Social Impact Lab visade årets resultat: ”Glad i hela magen”

Åsa Källström presenterar sitt arbete under Social Impact Labs seminarium.

Åsa Källström har utvecklat generella principer från forskningen för att stödja våldsutsatta barn.

En digital läskompis, ett vegetariskt mat-lyft, nya sätt att möta våldsutsatta barn och metoder för att minska skolavhopp. Det är några exempel på resultat av Social Impact Labs tredje år vid Örebro universitet. I fokus står som alltid nytänkande idéer som syftar till att lösa samhällsproblem.
– Det här året har gett mig en gemenskap och framförallt väldigt givande samtal med mina nya kollegor. Det har varit en viktig lärdom för mig, säger Laila Berglund, en av deltagarna.

Social Impact Lab, en verksamhet inom Örebro universitet Holding AB, ger forskare, undervisande personal och även externa deltagare möjlighet att en dag i veckan under ett år arbeta med att utveckla sociala innovationer och idéer för hur man löser samhällsproblem.

I torsdags var det dags för det årliga spridningsseminariet, där deltagarna får berätta om sina resultat från året som gått.

Åsa Källström, professor i socialt arbete, har arbetat med generella principer från forskningen för att möta våldsutsatta barn.

– Vi har begripit så mycket mer i dag jämfört med vad vi hade gjort vid millennieskiftet. Det betyder att de befintliga metoderna och modellerna för att samtala med och stödja våldsutsatta barn har blivit gamla. Nu använder vi forskningen för att skapa en slags övergripande princip, för att kunna erbjuda råd till yrkespersoner som kommer i kontakt med de här barnen. 

Miriam von Schantz.

Miriam von Schantz.

Miriam von Schantz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, har arbetat med en fråga som i AI-tider blir allt mer aktuell – huruvida man verkligen kan vara säker på att rörliga bilder alltid berättar sanningen.

– Det blir lätt att man kommer som föreläsare och har en halvdagsworkshop. Alla blir lite inspirerande, men det räcker bara fram till middagen sedan är det ”business as usual” igen dagen efter. Det här materialet handlar om att hitta sätt att arbeta integrerat i arbetsvardagen. Genom att man sätter i gång ett samtal och en tanke som löper över tid så utvecklar man en förmåga att tänka kritisk kring bilder. 

”Bjudit på svagheter, styrkor, lärdomar och erfarenheter”

Laila Berglund, utvecklingsledare inom Region Örebro län, har arbetat med en modell för att färre unga ska hoppa av skolan. Hon tycker att året i Social Impact Lab har varit väldigt givande.

Laila Berglund.

Laila Berglund presenterar sitt arbete under Social Impact Labs seminarium.

– Det här underbara gänget har bjussat på sina svagheter, styrkor, lärdomar och erfarenheter. Det har varit högt i tak och prestigelöst. Det var lite läskigt att kliva in i ett rum med forskare men den känslan försvann direkt, säger hon och fortsätter:

– Vi har lärt oss design thinking, double diamond och en rad andra verktyg. Skolavhopp är en stor samhällsutmaning och för att lösa den måste vi titta på den utmaningen från många olika vinklar. Jag har börjat testa en idé som handlar om att jobba fram ett sommarläger, som sedan blev ett helt årshjul. Youth Year Camp ska rikta sig till unga mellan 14 och 16 år som har problematisk frånvaro. Där ska vi ta fram olika riskfaktorer och jobba med hälsa och hälsofrämjande faktorer som natur, rörelse och självkänsla och mentorskap.

Veikko Pelto-Piri.

Veikko Pelto-Piri.

Lisa Örnéus, som jobbar inom Finsam i Örebro och Lekeberg, var en av besökarna på Social Impact Labs spridningsseminarium. Hon fastnade särskilt för Laila Berglunds arbete, som har sin grund i ett tidigare projekt med namnet #jagmed.

– Seminariet är ett bra initiativ, så att fler organisationer får ta del av det som sker här på universitetet och det som sker inom Social Impact Lab. Arbetet inom #jagmed intresserade mig specifikt. Jag jobbar inom ett samordningsförbund som finansierar projekt inom samverkansområden. Jag ser stort värde i att bli kopplad mot universitet och den forskning som bedrivs inom det sociala området. Social Impact Lab tar hand om forskning och omsätter den i praktik.

Joakim Norberg.

Joakim Norberg.

”Det är så fantastiskt bra grejer som görs”

En annan besökare var Sofia Tungfelt från Möckelnföreningarna.

– Efter seminariet var jag glad i hela magen, det är så fantastiskt bra grejer som görs. Nästa gång jag träffar mina kollegor så kommer vi definitivt prata om det här seminariet.

Två till Social Impact Lab-deltagare som presenterade sitt arbete var Karin Botvalde Gremark och Berit Hjalmarsson, båda anställda inom Örebro kommun. De har jobbat med att utveckla rehabiliterande arbetssätt.

– Vi har en beräkning som visar att personer över 80 år kommer att öka med 50 procent under den kommande tioårsperioden, men det kommer inte vår kommunala budget att göra. Därför måste vi tänka nytt och lite annorlunda kring hur vården och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning ska se ut framöver. Vi behöver se till att vården och omsorgen verkligen räcker till för de som behöver den, säger de och lägger till:

– Det här projektet handlar om att ta vara på de förmågor som varje person har. I ren välmening tar vi i dag ofta bort förmågor från personer som klarar sig själva, och förmågor som man inte använder tappar man. Vi i kommunen måste hitta det stöd som faktiskt hjälper varje person att fortsätta att upprätthålla de förmågor som man har för att kunna leva så självständigt som möjligt hela livet.

Läs mer om Social Impact Lab och deltagarnas arbete här.

Text: Jesper Eriksson, Daniel Josefson och Gustaf Sand
Foto och film: Daniel Josefson och Gustaf Sand