This page in English

Martin Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303627

Rum: F2205

Martin Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Martin Karlsson

Martin Karlsson är docent i statskunskap. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk representation, kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda, samt informations- kommunikationsteknologins betydelse för demokratin. Han studerade inom ramen för sitt avhandlingsprojekt hur förtroendevalda realiserar sin roll som politiska representanter och kommunicerar med medborgare via olika fora så som lokala medborgardialoger, politiska internetforum och bloggar.

Efter disputationen har Martin bedrivit forskning om medborgerligt politiskt deltagande via ny informations och kommunikationsteknik inom ramen för två externfinansierade forskningsprojekt (B-Part och CiCeP) . 

Martin har även forskat om informationssäkerhet och organisationskultur inom ramen för forskningsporgrammet SecurIT. 

Under 2018 bedrev Martin ett forskningsprojekt om offentliga tjänstemäns attityder gentemot och förtroende för medborgare.

Martin är sedan 2017 koordinator för doktorandprogrammet Newbreed. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, M. , Denk, T. & Åström, J. (2018). Perceptions of organizational culture and value conflicts in information security management. Information and Computer Security, 26 (2), 213-229.
Karlsson, M. & Åström, J. (2018). Social media and political communication: Innovation and normalisation in parallel. Journal of Language and Politics, 17 (2), 305-323.
Berndtsson, J. , Johansson, P. & Karlsson, M. (2018). Value conflicts and non-compliance: Attitudes to whistleblowing in Swedish organisations. Information and Computer Security, 26 (2), 246-258.
Adenskog, M. , Åström, J. , Eirtö, T. , Karlsson, M. , Ruoppila, S. & Thiel, S. (2017). Balancing Potential and Risk: The Living Lab Approach in Mobile Participation Research. Lecture Notes in Computer Science (10429), 12-23.
Åström, J. , Jonsson, M. & Karlsson, M. (2017). Democratic Innovations: Reinforcing or changing perceptions of trust?. International Journal of Public Administration, 40 (7), 575-587.
Karlsson, F. , Karlsson, M. & Åström, J. (2017). Measuring employees’ compliance: The importance of value pluralism. Information and Computer Security, 25 (3), 279-299.
Åström, J. & Karlsson, M. (2016). The feminine style, the male influence, and the paradox of gendered political blogspace. Information, Communication and Society, 19 (11), 1636-1652.
Karlsson, M. & Åström, J. (2016). The political blog space: A new arena for political representation?. New Media and Society, 18 (3), 465-483.
Öhlén, M. & Karlsson, M. (2015). Ideologisk konvergens mellan öst och väst?: de europeiska partifamiljerna 1990-2013. Nordisk Østforum, 29 (2), 167-189.
Karlsson, F. , Åström, J. & Karlsson, M. (2015). Information security culture: state-of-the-art review between 2000 and 2013. Information and Computer Security, 23 (3), 246-285.
Åström, J. & Karlsson, M. (2013). Blogging in the shadow of parties: exploring ideological differences in online campaigning. Political Communication, 30 (3), 434-455.
Karlsson, M. (2013). Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes. International Journal of Electronic Governance, 6 (3), 179-186.
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2013). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 17 (4), 49-70.
Karlsson, M. (2013). Representation as interactive communication: theoretical considerations and empirical findings. Information, Communication and Society, 16 (8), 1201-1222.
Linde, J. & Karlsson, M. (2013). The dictator’s new clothes: the relationship between e-participation and quality of government in non-democratic regimes. International Journal of Public Administration, 36 (4), 269-281.
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2012). I betraktarens ögon: betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen. Högre Utbildning, 2 (1), 19-32.
Åström, J. , Karlsson, M. , Linde, J. & Pirannejad, A. (2012). Understanding the rise of e-participation in non-democracies: domestic and international factors. Government Information Quarterly, 29 (2), 142-150.
Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Left and right in the blogosphere: ideological differences in online campaigning. Lecture Notes in Computer Science, 6847, 13-24.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Karlsson, M. (2013). Covering distance: essays on representation and political communication. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, M. (2020). Mellan utopi och dystopi: EU och den digitala demokratin. I: Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim, EU och teknologiskiftet: Europaperspektiv 2020 (ss. 263-290). . Santérus Förlag.
Andersson, E. , Blom, A. & Karlsson, M. (2019). Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv. I: Tomas Bergström och Niklas Eklund, Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (ss. 105-128). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2019). Partimedlemmar. I: Magnus Hagevi, Partier och partisystem (ss. 181-198). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. , Karlsson, F. & Åström, J. (2017). Organisationskulturens påverkan på informations­säkerhetsarbetet. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren och Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 25-40). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. (2015). Interactive, qualitative & inclusive?: assessing the deliberative capacity of the political blogosphere. I: Jezierska, K., & Koczanowicz, L., Democracy in dialogue, dialogue in democracy. Farnham: Ashgate.
Karlsson, M. & Åström, J. (2015). Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin?. I: Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi från 2014-års Demokratiutredning (ss. 559-605). Stockholm: Wolters Kluwer.
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2015). Partimedlemmar. I: Magnus Hagevi, Partier och partisystem (ss. 91-104). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. (2012). Democratic legitimacy and recruitment strategies in eParticipation projects. I: Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Empowering open and collaborative governance: technologies and methods for on-line citizen engagement in public policy making (ss. 3-20). . Springer Berlin/Heidelberg.
Karlsson, M. (2011). Connecting citizens to the European parliament: e-consultations as a tool for political representation. I: Mehmet Zahid Sobaci, E-parliament and ICT-based legislation: concept, experiences and lessons (ss. 80-102). Hershey, PA: IGI Global.
Karlsson, M. (2011). Kan medborgardialoger stärka den representativa demokratin?. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Erik Lundberg & Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 113-124). Örebro: Örebro universitet.
Karlsson, M. (2010). A panacea for pan-European citizen participation?: Analysis of the 2009 European citizen consultations. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: normative implications (ss. 97-112). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Konferensbidrag

Åström, J. & Karlsson, M. (2020). Trust in citizens and forms of political participation: The view of public managers. I: Sara Hofmann, Csaba Csáki, Noella Edelmann, Thomas Lampoltshammer, Ulf Melin, Peter Parycek, Gerhard Schwabe, Efthimios Tambouris, Electronic Participation 12th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2020, Linköping, Sweden, August 31 – September 2, 2020. Konferensbidrag vid 12th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2020, Linköping, Sweden, August 31 – September 2, 2020 (ss. 15-25).
Åström, J. & Karlsson, M. (2016). Will e-Participation bring Critical Citizens Back in?. I: 8th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings. Konferensbidrag vid 8th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, ePart 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016 (ss. 83-93). Springer.
Karlsson, M. , Jonsson, M. & Åström, J. (2015). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. I: ECPR General Conference Université de Montréal 2015. Konferensbidrag vid ECPR General Conference Université de Montréal 2015, Montreal, Canada, 26-29 August, 2015.
Åström, J. , Ruoppila, S. , Ertiö, T. , Karlsson, M. & Thiel, S. (2015). Potentials and challenges of a living lab approach in research on mobile participation. I: Kenji Mase, Marc Langheinrich & Daniel Gatica-Perez, UbiComp/ISWC'15 Adjunct Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers. Konferensbidrag vid The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2015), Osaka, Japan, September 7-11, 2015 (ss. 795-800). New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM).
Åström, J. , Jonsson, M. & Karlsson, M. (2014). Can democratic innovations generate trust?: an e-­petitioning case study. Konferensbidrag vid 8th ECPR General Conference, University of Glasgow, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.
Karlsson, M. , Åström, J. & Jonsson, M. (2014). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. Konferensbidrag vid Superdemocracy conference, 11-12 December 2014, Helsinki, Finland.
Åström, J. , Hinsberg, H. , Jonsson, M. E. & Karlsson, M. (2013). Crisis, innovation and e-participation: towards a framework for comparative research. Konferensbidrag vid 5th Annual International IFIP WG 8.5 Electronic Participation Conference (ePart), Univ Koblenz Landau, Koblenz, Germany, Sep 17-19, 2013 (ss. 26-36). Springer Berlin/Heidelberg.
Karlsson, M. & Åström, J. (2013). Social Media and Political Representation: (How) Are They Related?. I: 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association. Konferensbidrag vid 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, USA, April 10-14, 2013.
Karlsson, M. (2012). How deliberative is the Swedish political blogosphere?. I: . Konferensbidrag vid Deliberative Democracy in Action: Theory, Practice and Evidence, Turku/Åbo, Finland, June 5-7, 2012.
Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Blogging in the shadow of parties: collectivism and individualism in the Swedish 2010 election. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, April 12-17 2011, St Gallen, Switzerland.
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2011). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, October 28-29 2011, Umeå, Sweden.
Karlsson, M. (2010). Interactivity in political representation: A conceptual discussion and some empirical insights. I: ECPR Joint Sessions - Workshop 6: “The Developing Role of the Councillor in a Comparative European Context: Attitudes, Assumptions and Perceptions towards Aspects of Local Democracy”, Münster 22-27 March 2010..
Karlsson, M. (2010). What does it take to make online deliberation happen?: A comparative analysis of 28 online discussion forums. I: Fiorella De Cindio, Ann Machintosh, Cristian Peraboni, Online deliberation Fourth international conference, OD2010. Konferensbidrag vid Fourth international conference on Online deliberation, OD2010, Leeds, UK, June 30 – July 2, 2010 (ss. 142-156). University of Leeds.
Karlsson, M. & Sohl, S. (2010). Who comes strengthened out of public deliberation?: Analyzing changes in political efficacy among participants in a deliberative conference. I: 3rd ECPR graduate conference. Konferensbidrag vid 3rd ECPR Graduate Conference, Dublin 30th of August – 1st of September, 2010 (ss. 1-35).
Karlsson, M. (2009). Exploring the relationship between participatory engineering and political representation: The case of local political representatives in Sweden. I: the Nordic conference on municipalities (NORKOM  XVIII), Åbo 26-27 November 2009..
Karlsson, M. (2009). Förtroendefulla kommunmedborgare: En fråga om lyckad demokratipolitik eller välmående kommuner?. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga metodinternatet 2009: Umeå Universitet..

Rapporter

Åström, J. , Jonsson, M. , Hinsberg, H. & Karlsson, M. (2013). Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallinn: Praxis Policy Center.
Johan, W. & Karlsson, M. (2011). Kontroverser utan avtryck: skolnedläggelsers påverkan på kommunala valresultat. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (Nationella kommunforskningsprogrammets efra-rapportserie 2).
Karlsson, M. & Lundberg, E. (2011). Mot medlemslösa partier: partiföreträdare om orsaker, konsekvenser och strategier kring en svikande medlemskår. Stockholm: Sektor 3 (Välfärdens förnyelse 1).

Samlingsverk (redaktör)

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).

Övrigt

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2013). En lägesrapport: Från medlemspartier till vad?. Stockholm