This page in English

Cecilia Bergh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303661

Rum: C4217

Cecilia Bergh

Om Cecilia Bergh

Cecilia Bergh är universitetslektor i medicin vid Örebro universitet kombinerat med en anställning som fysioterapeut på Universitetssjukhuset i Örebro. Cecilia tog sjugymnastexamen från Karolinska Institutet 1998 och disputerade 2017 vid Örebro Universitet med avhandlingen ”Life-course influences on occurrence and outcome for stroke and coronary heart disease ”. Hennes primära forskningsområde handlar om kardiovaskulär prevention.

Forskning

Cecilias avhandlingsarbete fokuserade på epidemiologiska studier om hur specifika egenskaper såsom stresstolerans och fysisk aktivitet under tonåren, samt infektioner i vuxen ålder, kan kopplas till efterföljande hjärtkärlsjukdom. Som postdoktoral forskare på enheten för Klinisk Epidemiologi och Biostatistik undersökte hon hur stress under fosterlivet eller tidig barndom kan påverka utvecklingen av senare stresstolerans.

Cecilias nuvarande forskningsområde fokuserar på kardiovaskulär prevention med en bredd från registerbaserade epidemiologiska studier till kliniska randomiserade prövningar. Pågående studier handlar om hur olika livsstilsrelaterade exponeringar påverkar risk och prognos för hjärtkärlsjukdom. Cecilia är huvudprövare för BIOAMI, en randomiserad, placebokontrollerad studie med 900 patienter som ska undersöka om  nordiska livsmedel som blåbär och havre kan användas som ett biverkningsfritt förebyggande tillskott efter hjärtinfarkt. Genom karakterisering av  individens tarmflora och hur denna modifierar effekten av blåbär och havre kan nya möjligheter för individanpassad kostbehandling utvecklas.

Cecilia ingår i forskargrupperna Clinical and Life-Course Epidemiology samt Lifestyle and Cardiovascular Disease.

Undervisning

Cecilia Bergh har tidigare haft uppdrag som basgruppshandledare på läkarprogrammet vid Örebro Universitet. Nuvarande undervisning sker huvudsakligen inom arbetsterapeutprogrammet och inkluderar kursansvar för medicinkurserna på termin tre och fyra. Hon handleder såväl kandidat som magister/master uppsatser inom arbetsterapeutprogrammet, läkarprogrammet samt andra mastersprogram vid Örebro Universitet. Cecilia undervisar även på alla nivåer, inklusive forskarutbildningsnivå, inom områden relaterade till hennes forskningsområden med fokus på vetenskaplig metod och design.

Samarbeten och uppdrag

Nationella samarbetspartners är klinker och forskare från Lunds Universitet, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg, Västmanlands sjukhus samt Centralsjukhuset i Karlstad. Forskningssamarbete samt produktutveckling av livsmedelsprodukter sker även tillsammans med livsmedelsföretagen Glucanova och Immun.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Mohammad, M. A. , Tham, J. , Koul, S. , Rylance, R. , Bergh, C. , Erlinge, D. & Fröbert, O. (2020). Association of acute myocardial infarction with influenza: A nationwide observational study. PLOS ONE, 15 (8).
Bryl-Górecka, P. , Sathanoori, R. , Arevström, L. , Landberg, R. , Bergh, C. , Evander, M. , Olde, B. , Laurell, T. & et al. (2020). Bilberry Supplementation after Myocardial Infarction Decreases Microvesicles in Blood and Affects Endothelial Vesiculation. Molecular Nutrition & Food Research, 64 (20).
Bergh, C. , Oasti, Z. & Montgomery, S. (2020). Non-psychotic mental disorders in adolescent men and risk of myocardial infarction: A national cohort study. European Heart Journal, 41 (Suppl. 2), 2812-2812.
Arevström, L. , Bergh, C. , Landberg, R. , Wu, H. , Rodriguez-Mateos, A. , Waldenborg, M. , Magnuson, A. , Blanc, S. & et al. (2019). Freeze-dried bilberry (Vaccinium myrtillus) dietary supplement improves walking distance and lipids after myocardial infarction: an open-label randomized clinical trial. Nutrition Research, 62, 13-22.
Bergh, C. , Mohammad, M. A. , Tham, J. , Koul, S. , Rylance, R. , Erlinge, D. & Fröbert, O. (2019). Under the weather: acute myocardial infarction and subsequent case fatality with influenza burden - a nationwide observational study. European Heart Journal, 40 (Suppl. 1), 3994-3994.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2018). Sex of older siblings and stress resilience. Longitudinal and life course studies, 9 (4), 447-455.
Hiyoshi, A. , Fall, K. , Bergh, C. & Montgomery, S. (2017). Comorbidity trajectories in working age cancer survivors: A national study of Swedish men. Cancer Epidemiology, 48, 48-55.
Bergh, C. , Fall, K. , Udumyan, R. , Sjöqvist, H. , Fröbert, O. & Montgomery, S. (2017). Severe infections and subsequent delayed cardiovascular disease. European Journal of Preventive Cardiology, 24 (18), 1958-1966.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Appelros, P. , Fall, K. & Montgomery, S. (2016). Determinants in adolescence of stroke-related hospital stay duration in men: a national cohort study. Stroke, 47 (9), 2416-2418.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Fall, K. , Nilsagård, Y. , Appelros, P. & Montgomery, S. (2014). Stress resilience in male adolescents and subsequent stroke risk: cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 85 (12), 1331-1336.

Artiklar, forskningsöversikter

Hutchinson, A. , Bergh, C. , Kruger, K. , Susserová, M. , Allen, J. , Améen, S. & Tingö, L. (2021). The Effect of Probiotics on Health Outcomes in the Elderly: A Systematic Review of Randomized, Placebo-Controlled Studies. Microorganisms, 9 (6).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergh, C. (2017). Life-course influences on occurrence and outcome for stroke and coronary heart disease. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Montgomery, S. , Hiyoshi, A. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. & Fall, K. (2017). Foetal risks for low stress resilience are exacerbated by childhood exposures. Konferensbidrag vid Society for Longitudinal and Life Course Studies conference, Stirling, Scotland, UK, October 11-13, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid Nobel Day's Festivities, Örebro University, Örebro, Sweden December 7, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid 10th World Congress, Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD 2017), Rotterdam, The Netherlands, October 15-18, 2017.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Fall, K. & Montgomery, S. (2015). Pre-stroke characteristics and stroke severity after first stroke in middle-aged men. I: Nordic Stroke 2015 18th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases. Konferensbidrag vid Nordic Stroke 2015: 18th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases, Malmö, Sweden, 26-28 August, 2015.

Manuskript

Bergh, C. , Fall, K. , Udumyan, R. , Sjöqvist, H. , Fröbert, O. & Montgomery, S. Severe infections and subsequent delayed cardiovascular disease : national cohort study.