Studenter skapar app för sensorik

Emil Wallin, Anders Sjöholm och Annika Grälls tillsammans med studenterna Emma Pettersson och Lukas Lindgren

Emil Wallin, Anders Sjöholm och Annika Grälls tillsammans med studenterna Emma Pettersson och Lukas Lindgren.

Två studenter vid Örebro universitet ska under våren ta fram en app som forskare, kockar och andra i livsmedelsbranschen ska kunna använda för att bedöma och kvalitetssäkra smaken på mat.

Emma Pettersson och Lukas Lindgren läser sista terminen på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet. De kommer under våren att samarbeta med IT-företaget Knowit för att bygga en app som ska fungera i både läsplattor, mobiltelefoner och datorer. Tanken är att appen ska kunna användas för att bedöma egenskaper som till exempel smak, konsistens, känsla och utseende på olika typer av mat och livsmedel.

De jobbar på uppdrag åt bland annat Magnus Westling, doktorand i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan på Örebro universitet. Han forskar på sensorik, och använder redan i dag olika metoder för att låta försökspersoner beskriva mat. Ofta är det pappersenkäter eller enklare webbformulär som gäller när konsumentgrupper ska delta i studierna.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kunde genomföra våra enkäter med ett digitalt verktyg som är användarvänligt för konsumenterna och gärna också kunna statistiskt analysera samt presentera resultatet i anslutning till undersökningen.

En chans att testa nya produkter

Anders Johnson från Rejmes Restaurang, som förra årets var en av åtta finalister i den prestigefulla tävlingen Årets Kock, är en annan av de uppdragsgivare som studenterna kommer att jobba åt. Liksom Helens Glutenfria i Örebro, ett bageri som nu hoppas kunna hitta nya vägar att testa produkter.

– Våra kunder vill ha mindre fett och socker, och färre tillsatser och därför jobbar vi mycket med att ta fram nya produkter i vårt bageri. Men hur vet man att det är gott?, säger Emil Wallin, säljare på Helens Glutenfria.

För studenterna innebär uppdragsgivarnas önskemål att jobbet både blir svårare ­ – och roligare. 

– Det var en av anledningarna till att jag sökte till detta projekt. Det gör det hela lite mer verkligt att faktiskt få vara med om hur det går till från idé till produkt med en riktig uppdragsgivare, säger Emma Pettersson.

IT-företag stöttar med kunskap

För att möta uppdragsgivarnas önskemål och krav kommer alla inblandade att ha täta avstämningar under våren. Anders Sjöholm, som ansvarar för webbutveckling och mobila lösningar på Knowit, kommer tillsammans med sina kollegor, att finnas med som ett bollplank när det gäller det tekniska.

– Svårast tror jag nog kommer bli att analysera och strukturera all data som kommer in genom appen. Roligast kommer bli att bygga en ny webb-app från scratch med modern teknik, säger Lukas Lindgren.

Delar av gänget som är inblandade i projektet.

Samordnare för projektet är Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och Måltid på Alfred Nobel Science Park, vars uppdrag är just att skapa och stötta samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

– Det är spännande att se processen, från en idé till input från kravställarna, it-konsulterna och studenterna, till utvecklandet av appen och dess funktionalitet, så den inkluderar offentlig måltid, produktutveckling och spetsgastronomi. För inte tala om engagemanget hos samtliga för att skapa så bra resultat som möjligt, säger Annika Grälls.

Text och bild: Anna Lorentzon