This page in English

Kristin Ewins

Befattning: Föreståndare Organisation: Fakultetskansliet

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins
Forskningsämne

Om Kristin Ewins

Jag är docent i engelska och sedan 2013 föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. Som forskare, lärare och ledare är jag intresserad av hur kollegialitet och deliberativa processer kan bidra till en högre utbildning som genomsyras av demokratiska värden och bidrar till det allmänna goda. Jag arbetar även med dessa frågor nationellt inom styrelsen för Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet) sedan 2021 och som styrgruppsmedlem för Högskolepedagogiska chefsnätverket som jag var med och startade 2019.

Sedan 2021 är jag tillsammans med Molly Sutphen projektledare för det internationella forskningsprojektet Academic Hospitality in Interdisciplinary Education, finansierat av norska forskningsrådet 2021–2025. Projektet bygger till viss del på resultat från ett tidigare projekt, Formation and Competence Building of University Academic Developers, där jag var med som forskare och praktiker från starten 2015 till projektets avslut 2020. Projektet leddes av Tone Dyrdal Solbrekke som numer är gästprofessor på Högskolepedagogiskt centrum och resulterade i boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis (red. Solbrekke och Sugrue, Routledge, 2020). Den högskolepedagogiska forskning vi nu bygger upp i Örebro ligger ofta nära vår praktik och jag är oerhört stolt över att få leda en grupp kollegor som förkroppsligar utveckling, kollegialitet och professionellt ansvar. 

Som lärare är jag kursansvarig för Forskarhandledarutbildningen, och just mötet med kollegor från olika ämneskulturer är något av det roligaste och mest berikande i mitt uppdrag. Jag kan sakna mötet med studenter och är fortfarande djupt formad av mina tidigare erfarenheter som lektor vid Salfords universitet utanför Manchester och innan dess som vikarierande lektor på Goldsmiths College i London och vid olika college inom Oxfords universitet. 

Min forskarbana började med att jag 2009 disputerade i engelska vid Oxfords universitet med en avhandling om brittiska kvinnliga 30-talsförfattare och relationen mellan författarskap och politiskt engagemang. Mina tidigaste publikationer finns inom området litteratur och politik. Jag var länge engagerad som redaktör för den kollegialt granskade tidskriften Key Words: A Journal of Cultural Materialism och 2016–2019 ordförande för Raymond Williams Society. Ett annat tidigt forskningsintresse är periodical studies och jag var 2009 med och startade forskarnätverket European Society for Periodical Research (ESPRit) tillsammans med kollegor i Storbritannien, Belgien och Nederländerna, en organisation som nu växt till att ha medlemmar över hela Europa. Som del av ESPRits styrelse var jag med och startade den kollegialt granskade tidskriften Journal of European Periodical Studies (JEPS) 2016 och var en av dess redaktörer fram till 2021. Sedan 2018 har jag varit ESPRits ordförande. 

Det roligaste som finns är att jobba med strategisk pedagogisk utveckling i alla möjliga olika former och det är en stor förmån att ha de bästa möjliga förutsättningar för att göra just det. Jag har också glädjen att få jobba nationellt med kollegor inom Swednet som kursledare för Strategisk högskolepedagogisk utveckling, en kurs för erfarna pedagogiska utvecklare vid svenska lärosäten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Samlingsverk (redaktör)