”Väljare skiljer sig från partimedlemmar”

Martin Karlsson

Martin Karlsson, statsvetare, i debatt om demokratin på tisdagsmorgonen i Almedalen.

Förr kunde partierna ha sina medlemmar som grund till politiken. Så ser det inte ut idag, med krympande partiorganisationer. Och medlemmarna skiljer sig från väljarna, konstaterade statsvetaren Martin Karlsson i ett seminarium i Almedalen.

Martin Karlsson, docent i statskunskap vid Örebro universitet, deltog i en paneldiskussion med bland andra Emmanuel Karlsten, journalist och debattör.

Utgångspunkten var svenskarnas förtroende för politiker, demokratin och medierna enligt mätningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Över tid visar resultaten på raka och stabila kurvor.

Men en kurva har vänt starkt nedåt visade Johan Martinsson från SOM-institutet. Det handlar om förtroendet för innehållet i SVT. Gruppen väljare som omfattar politiska ideologier i mitten eller till höger har märkbart mindre förtroende idag än tidigare år för innehållet i public service-tv, och förtroendetappet är större ju längre ut till höger personerna befinner sig.

Partierna har en föränderlig väljarverklighet att förhålla sig till, påverkat av bland annat sociala medier, en yttre kraft som ställer nya krav på det inre livet i partierna.

- Liberalerna valde att ha en öppen process för att välja ny partiledare. Jag tror det var rätt med öppenhet även om det visade på en inre splittring. Slutenhet hade kunnat uppfattas som elitistiskt och gett ett svagare mandat, sa Martin Karlsson.

- Partierna behöver nya kanaler för sin politik när de stora partiorganisationerna inte finns längre och jag ser trevande försök att hitta nya vägar, sa han.

Seminariet Politiker, medborgare och media i det nya politiska landskapet – vad kräver det av oss? arrangerades av Västsvensk arena.