Cancerpatienter positiva till journal på webben

Bild på någon som sitter vid datorn och tittar på sin journal.

Hela 97 procent av patienterna som besvarade enkäten är positiva till möjligheterna som webbjournalen ger.

När journaler blev tillgängliga via webben var många oroliga för cancerpatienter. Nu visar ny Örebroforskning att cancerpatienter tycker webbjournalen är bra – de ser till och med fler möjligheter än andra patienter.

Studien är publicerad i Health Informatics Journal

Jonas Moll

Jonas Moll

– De får en överblick över hälsohistoriken och en chans att förbereda sig för läkarbesök, säger Jonas Moll, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Från och med 2018 kan patienter i hela Sverige logga in via 1177.se och få tillgång till sin journal. I vårdguiden kan patienter läsa besöksanteckningar, se provresultat och få uppgifter om diagnoser. När tjänsten infördes i Region Uppsala, dåvarande Uppsala läns landsting, 2012 mötte den stort motstånd.

– Det har långsamt förändrats men när det gäller cancer är många fortfarande skeptiska – främst på grund av risken att patienter kan få ta emot svåra hälsobesked hemma vid datorn, säger Jonas Moll.

Nationell enkätstudie

Han har tillsammans med tio forskare från fyra lärosäten gjort en nationell enkätstudie. Totalt svarade 2 587 patienter, varav 347 med en cancerdiagnos, på frågor om nättjänsten.

I en delstudie tittar Jonas Moll och Hanife Rexhepi, forskare vid Högskolan i Skövde, närmare på cancerpatienters upplevelse av tjänsten.

– Vår studie visar att cancerpatienter är positiva av flera skäl. De upplever i större utsträckning än andra patienter att webbjournalen underlättar kommunikationen med vårdpersonal och att de får bättre möjligheter att aktivt delta i medicinska beslut, säger Jonas Moll.

Bättre förståelse

Det är inte bara cancerpatienterna som är nöjda. Hela 97 procent av patienterna som besvarade enkäten är positiva till möjligheterna som webbjournalen ger.

– Människor känner sig informerade och får en bättre förståelse för sin egen hälsa. Det som sticker ut i delstudien med cancerpatienter är att denna patientgrupp upplever starkare positiv påverkan än övriga patienter speciellt när det gäller kommunikation med vårdpersonal och delaktighet i vården, avslutar Jonas Moll.

Läs mer i Jonas Molls blogg

Översiktsstudien: Patients’ Experiences of Accessing Their Electronic Health Records: National Patient Survey in Sweden

Text: Linda Harradine
Foto: Privat