This page in English

Cecilia Bergh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303661

Rum: C2116

Cecilia Bergh

Om Cecilia Bergh

Cecilia disputerade 2017 i ämnet Medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Hon har en bakgrund som legitimerad sjukgymnast verksam inom området neurologi. Som postdoktoral forskare är hon knuten till Klinisk Epidemiologi och Biostatistik.

Nuvarande forskning fokuserar dels på registerbaserade epidemiologiska studier kring hur specifika riskfaktorer kan kopplas till efterföljande sjukdomsrisk eller det motsatta, dvs hälsa och överlevnad. Pågående studier handlar specifikt hur stress redan under fosterlivet eller tidig barndom kan påverka utvecklingen av senare stresstolerans i tonåren.

Cecilia är även huvudprövare för en stor klinisk studie i samarbete med Hjärt-Lung Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Denna prospektiva, randomiserade, placebo-kontrollerade multicenter studie med 900 patienter syftar till att utvärdera effekten av tillskott av torkade blåbär i kosten på kardiovaskulära riskfaktorer efter hjärtinfarkt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Mohammad, M. A. , Tham, J. , Koul, S. , Rylance, R. , Bergh, C. , Erlinge, D. & Fröbert, O. (2020). Association of acute myocardial infarction with influenza: A nationwide observational study. PLoS ONE, 15 (8).
Bryl-Górecka, P. , Sathanoori, R. , Arevström, L. , Landberg, R. , Bergh, C. , Evander, M. , Olde, B. , Laurell, T. & et al. (2020). Bilberry Supplementation after Myocardial Infarction Decreases Microvesicles in Blood and Affects Endothelial Vesiculation. Molecular Nutrition & Food Research.
Arevström, L. , Bergh, C. , Landberg, R. , Wu, H. , Rodriguez-Mateos, A. , Waldenborg, M. , Magnuson, A. , Blanc, S. & et al. (2019). Freeze-dried bilberry (Vaccinium myrtillus) dietary supplement improves walking distance and lipids after myocardial infarction: an open-label randomized clinical trial. Nutrition Research, 62, 13-22.
Bergh, C. , Mohammad, M. A. , Tham, J. , Koul, S. , Rylance, R. , Erlinge, D. & Fröbert, O. (2019). Under the weather: acute myocardial infarction and subsequent case fatality with influenza burden - a nationwide observational study. European Heart Journal, 40 (Suppl. 1), 3994-3994.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2018). Sex of older siblings and stress resilience. Longitudinal and life course studies, 9 (4), 447-455.
Hiyoshi, A. , Fall, K. , Bergh, C. & Montgomery, S. (2017). Comorbidity trajectories in working age cancer survivors: A national study of Swedish men. Cancer Epidemiology, 48, 48-55.
Bergh, C. , Fall, K. , Udumyan, R. , Sjöqvist, H. , Fröbert, O. & Montgomery, S. (2017). Severe infections and subsequent delayed cardiovascular disease. European Journal of Preventive Cardiology, 24 (18), 1958-1966.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Appelros, P. , Fall, K. & Montgomery, S. (2016). Determinants in adolescence of stroke-related hospital stay duration in men: a national cohort study. Stroke, 47 (9), 2416-2418.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Fall, K. , Nilsagård, Y. , Appelros, P. & Montgomery, S. (2014). Stress resilience in male adolescents and subsequent stroke risk: cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 85 (12), 1331-1336.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bergh, C. (2017). Life-course influences on occurrence and outcome for stroke and coronary heart disease. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Bergh, C. , Oasti, Z. & Montgomery, S. (2020). Non-psychotic mental disorders in adolescent men and risk of myocardial infarction: A national cohort study. Konferensbidrag vid European Society of Cardiology (ESC) 2020, Amsterdam, Netherlands, 29 August-1 September, 2020..
Montgomery, S. , Hiyoshi, A. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. & Fall, K. (2017). Foetal risks for low stress resilience are exacerbated by childhood exposures. Konferensbidrag vid Society for Longitudinal and Life Course Studies conference, Stirling, Scotland, UK, October 11-13, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid 10th World Congress, Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD 2017), Rotterdam, The Netherlands, October 15-18, 2017.
Montgomery, S. , Bergh, C. , Udumyan, R. , Eriksson, M. , Fall, K. & Hiyoshi, A. (2017). Sex of older siblings and cognitive function. Konferensbidrag vid Nobel Day's Festivities, Örebro University, Örebro, Sweden December 7, 2017.
Bergh, C. , Udumyan, R. , Fall, K. & Montgomery, S. (2015). Pre-stroke characteristics and stroke severity after first stroke in middle-aged men. I: Nordic Stroke 2015 18th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases. Konferensbidrag vid Nordic Stroke 2015: 18th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases, Malmö, Sweden, 26-28 August, 2015.

Manuskript

Bergh, C. , Fall, K. , Udumyan, R. , Sjöqvist, H. , Fröbert, O. & Montgomery, S. Severe infections and subsequent delayed cardiovascular disease : national cohort study.