Ska hjälpa forskare och företagare att nå framgång med sina innovativa idéer

Porträtt av Peter Strömbäck och Christina Wainikka.

Peter Strömbäck, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, och Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Foto: Yvonne Ekholm (Stilfoto) och Ernst Henry Photography AB

För att skydda sina innovativa idéer, produkter och tjänster måste både företagare och forskare ha koll på immaterialrätten. Därför anordnar Örebro universitet, Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv en immaterialrättsdag på torsdag mellan klockan 9 och 12.

I dagens kunskapsekonomi kan värdet i ett företag bestå till 80 procent av immateriella –kunskapsbaserade – tillgångar, såsom uppfinningar, tjänsteinnovationer, arbetsmetoder, good-will, kännetecken, design, mjukvara med mera.

På universiteten skapar forskare genom sina forskningsresultat potentiellt enorma värden. Effektiv samverkan mellan forskare och näringsliv leder till att Sveriges forskning kommer till nytta i samhället och på marknaden. Men för att nyttiggörandet och värdeskapandet ska bli verklighet krävs ett medvetet arbete med företagens och forskarnas kunskapstillgångar.

"Immaterialrätten kan vara motor i stället för hinder"

Av den anledningen bjuder Örebro universitet, Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv in forskare och företagare till en halvdag om hur de kan använda immaterialrättsliga verktyg som patent, varumärke, upphovsrätt och designskydd för att nå framgång med sina innovativa idéer och sin samverkan.

– Immateriella tillgångar är många gånger det som är grunden till samarbeten där universitetet är involverat. Det är viktigt att immaterialrätten kan användas som motor – i stället för ett hinder – till samarbeten, säger Jacob Ehnfors, samverkanschef vid Örebro universitet.

– Som både företagare och forskare är det oerhört viktigt att ha grundläggande kunskap om immateriella tillgångar. För har man bara lite kunskap minskar man risken att göra misstag som inte går att reparera och vid behov kan man också söka sig till den hjälp man behöver, säger Helena Melander Bergström, som är innovationsrådgivare och verksamhetsansvarig för ORU Innovation vid Örebro universitet.

Örebroföretag duktiga på att söka skydd för mönster och varumärken

När Patent- och registreringsverket undersöker statistik för ansökningar för skydd av både mönster och varumärken sticker företagen i Örebroregionen ut som duktiga. Örebro universitet, Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv hoppas att immaterialrättsdagen på torsdag 24 oktober ska ge både forskare och företagare en ännu djupare förståelse för frågorna.

– Med den här dagen hoppas vi att universitet och näringsliv kommer varandra ännu närmare i Örebro och att det kompetensutbyte och den innovation i samverkan som redan pågår blir ännu bättre. Från PRV:s sida hoppas vi kunna bidra till att aktörerna här får upp ögonen för framgångsrik hantering av immateriella tillgångar, till exempel genom användning av immaterialrättsliga verktyg som upphovsrätt, varumärken, patent, och design. Vi hoppas också att deltagande forskare och företag i sin framtida innovation använder sig av den stora kunskaps- och inspirationskälla som immaterialrättsinformation, till exempel publicerade patent- och patentansökningar, utgör, säger PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck.

Förutom Peter Strömbäck kommer även Örebro universitets rektor Johan Schnürer delta under dagen. Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, är en av talarna.

– För att kunna få utväxling på innovationer behöver såväl forskare som företag aktivt arbeta med immaterialrättigheter och andra kunskapsbaserade tillgångar. Det finns stora brister kring detta runt om i Sverige, vilket faktiskt påverkar Sveriges konkurrenskraft. Örebro universitet kan på många sätt fungera som förebild för andra lärosäten genom att de under lång tid inte bara byggt upp kompetens på området utan även arbetat aktivt med den här typen av frågor, säger Christina Wainikka.

Hela programmet hittar du här.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Ernst Henry Photography AB och Yvonne Ekholm, Stilfoto