Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Vill du arbeta som IT-specialist och med hjälp av IT ha en central roll vid affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT. En systemvetare
analyserar verksamheters krav och behov samt utvecklar olika IT-lösningar.

En grupp studenter runt ett bord.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Vill du arbeta som IT-specialist och vara spindeln i nätet vid affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT? Då är det här programmet för dig, det ger kunskap om människor, verksamheter och informationsteknologi. Programmet inleds med en termin i informatik där grunderna i system- och programutveckling behandlas. Kursen avslutas med ett projektarbete.

Utbildningen ger dig ett brett utbud av kurser t ex Objektorienterad analys och design, Interaktionsdesign, programmering med C# och Databashantering med SQL Server. I slutet av dina studier är det ökat fokus på metoder och teorier. Du skriver ett självständigt uppsatsarbete samt driver ett systemutvecklingsprojekt i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Systemvetenskapliga programmet erbjuder dig möjligheten att kombinera minst 90 hp i huvudområdet informatik med andra ämnen för att skapa den kompetens du behöver. Efter utbildningen kan du arbeta med utveckling och anpassning av IT-system såväl som med programmering och verksamhetsutveckling. Du ska också ha färdigheter i områdets verktyg och arbetssätt. Med hjälp av dessa ska du självständigt kunna identifiera och lösa problem som är typiska för affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT.

Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Systemvetenskapliga programmet byggs upp kring huvudområdet informatik. Huvudområdet ger studenten kunskap om utveckling av informationssystem i olika verksamheter. Utbildningen ger också studenten förmåga att identifiera, analysera och lösa olika problem i samband med IT-användning.

Under programmets första termin läses kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp). Därefter väljer studenten själv kurser och i vilken ordning de ska läsas. Inom ramen för programmet ska studenten läsa 90 hp (grundkurs till kandidatkurs) inom huvudområdet informatik. Inom ramen för den avslutande kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp, gör studenten ett självständigt arbete om 15 hp. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 70

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Johan Petersson

Programmet ger en utmärkt plattform för kvalificerat systemutvecklingsarbete. Framtida yrken kan till exempel vara IT-konsult eller intern IT-specialist och kan innefatta arbetsuppgifter
inom verksamhetsutveckling, analys, design och programutveckling inom många olika typer av organisationer. Efter programmet kan du välja att läsa vidare på Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Britta Fredriksson

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Henrik Strandahl

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.