Vinnova satsar på sociala innovationer från Örebro: ”Ett erkännande”

Kristina Collén och Veikko Pelto-Piri

Kristina Collén och Veikko Pelto-Piri får ungefär 300 000 kronor var av Vinnova för att vidareutveckla sina sociala innovationer.

Vinnova väljer att stötta två sociala innovationer, som utvecklas i Social Impact Lab vid Örebro universitet, med totalt nästan 600 000 kronor.
– Det betyder väldigt mycket för mig att få tid och möjlighet att utveckla modellen vidare, säger Kristina Collén, som arbetar med Almamodellen.

Social Impact Lab, Soil, är en del av innovationsverksamheten inom Örebro universitet Holding AB, som syftar till att nyttiggöra den forskning och kompetens som finns på lärosätet. Inom Soil ligger fokus på att utveckla idéer och innovationer som ska lösa olika typer av samhällsutmaningar. Varje år får en grupp forskare vid Örebro universitet ägna 20 procent av arbetstiden för att utveckla sin idé.

Nu meddelar innovationsmyndigheten Vinnova att den väljer att stötta två av idéerna, som har utvecklats genom Social Impact Lab: ”Almamodellen – skolutveckling för en inkluderande skola”, som Kristina Collén står bakom, och ”Trygg och meningsfull psykiatriskt heldygnsvård”, som Veikko Pelto-Piri driver. 

– De här medlen ger inspiration till att fortsätta arbeta med idén, eftersom det visar att andra intressenter tycker att detta är viktigt, säger Veikko Pelto-Piri, som beviljats 300 000 kronor av Vinnova.

Social Impact Lab

Social Impact Lab ger en grupp forskare vid Örebro universitet möjlighet ägna en dag i veckan under ett år åt att utveckla sina idéer, där fokus ligger på att lösa samhällsutmaningar.

Hans idé handlar om att utveckla den psykiatriska heldygnsvården och både skapa en bättre arbetsmiljö och vårdmiljö. Veikko Pelto-Piri deltar i Social Impact Lab i år och tycker att den första tiden i ”labbet” har varit bra.

– Det är en kreativ miljö där man får nya infallsvinklar på sina idéer, man får också praktiskt stöd i arbetet.

Kristina Collén deltog i Social Impact Lab i fjol och släppte då barnboken ”Alma och papegojmysteriet” samt utvecklade Almamodellen, riktad mot pedagoger och annan personal inom skolan. Kristinas mål är att förbättra situationen i skolan för flickor med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD eller autism.

– Det betyder väldigt mycket för mig att få tid och möjlighet att koncentrera mig på att utveckla modellen vidare. Det är också ett erkännande att Vinnova tycker det är ett viktigt område och ett projekt som de vill satsa på, säger Kristina Collén, som beviljades 284 447 kronor.

Varför tror du att Vinnova väljer att satsa på just din idé?

– Jag tänker att min idé har blivit genomarbetad tack vare min tid i Soil, där den har stötts och blötts flera gånger om. Jag är också redan i gång med min idé och har knutit flera kontakter både med personal ute på fältet (inom skola, socialtjänst, barnpsykiatri och barnhabilitering) samt med brukare (vuxna kvinnor och familjer med erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), säger Kristina Collén och fortsätter:

– För mig att Soil betytt oerhört mycket för hur jag har kunnat forma modellen och arbeta vidare med den. Soil har gett mig självförtroende i att tro på mig själv och min idé. Det är en sak att ha en idé som kan vara nog så bra, men att ta den vidare kan vara svårt utan att få vidare kunskap, ett sammanhang där kreativitet står i fokus och där man får samarbeta med andra för att ta sin idé vidare. Det står Soil community för, som vi tillsammans nu bygger upp.

Text och foto: Jesper Eriksson