergh, A. & Lidskog, M. (2017). What is the difference between knowing a subject and teaching it?: Enactments of teaching in higher education. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Ewins, K. (2016). Negotiations of the Foreign in Communist Periodicals at Times of Crisis, 1917–29. Konferensbidrag vid 5th International Conference of the European Society for Periodical Research (ESPRit), Periodical Counter Cultures, Liverpool, UK, July 7-8, 2016.
Ewins, K. (2016). Women Who Work: Contemporary Discourses in Sweden and the UK. Konferensbidrag vid Gender and the Public Sphere, Örebro University, Örebro, Sweden, December 7, 2016.
Ewins, K. (2015). A Day Off: Worklessness for Women in the 1930s. Konferensbidrag vid Worklessness in British and American Literature, Uppsala, Sweden, October 16, 2015.
Ewins, K. (2015). Leftist Middlebrow Women Writers. Konferensbidrag vid English Research Seminar, Lund University, Lund, Sweden, 2015.
Ewins, K. (2014). Leftist Middlebrow Women Writers. Konferensbidrag vid English Research Seminar, Uppsala University, Uppsala, 2014..
Ewins, K. (2014). Sylvia Townsend Warner and Late Modernist Pastoral. Konferensbidrag vid Modernism Now! BAMS International Conference, Institute of English Studies, University of London, London, UK, 26-28 June, 2014..
Ewins, K. (2014). Sylvia Townsend Warner in Spain. Konferensbidrag vid Crossing the Space Between, 1914-1945 - The 16th annual conference of the multidisciplinary society, Institute of English Studies, University of London, London, UK, July 17-19, 2014..
Ewins, K. (2014). Sylvia Townsend Warner, the Popular Front and the Ethics of Form. Konferensbidrag vid Modernism and the Moral Life, University of Manchester, Manchester, United Kingdom, May 30, 2014..
Ewins, K. (2013). Leftist Middlebrow Women Writers in the 1930s. Konferensbidrag vid Culture, Journals, and Working-Class Movements, 1820-1979, Working Class Movement Library, Salford, UK, 16 May, 1913..
Ewins, K. (2012). Working with Primary Material in Periodical Studies. Konferensbidrag vid North-West Periodicals Studies Workshops Series, Working-Class Movement Library, Salford, UK, 2012..
Ewins, K. (2010). Carcanet Press and Contemporary Poetry Publishing. Konferensbidrag vid Material Cultures 2010, University of Edinburgh,Edingburgh, UK, 2010..
Ewins, K. (2010). Modern Women and Periodical Culture in 1910. Konferensbidrag vid The December 1910 Centenary Conference, University of Glasgow, Glasgow, UK, 10-12 December, 2010..
Ewins, K. (2010). Storm Jameson on Popular Fiction and the Political Novel. Konferensbidrag vid Research Seminar, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 17 March, 2010..
Ewins, K. (2010). Winifred Holtby and Africa. Konferensbidrag vid English Research Seminar, University of Northampton, Northhampton, United Kingdom, 2010..
Ewins, K. (2010). Winifred Holtby, Imperialism and Trade Unionism in South Africa. Konferensbidrag vid Manchester Labour Movement Research Group Seminar, University of Manchester, Manchester, UK, December, 2010..
Ewins, K. (2009). Leftist Middlebrow Fiction of the 1930s. Konferensbidrag vid Goldsmiths Literature Seminar Series, Goldsmiths, University of London, London, UK, 2009..
Ewins, K. (2009). Leftist Middlebrows and Virginia Woolf. Konferensbidrag vid Centre for Modernism Studies, University of Sussex, Sussex, UK, 2009..
Ewins, K. (2008). Bodies and National Identity in Anne Enright's The Gathering. Konferensbidrag vid Unsettling Women: Contemporary Women's Writing and Diaspora, University of Leicester, United Kingdom, 11-13 July, 2008..
Ewins, K. (2008). Revolutionising a Mode of Life: Leftist Middlebrow Fiction by Women in the 1930s. Konferensbidrag vid English Research Seminar, Aberystwyth University, Aberystwyth, UK, 2008..
Ewins, K. (2007). "A New Literature": Storm Jameson's Visual-Fictional Strategies. Konferensbidrag vid Women and Visual Culture, University of Oxford, Oxford, UK, 2007..
Ewins, K. (2007). Anti-Imperialism and Socialism in Winifred Holtby's Work of the Early Thirties. Konferensbidrag vid Winifred Holtby Colloquium, Anglia Ruskin University, UK, 2007..
Ewins, K. (2007). Politicised Middlebrow in the 1930s. Konferensbidrag vid Investigating the Middlebrow, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 23rd June, 2007..
Ewins, K. (2007). Women Writers and the Spanish Civil War. Konferensbidrag vid Gender and History Forum, University of Oxford, Oxford, UK, 2007..
Ewins, K. (2006). Storm Jameson and the Documentary Novel. Konferensbidrag vid Thirties Genres: Genre, Writing and Culture in Britain in the 1930s, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 1st July, 2006..
Ewins, K. (2006). Sylvia Townsend Warner and the Spanish Civil War. Konferensbidrag vid Sylvia Townsend Warner Colloquium, Anglia Ruskin University, UK, 2006..
Ewins, K. (2006). The Spanish Civil War in the Work of Sylvia Townsend Warner. Konferensbidrag vid War Without Limits: Spain, 1936-39 and Beyond, University of Bristol, Bristol, 17-19 July, 2006..
Ewins, K. (2005). 1848 in the Mind of a 1930s Radical. Konferensbidrag vid 1848: The Year the World Turned?, University of Central Lancashire, Lancashire, UK, 23rd June, 2005..