De startar campusplattan för studiehjälp och vägledning

Taymyr Vis och Edgar Skönnegård.

Taymyr Visaitov och Edgar Skönnegård lärde känna varandra under gymnasietiden hemma i Varberg. När det var dags att plugga vidare valde båda Örebro universitet. Nu står vännerna inför nya utmaningar och har tillsammans startat ett digitalt nätverk för studiehjälp – Campusplattan.

Campusplattan på Instagram

– Det finns ett flertal underliggande faktorer för skapandet av Campusplattan. Just nu är den en hemsida där vi erbjuder mattehjälp, säger Taymyr Visaitov som pluggar till ekonomiprogrammet.

Tanken är att alla, grundskolelever, gymnasieelever och studenter, ska kunna få studiestöd genom Campusplattan. I dagsläget är tre matematikerstudenter, Daniel Rönning, Johanna Stattin och William Dolk,  engagerade i det digitala nätverket.

– Hemsidan erbjuder ett forum där alla registrerade kan ställa frågor och ge svar. Idén bygger på att ju fler som engagerar sig i Campusplattan, desto fortare får man sitt ärende besvarat. Vi har dessutom stora planer för hur vi ska vidareutveckla detta inför höstterminen 2020, säger Taymyr Visaitov.

Han och Edgar Skönnegård hoppas att fler studenter ska engagera sig i Campusplattan. Genom att säkerställa kvaliteten på svaret som studenterna ger, finns det ett poängsystem för Campusplattans användare.

– För att förbättra kvaliteten så kan man rösta vilket svar som var bäst. Även de som inte ställt frågan kan rösta på vilket svar de anser vara mer passande. Sen finns det även ett poängsystem för hur aktiv en medlem är. På så vis kan vi bygga ett större förtroende, säger Edgar Skönnegård som studerar på matematikerprogrammet.

Han har egen erfarenhet av att handleda i matematik genom Universitetsbibliotekets Mattehjälpen.

 – Jag ser det här som ett komplement till Mattehjälpen. Mattehjälpen har öppet en dag i veckan under en bestämd tid. Genom Campusplattan kan du få hjälp när du behöver det. Det som vi alla vet är att det alltid finns behov av hjälp, säger han.

I framtiden vill Taymyr Visaitov och Edgar Skönnegård erbjuda studiehjälp inom fler områden, nästa ämne som de planerar för är programmering och IT. Och de vill även ge möjlighet för gymnasieelever att ställa frågor till studenter om studier och studentliv.

 – Vi har planerat funktioner och tjänster för Campusplattan under ett år, det här är ett koncept vi vill utveckla tillsammans med andra studenter, säger Edgar Skönnegård.

– Vår vision är att studenter, oavsett vad och var de studerar, ska ha en lättare koppling till varandra. Genom att skapa samarbeten med flertal olika aktörer på marknaden, ska vi förbättra vårt koncept, säger Taymyr Visaitov.

Han fortsätter:

– Smidigaste sättet att kontakta oss är på instagram via @campusplattan. Där kan man via direkt meddelanden berätta vad man vill bidra med. Vårt instagram konto kommer vara en av våra centrala platser för nytt innehåll samt direkt kommunikation. Vi ser verkligen fram emot utvecklingen av Campusplattan.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat