Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Vill du arbeta som systemvetare och vara spindeln i nätet vid affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT-system? Det systemvetenskapliga programmet är en utbildning som erbjuder kunskap om människor, organisationer och hur man utvecklar teknik för att stödja dessa. Programmet inleds med grunderna i systemvetenskap och programutveckling för att ge alla samma förutsättningar, oavsett din tidigare erfarenhet.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Utbildningen inom systemvetenskap ger dig ett brett utbud av kurser och stora valmöjligheter för att forma just din studietid efter ditt eget intresse. Det systemvetenskapliga programmet erbjuder till exempel kurser inom så kallad objektorienterad analys och design, agila metoder, interaktionsdesign, databashantering samt programmering i C# och Java. I slutet av dina studier erbjuder utbildningen i systemvetenskap dig möjlighet att driva ett systemutvecklingsprojekt i nära samarbete med näringslivet eller offentlig sektor.

Enligt den rekommenderade studiegången har du en fri termin där du kan välja att läsa en utbytestermin eller en kurs inom valfritt ämne. Efter utbildningen kan du arbeta med utveckling och anpassning av IT-system såväl som med programmering och verksamhetsutveckling. Du kommer också ha färdigheter i områdets verktyg och arbetssätt. Med hjälp av dessa kommer du självständigt kunna identifiera och lösa problem som är typiska för affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT.

Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet, 180 hp

Systemvetenskapliga programmet byggs upp kring huvudområdet informatik. Utbildningen ger studenten kunskap om bl a verksamhetsutveckling, kravhantering, projektstyrning och programmering samt förmåga att identifiera, analysera och lösa komplexa problem som uppkommer i samband med utveckling och införande av IT-system i verksamheter.
Under programmets första termin läses kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp). Därefter väljer studenten själv valfria fortsättningskurser inom ramen för universitetets utbud inom informatik med inriktning mot program- och systemutveckling samt valfria kurser inom ramen för universitetets utbud. Det finns även möjlighet till en utlandstermin (30hp) som utbytesstudent på någon av våra samarbetsuniversitet. Som en del av den avslutande, kandidatkursen, (30 hp) gör studenten ett självständigt arbete om 15 hp. Inom ramen för programmet ska studenten läsa 90 hp (grundkurs till kandidatkurs) inom huvudområdet informatik. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs fritt ur universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Programansvarig: Mathias Hatakka

Anmälningskod ORU-29403

Programmet ger en utmärkt plattform för kvalificerat systemutvecklingsarbete. Framtida yrken kan till exempel vara IT-konsult, projektledare, (innovation-)ledare, digitaliseringsexpert, digitaliseringsstrateg och kan innefatta arbetsuppgifter med olika former av innovation-, affärs-, verksamhets- och samhällsutveckling med hjälp av moderna IT-lösningar.
Efter programmet kan du välja att läsa vidare på Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet som ger dig möjligheter att specialisera dig inom området informationssäkerhet och arbeta i ledande positioner med ledning och styrning av informationssäkerhet.

Det är alltid svårt att säga hur stora chanserna att bli antagen är. Vissa terminer har det hänt att vi kallat reserver både en och två gånger men det har också hänt att vi inte kallat några reserver alls.

När båda urvalen är klara är nästa steg att studenterna skall registrera sig på program/kurser och först därefter, när registreringen stänger, ser vi över antalet registrerade. Om det är för få registrerade kallar vi reserver via mail och då kallar vi reserverna i reservnummerordning.

ÖU har avtal med cirka 150 olika universitet runt om i världen. Fördelarna är många. Du betalar ingen terminsavgift, du tar med dig dina studiemedel och du får tillgodoräkna dig studierna i din examen så att du inte förlänger din studietid. Inom flera utbytesprogram kan du dessutom få ett stipendium! Du behöver inte vara programstudent för att få åka, huvudsaken är att den sökande har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan utbytesstudierna påbörjas.

Nej. Man behöver inte ha programmerat innan. Har man gjort det kan det vara en fördel i början men det är inget krav och i varje kurs deltar många studenter som aldrig har programmerat innan.

Systemvetarutbildningen handlar i första hand om att lära sig designa IT-system åt människor, som stöd i affärs-, verksamhets- och samhällsutveckling. De program och system man lär sig utveckla har alltid en mänsklig användare (t.ex. en webbplats eller ett lönehanteringssystem) och en organisatorisk/samhällskontext. Som dataingenjör kan det mycket väl vara så att man bygger ett system vars syfte är att styra någon form av maskin (t.ex. en robot inom tillverkningsindustrin).

Med andra ord är det lite skillnad på de kunskaper man behöver ha med sig förutom kunskaper i programmering och ”datalogi”. Som systemvetare behöver man förstå hur ett företag/en organisation/en människa fungerar och som dataingenjör behöver man fördjupade kunskaper i datateknik. 

Till en studievägledare kan du vända dig när

 • du har frågor om kurser och program eller andra frågor om att läsa på universitet
 • du vill ha hjälp med att planera dina studier
 • du har problem med dina studier och behöver någon att prata med
 • du vill göra uppehåll eller vill avbryta ett program eller vill tillgodoräkna kurser.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 • Studievägledare: Britta Fredriksson

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Denis Pasic

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Henrik Strandahl

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

Molly Petersson

”Systemvetenskap är så mycket mer än bara programmering”

Molly Petersson läser Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet och drömmer om att jobba kreativt med projektledning och utveckling i IT-branschen.
– Jag gillar att utbildningen är bred och att vi lär oss mycket så mycket mer än bara programmering, säger hon.

Filip Mood

"Systemvetare behövs i arbetslivet"

Filip Mood från Linköping valde Örebro universitet i första hand. Han ser ljust på möjligheterna att få jobb efter studietiden.
– Systemvetare behövs i arbetslivet och är man aktiv i studentlivet, träffar företag och vågar ta för sig så kommer det att ordna sig med arbete, säger han.

Joe Eliasson på Microsofts huvudkontor i Europa.

Joe fick drömjobbet på Microsoft i Dublin: ”Jag älskar mitt jobb”

Systemvetaralumnen Joe Eliasson har alltid vetat att han vill jobba med IT och teknik. Nu flyttar han till Dublin för att jobba som Digital Technical Specialist på Microsofts europeiska huvudkontor.
– Jag jobbar med människor från hela världen, säger han.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.