Almedalen: Kompetensbrist för företag

Anna Kremel innan seminarium i Almedalen startar

Anna Kremel presenterade sina preliminära resultat på seminariet i Almedalen.

Många företag i Sverige har svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt säger två av fem studenter att de inte får ett jobb som matchar utbildningen. Örebro universitet och Entreprenörskapsforum anordnade ett gemensamt seminarium för att diskutera lösningar.

Seminariet inleddes av Anna Kremel, forskare vid Örebro universitet, som berättade om en studie hon gör på uppdrag av Tillväxtverket. Hon studerar just nu tre kurser och program som har som mål att tidigt koppla ihop studenter och företag. Resultaten är preliminära men visar att det behövs en utveckling för att lösa de problem som finns idag.

– Vi behöver gå mot en gemensam design – det vill säga att akademi och företag jobbar tillsammans från start. Idag handlar det om ett samarbete men det finns brister i kommunikation och i många fall är det upp till läraren att vara en länk.

– När det gäller exemplet Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet är det en eldsjäl som ger studenter möjlighet att få uppdrag från företag i hela världen.

Många fördelar

Kritiken som har framförts från företag handlar om att samarbeten inte alltid lever upp till förväntningarna. Lärarna upplever att det är en utmaning att styra och kontrollera projekten. Studenterna har framfört kritik mot bristande kommunikation.

– Men fördelarna är många. Lärarna får nya idéer för sina kurser och forskning och uppdaterad kunskap om branschen. Studenterna vittnar om personlig utveckling och att bli anställningsbara, berättade Anna Kremel.

Företagen vill ofta ge tillbaka till ett lärosäte de har anknytning till och får dessutom både marknadsföring och utvecklas i och med samarbetet.

Bättre lön och karriär

Det finns undersökningar som visar att utbildningar som samarbetar med företag underlättar för studenter att få rätt jobb och till och med bättre lön och karriär.

Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer, Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket, Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS, Anna Kremel och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum.

Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer, Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket, Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS, Anna Kremel och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum.

– Vi är intresserade av att öka möjligheterna till möten. Vi anställer samverkanslektorer och bygger upp en innovationsarena som inkluderar studenter, forskare, lärare och företag. Men studenterna måste vara intresserade av att delta, sade Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet som representerade lärosäten.

– Vi är intresserade bara det ger studenterna något så det inte handlar om gratisjobb. Dessutom behöver lärosäten få bättre förutsättningar för att jobba med frågorna, sade Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer.

Text och foto: Linda Harradine

Anna Kremel studerar tre program:

Co-op, Umeå universitet

Studentuppdrag, Linköpings universitet

Systemvetenskapliga programmet, Örebro universitet

I seminariet deltog förutom Anna Kremel: Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, Blekinge Tekniska Högskola och Jönköping International Business School, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt näringsliv, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket, Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer och Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet. Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum.