Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer.

Jerry Lidberg

Jerry Lidberg har arbetat som sjuksköterska sedan 2010. Efter ett par år inom yrket valde han att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom intensivvård, ambulanssjukvård och anestesisjukvård. För Jerry har utbildningarna inneburit djupare kunskap och spetskompetens.

Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans med bas i Karlskoga. Det är främst under sommarmånaderna som företaget har uppdrag vid olika arrangemang och de flesta uppdrag är på motorbanan Gälleråsen utanför Karlskoga. TM:s Ambulans har sju ambulanser som bemannas av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och genomför 250 uppdrag per år.

– Företaget tillhör inte landstinget men vi har ett bra samarbete både med Region Örebro län där de flesta uppdragen sker och SOS Alarm, berättar Jerry.

Om en olycka händer finns TM:s Ambulans på plats och tar hand om de skadade direkt. Om den skadade behöver föras vidare till sjukhus kontaktas SOS alarm och landstingets ambulans larmas, så att tävlingen eller arrangemanget kan fortsätta.

Utbildning öppnar dörrar

Genom att utbilda sig till specialistsjuksköterska har Jerry fått spetskompetens inom flera områden. Han kan självständigt ta hand om sjukare patienter och komplexare situationer.

- Som specialistsjuksköterska är man expert inom sitt område. Man ska kunna leda arbetet och hantera svåra sitautioner självständigt, säger Jerry.

Som ambulanssjuksköterska möter han allt från nyfödda barn till äldre människor, multisjuka personer, människor med psykisk ohälsa och de som är allvarligt skadade efter en olycka. Därför gäller det att ha bred kunskap om olika situationer och att vara lösningsfokuserad.

– Hur får jag ut en förare ur den kraschade bilen på bästa sätt? Hur tar jag ned patienten från lägenheten? Hur smärtlindrar jag i ett dike? Det är situationer vi måste lösa inom ambulanssjukvården.

Som specialistsjuksköterska inom anestesi arbetar Jerry på en operationsavdelning i team med anestesiläkare, operationssjuksköterskor och kirurg. Utbildningen har bland annat gett honom fördjupade kunskaper i luftvägshantering, sövning och smärtlindring.  

– Jag har nytta av mina kunskaper från anestesin även när jag möter svårt skadade eller sjuka personer inom ambulanssjukvården, säger Jerry.  

Bra specialistsjuksköterskeutbildningar

Han är nöjd med specialistsjuksköterskeutbildningarna han har läst vid Örebro universitet. Det har varit bra struktur och god kontakt med lärarna. Till blivande studenter är Jerrys tips att läsa kurslitteraturen och hänga med på föreläsningarna. 

– Det handlar inte om att få kunskaper till tentan utan att ha kunskapen när man kommer ut i yrkeslivet.

Utöver arbetet som specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi och det egna företaget arbetar Jerry extra som sjuksköterska inom kommunen.  

– Det kanske är nästa steg, att utbilda mig till distriktssjuksköterska. Men det räcker nog med tre specialistsjuksköterskeutbildningar, säger Jerry.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat