Från idé till genomslag – att skapa värde med hjälp av immaterialrätt

Illustration av tre tända glödlampor som flyger ut ur en skrivbordslåda.

Örebro universitet anordnar i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV) och Svenskt Näringsliv ett evenemang för ökad samverkan och innovationskraft i regionen.

Under dagen hör vi bland annat Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv & Christin Wendel, strategisk samordnare på PRV, tala. Vi kommer även få höra lokala företagare berätta om sina erfarenheter av samverkan med Örebro universitet.

Program, torsdag 24 oktober:

  • 08:30-09:00 Kaffe

  • 09:00-09:20 Örebro universitets rektor Johan Schnürer och PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck hälsar välkomna

  • 09:20-10:00 Överblick - kunskapsbaserade tillgångar och immaterialrätt

  • 10:00-10:20 Kaffe och mingel

  • 10:20-10:40   Företagsperspektivet - hur använder jag immaterialrätten för min affär?

  • 10:40-11:00 Forskarperspektivet - hur använder jag immaterialrätten för att få genomslag för min forskning?

  • 11:00-11:20 Mingel

  • 11:20-11:50 Immaterialrätten som verktyg för samverkan mellan forskning och företag

  • 11:50-12:00   Sammanfattning och vägar framåt

  • 12:00-12:45   Mingellunch