This page in English

Cecilia Bergh

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303661

Rum: X4217

Cecilia Bergh

Om Cecilia Bergh

Cecilia Bergh är universitetslektor i medicin vid Örebro universitet kombinerat med en anställning som fysioterapeut på Universitetssjukhuset i Örebro. Cecilia tog sjugymnastexamen från Karolinska Institutet 1998 och disputerade 2017 vid Örebro Universitet med avhandlingen ”Life-course influences on occurrence and outcome for stroke and coronary heart disease ”. Hennes primära forskningsområde handlar om kardiovaskulär prevention och inflammation.

Forskning

Cecilias avhandlingsarbete fokuserade på epidemiologiska studier om hur specifika egenskaper såsom stresstolerans och fysisk aktivitet under tonåren, samt infektioner i vuxen ålder, kan kopplas till efterföljande hjärtkärlsjukdom. Som postdoktoral forskare på enheten för Klinisk Epidemiologi och Biostatistik undersökte hon hur stress under fosterlivet eller tidig barndom kan påverka utvecklingen av senare stresstolerans.

Cecilias nuvarande forskningsområde fokuserar på kardiovaskulär prevention med en bredd från registerbaserade epidemiologiska studier till kliniska randomiserade prövningar. Pågående studier handlar om hur olika livsstilsrelaterade exponeringar påverkar risk och prognos för hjärtkärlsjukdom. Cecilia är huvudprövare för BIOAMI, en randomiserad, placebokontrollerad studie med 900 patienter som ska undersöka om  nordiska livsmedel som blåbär och havre kan användas som ett biverkningsfritt förebyggande tillskott efter hjärtinfarkt. Genom karakterisering av  individens tarmflora och hur denna modifierar effekten av blåbär och havre kan nya möjligheter för individanpassad kostbehandling utvecklas.

Cecilia ingår i forskargrupperna Klinisk epidemiologi och biostatistik, Clinical and Life-Course Epidemiology samt Lifestyle and Cardiovascular Disease.

Undervisning

Cecilia Bergh har tidigare haft uppdrag som basgruppshandledare på läkarprogrammet samt undervisat inom arbetsterapeutprogrammet vid Örebro Universitet. Nuvarande undervisning sker huvudsakligen inom enheten för Idrott och inkluderar kursansvar för kursen “Research overview and design“ på masterprogrammet i Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Hon handleder såväl kandidat som magister/master uppsatser inom läkarprogrammet samt andra mastersprogram inom medicin vid Örebro Universitet. Cecilia undervisar även på alla nivåer, inklusive forskarutbildningsnivå, inom områden relaterade till hennes forskningsområden med fokus på vetenskaplig metod och design.

Samarbeten och uppdrag

Nationella såväl som internationella samarbetspartners är klinker och forskare från Lunds Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Västmanlands sjukhus, Centralsjukhuset i Karlstad, Odense Universitetssjukhus, DK samt Steno Diabetes Center i Århus, DK. Forskningssamarbete samt produktutveckling av livsmedelsprodukter sker även tillsammans med det forskningsbaserade livsmedelsföretaget Glucanova i Lund samt med Green Dairy i Karlshamn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript