Ångest i tonåren kan öka risk för hjärtinfarkt i medelåldern hos män

Cecilia Bergh

Depression och ångest i tonåren kan öka risken för hjärtinfarkt i medelåldern hos män. Det visar en studie av Cecilia Bergh, forskare i medicin vid Örebro universitet.

– För tonåringar kan fysisk aktivitet och kunskap om stresshantering vara ett sätt att förebygga hjärtinfarkt senare i livet, eftersom dessa faktorer förklarar en del av sambandet säger Cecilia Bergh.

Studien presenterades på den europeiska konferensen för hjärtmedicin, ESC 2020 (Congress of the European Society of Cardiology) som i år fick genomföras på webben, med start fredagen 28 augusti.

Studien omfattar registerdata från 238 000 män födda mellan 1952 och 1956. Forskarna har jämfört fysisk och psykisk hälsa från när männen var i sena tonåren, med uppföljning av medicinska diagnoser från nationella patientregistret fram till 2010. Vid mönstringen till militärtjänst mättes bland annat stresstålighet och psykisk hälsa och 34 500 unga män bedömdes lida av ångest eller depression.

När männen var 58 år hade 5 900 av dem haft en hjärtinfarkt.

– Vi såg att det fanns en 20 procent förhöjd risk för hjärtinfarkt hos de män som i tonåren lidit av diagnostiserad ångest eller depression, oberoende av andra möjliga orsaker som till exempel högt blodtryck, övervikt, andra sjukdomar eller social bakgrund, säger Cecilia Bergh.

Möjlighet att förebygga

Hon ser möjligheter att förebygga hjärtinfarkter som kan kopplas till stress och psykisk ohälsa i tonåren:

– Fysisk aktivitet är ett sätt att motverka och lindra stress. Det gäller också att vara uppmärksam på tonåringar som mår dåligt, säger Cecilia Bergh som också pekar på vikten av fortsatt fysisk aktivitet även efter tonåren, för att minska risken för hjärtsjukdomar.

Text och arkivbild: Maria Elisson