This page in English

Martin Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303627

Rum: F2205

Martin Karlsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Martin Karlsson

Martin Karlsson är docent i statskunskap. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk representation, kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda, samt informations- kommunikationsteknologins betydelse för demokratin. Han studerade inom ramen för sitt avhandlingsprojekt hur förtroendevalda realiserar sin roll som politiska representanter och kommunicerar med medborgare via olika fora så som lokala medborgardialoger, politiska internetforum och bloggar.

Efter disputationen har Martin bedrivit forskning om medborgerligt politiskt deltagande via ny informations och kommunikationsteknik inom ramen för två externfinansierade forskningsprojekt (B-Part och CiCeP) . 

Martin har även forskat om informationssäkerhet och organisationskultur inom ramen för forskningsporgrammet SecurIT. 

Under 2018 bedrev Martin ett forskningsprojekt om offentliga tjänstemäns attityder gentemot och förtroende för medborgare.

Martin är sedan 2017 koordinator för doktorandprogrammet Newbreed. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt