Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Vill du arbeta som IT-specialist och med hjälp av IT ha en central roll vid affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT. En systemvetare
analyserar verksamheters krav och behov samt utvecklar olika IT-lösningar.

En grupp studenter runt ett bord.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Vill du arbeta som IT-specialist och vara spindeln i nätet vid affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT? Då är det här programmet för dig, det ger kunskap om människor, verksamheter och informationsteknologi. Programmet inleds med en termin i informatik där grunderna i system- och programutveckling behandlas. Kursen avslutas med ett projektarbete.

Utbildningen ger dig ett brett utbud av kurser t ex Objektorienterad analys och design, Interaktionsdesign, programmering med C# och Databashantering med SQL Server. I slutet av dina studier är det ökat fokus på metoder och teorier. Du skriver ett självständigt uppsatsarbete samt driver ett systemutvecklingsprojekt i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Systemvetenskapliga programmet erbjuder dig möjligheten att kombinera minst 90 hp i huvudområdet informatik med andra ämnen för att skapa den kompetens du behöver. Efter utbildningen kan du arbeta med utveckling och anpassning av IT-system såväl som med programmering och verksamhetsutveckling. Du ska också ha färdigheter i områdets verktyg och arbetssätt. Med hjälp av dessa ska du självständigt kunna identifiera och lösa problem som är typiska för affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT.

Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Systemvetenskapliga programmet byggs upp kring huvudområdet informatik. Huvudområdet ger studenten kunskap om utveckling av informationssystem i olika verksamheter. Utbildningen ger också studenten förmåga att identifiera, analysera och lösa olika problem i samband med IT-användning.

Under programmets första termin läses kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp). Därefter väljer studenten själv kurser och i vilken ordning de ska läsas. Inom ramen för programmet ska studenten läsa 90 hp (grundkurs till kandidatkurs) inom huvudområdet informatik. Inom ramen för den avslutande kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp, gör studenten ett självständigt arbete om 15 hp. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 70

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Johan Petersson

Programmet ger en utmärkt plattform för kvalificerat systemutvecklingsarbete. Framtida yrken kan till exempel vara IT-konsult eller intern IT-specialist och kan innefatta arbetsuppgifter
inom verksamhetsutveckling, analys, design och programutveckling inom många olika typer av organisationer. Efter programmet kan du välja att läsa vidare på Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Britta Fredriksson

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Henrik Strandahl

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Sara Amini

Varför sökte du programmet?
Jag har ett stort intresse av att använda datorer och var mycket nyfiken på vad som händer bakom skärmen. Jag ville veta hur en person kan hacka en dator och på vilket sätt man kan skydda data i så fall. Jag var också nyfiken på de språk som personer med programmeringskunskap använder för att skapa alla de spännande appar som vi använder dagligen så som Facebook, Instagram med mera.  

En annan anledning var att man kan jobba utomlands inom IT-branschen då programmering är på engelska vilket underlättar kommunikationen mellan de flesta programmerare.

Dessutom finns det en stor efterfrågan på kvinnor för att balansera jämställdheten. Det Systemvetenskapliga programmet ger en lysande framtid när det kommer till arbetsmarknaden, höga inkomster samt ett internationellt utbud av olika arbetsuppgifter.  

Jag valde Örebro universitet i fösta hand eftersom jag ville stanna kvar i staden. Det skulle dels underlätta kostnader då jag valde att bo kvar hemma och dels minska stressen på grund av att jag är bekant med staden.

Vad är det bästa med ditt program?
Det som är bäst med det Systemvetenskapliga programmet är att vi i de flesta fall får arbeta i grupp, vilket gör att man får en bra inblick hur det funkar i arbetslivet. Interaktionen mellan datorn och klasskamrater gör att det blir ännu mer spännande att skapa en produkt av våra idéer. Vi får alltså förverkliga våra egna idéer!

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Bekvämt, vackert och utvecklande.  

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en fin och lagom stor stad med underbara människor. Det är enkelt att ta sig till universitetet med både kollektivtrafik samt cykel. Som student vill man kunna spara vartenda öre och “Öre bro” gör det enkelt för dig att förverkliga det. Du kan helt enkelt spara pengar genom att bara promenera in till stan på helgen och njuta av den vackra staden och billiga restauranger.

Vad har du för framtidsplaner?
Under mitt andra år på universitetet fick jag jobba på IT-avdelningen på Örebro universitet. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa studenter och anställda med ärenden kring hårdvara och mjukvara samt svara på frågor via telefon och mejl. Efter min examen vill jag arbeta med systemutveckling både i Sverige och utomlands. På så sätt vill jag utveckla mig själv som person, utmana mina potentialer samt att få en internationell syn på systemutvecklingsprocesser runt om i världen.

Därefter vill jag fortsätta med masterprogrammet inom ledning och styrning av informationssäkerhet. Det är en utbildning som är viktigt samt efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Det är alltid kul att skydda ett system mot utomstående dataspioner!

Tips till blivande studenter?
Förkunskaper inom programmering kan underlätta första terminen men bli inte rädd om du saknar det. Själv hade jag inte tidigare kunskaper inom just programmering då jag hade läst natur på gymnasiet. Men det krävde bara tålamod och lite mer ambition. Om du vill utvecklas måste du ha tålamod och ett stort intresse av att vara spindeln på nätet.

Jag önskar dig ett stort lycka till och hoppas vi blir yrkeskamrater i framtiden!

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.