Matematikerprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du vara bra på att förstå och lösa problem, samt räkna på och analysera data? Då ska du läsa Matematikerprogrammet. Som matematiker kan du jobba inom till exempel transport-, finans- eller läkemedelsbranschen, inom tillverkande industri eller med meteorologi.

Matematikerprogrammet ger en fundamental kunskap som kommer att vara aktuell i den snabbföränderliga världen. Bli en del av en bransch där dina kunskaper kan göra en verklig skillnad.

Två studenter som sitter och pratar med varandra.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D.

Matematikerprogrammet ger dig både bredd och djup i ämnet matematik. Fokus ligger på beräkningsmatematik och beräkningsproblem. Som student får du de verktyg du behöver för att arbeta med matematiska problem i yrkeslivet. Det är även en bra grundutbildning för dig som vill studera vidare inom matematik eller angränsande ämnen.

Matematikerprogrammet vid Örebro universitet ger dig både en teoretisk grund och praktiskt användbara kunskaper som rustar dig för arbetslivet. De teoretiska kurserna ger en bas att stå på som är ovärderlig inom alla former av problemlösning. De mer specialiserade kurserna inom beräkningsmatematik och statistik ger dig kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Matematiska modeller används inom många delar av samhället. Som matematiker kan du inte bara använda dessa modeller utan även utveckla dem. Arbetsgivare finns till exempel inom transport-, finans- eller läkemedelsbranschen. Du kan även jobba med konstruktion, meteorologi, eller som analytiker inom datadriven marknadsföring.

Genom att plugga i Örebro får du veta hur matematik kan bidra till att lösa de stora utmaningarna i dagens samhälle, till exempel hur matematik används som ett viktigt verktyg för hållbar utveckling, AI, och Data Science.

Utbildningsplan Matematikerprogrammet, 180 hp

Första terminen innehåller grundläggande kurser i matematik inom två spår, analys och algebra. Analysspåret ger goda räknefärdigheter med derivator och integraler, och inom algebra introduceras linjär algebra, som är fundamental för stora delar av matematiken.

Andra terminen breddas kunskaperna med analys i flera variabler, kombinatorik, modellering samt en första kurs om att skriva egna bevis, främst inom analys.

Tredje terminen ägnas åt en kurs i statistik samt algebraisk bevisföring och analys med komplexa variabler.

Fjärde terminen blandar tillämpade kurser inom beräkningsmatematik och optimering med teoretiska kurser inom differentialekvationer och linjär algebra.

Femte terminen fördjupar kunskaperna inom såväl sannolikhetslära och statistik som beräkningsmatematik.

Under termin 2-5 läser du också kurser som sätter matematiken i ett socialt sammanhang. Vi kopplar matematiken till etik, estetik, historien, framtiden och det omgivande samhället. Du läser dessa kurser tillsammans med äldre och yngre studenter.

Sjätte terminen avslutar programmet med ett självständigt arbete, samt kurser om vetenskapligt skrivande i matematik och en fördjupning inom beräkningsmatematik.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Andrii Dmytryshyn

Anmälningskod ORU-59407

Matematikerprogrammet ger relativt goda möjligheter till anställning efter examen. Kunskaper inom beräkningsmatematik efterfrågas inom till exempel bilindustri, skogssektorn, försäkrings- och bankväsendet och i många forskningsområden. Kompetens inom matematisk statistik efterfrågas på SCB och av banker, läkemedels- och försäkringsbolag.

Angelica Ruth

Arbete för matematiker finns inom olika branscher

Angelica har läst matematikerprogrammet vid Örebro universitet och en utbildning i miljöteknik. Hon var som klippt och skuren för tjänsten som handläggare inom vindkraftfrågor på Energimyndigheten i Eskilstuna. Redan innan hon var klar med studierna på matematikerprogrammet blev hon anställd och började jobba parallellt med att utbildningen avslutades.

 – Det bästa med mitt jobb är att jag förhoppningsvis hjälper till att rädda världen. Bort från fossilt bränsle till något mer hållbart. Målet är att göra skillnad för framtiden, men vi måste ha tålamod eftersom det tar tid.

Forskning inom energiområdet

Energimyndigheten delar varje år ut cirka 1,3 miljarder i statliga medel till forskning inom energiområdet. Som handläggare på avdelningen för forskning och innovation är det Angelicas jobb att bedöma ansökningar inom förnybar energi, som vind-, sol-, vatten- och havsenergi.

– Ansökningarna och rapporterna jag granskar är ofta matematiskt tunga och innehåller tekniska beskrivningar och då har jag verkligen nytta av matematiken eftersom det är språket för att förstå även teknik och fysik.

Jobbet är varierande, att bedöma ansökningar och läsa forskningsrapporter är en del. Andra dagar är det möten med EU-kommissionen i Bryssel, där Angelica är den svenska representanten för två EU-program. Det blir också en del resor till universitet och företag runt om i Sverige.

– Den här veckan har jag varit med och arrangerat en havsenergikonferens i Smögen med de mest prominenta svenska forskarna och med deltagare från såväl USA, Europa och Asien.

Nischa sig

Angelicas tips till dem som funderar på att läsa matematikerprogrammet är att det är bra att ha en ungefärlig bild av vad man vill använda matematiken till.

– Matematik är användbart inom vitt skilda områden, men det är få arbetsannonser som söker matematiker. Därför gäller det att nischa sig och gärna hitta en kombination med ett annat ämne. Jobben finns inom olika branscher. Någon jobbar med dataspelsutveckling, en annan med att ta fram algoritmer för lyckad matchning på dejtingsajter eller med matematiska uträkningar för hur IKEA ska öka sin försäljning avslutar Angelica.

Att kunna räkna är inom stora delar av samhället lika viktigt som att kunna skriva. Den senaste pandemin är bara ett exempel där goda kunskaper i matematik är nödvändiga för att kunna analysera situationen och förutsäga vad olika alternativ ger för utfall. Som matematiker tar man fram beslutsunderlag inom den bransch man verkar i – det kan vara dimensionering av broar eller formgivning av propellrar, modeller för när man ska köpa och sälja aktier och andra värdepapper, modellering av mest ekonomiska flyg- eller lastbilsrutter, planering av medicinska försök eller modellering av smittspridning.

Statistik kan ses som en del av matematiken, speciellt det som kallas matematisk statistik. Om man läser statistik blir man också duktig på datainsamling och datahantering, vilket inte ingår i en matematikutbildning.

Absolut inte. Det som krävs är en viss talang, motsvarande att man klarar att läsa natur eller teknik på gymnasiet, och sedan hårt arbete (precis som på alla utbildningar).

Det är en bred och fundamental utbildning som möjliggör många vägar ut i arbetslivet eller vidare studier, och framför allt en rolig utbildning för alla som älskar matematik.

Inte till en början, men senare blir den det. Då har du å andra sidan också lärt dig mer. Den som klarar första terminen bra klarar som regel också resten av programmet.

Det är inga problem att studera en termin utomlands. Matematikkurser är tämligen likartade i hela världen, och vi har utbytesavtal med universitet i Europa, USA, Asien och Afrika.

Det är väldigt kul och familjärt! Studenter har ofta bra kontakt och kommunikation med lärare och studievägledare, vilket gör det lätt att lösa administrativa frågor och få hjälp med sin utbildning om det behövs. Innehållsmässigt är programmet likt andra kandidatprogram i matematik.

Dessutom är det bekvämt och mysigt att vara student och bo i Örebro.

Många av våra studenter undervisar yngre årskurser på programmet, vilket både befäster deras kunskaper och ger ett extra tillskott i kassan. Efter utbildningen kan du läsa Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) som på tre terminer ger behörighet att undervisa på högstadiet och gymnasiet. För att bli universitetslärare krävs oftast att du efter denna utbildning läser en masterutbildning under två år och sedan doktorerar i matematik.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.NT@oru.se

Malte Litsgård.

”Matematiker har många olika karriärmöjligheter på arbetsmarknaden”

Malte Litsgård drömde om en karriär som musiker, men drogs mer och mer mot matematik och hamnade på Matematikerprogrammet vid Örebro universitet. Nu utbildar han sig till forskare i Uppsala.
- Det bästa med mitt yrkesval är kreativiteten och friheten, säger han.

Edgar Skönnegård

Intresset för kryptering fick Edgar att välja Matematikerprogrammet

Varför sökte du Matematikerprogrammet?
Jag har alltid varit intresserad av matematik men aldrig funderat på det som ett karriärval innan jag såg filmen The Imitation Game. Filmen handlar om hur matematikern Alan Turing byggde en maskin som knäckte Enigma, tyskarnas krypteringskod, under andra världskriget. Den talade verkligen till mig. Jag har alltid varit intresserad av att pussla ihop lösningar till olika problem och se kopplingar mellan olika saker. Jag började söka mer information om kryptering och fick en känsla som sade att jag borde studera matematik. 

Örebro var inte mitt förstahandsval men jag besökte universitetet innan jag beslutade mig och magkänslan ledde mig hit. Den nära kontakten vi har med lärarna tror jag inte man erbjuder på andra ställen.

Vad är det bästa med ditt program?
Gemenskapen bland studenterna. Vi hjälps alltid åt och alla är glada att få förklara om det är något man inte förstår. Kunskapen hos andra studenter kompletterar mina egna, vilket jag uppskattar oerhört. Lärarna är också väldigt engagerade och hjälpsamma.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Stor men liten. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet i Örebro är fyllt med engagemang och är alltid öppet för nya människor. Det är väldigt inbjudande och folket här är riktigt vänliga. Jag minns som nystudent hur inkluderad jag kände mig. Det är allt man kan önska sig när man flyttar till en ny stad. 

Vad har du för framtidsplaner?
Mina framtidsplaner sträcker sig så långt som att jag ska ta min mastersexamen i Uppsala. Mer än så har jag inte planerat ännu. Jag har tankar om något arbete som involverar rymdutforskning men för tillfället är Uppsala i siktet. 

Tips till blivande studenter?
Skaffa dig ett gäng studiekamrater, för det är alltid bra med kompletterande kunskap och gemenskap.  Ta dig tiden att engagera dig i något på universitetet. De studenter du träffar kan ha drömmar och mål som ligger i linje med dina egna. För framtiden kan det vara en kritisk katalysator för att du ska nå dit du vill. 

Lovisa Demetriades framför Novahuset.

"Jag har hittat många nya roliga områden inom matematiken"

Varför sökte du programmet?
Jag gick först naturvetenskapligt basår för att jag ville bli no-lärare. Jag fick tips om att gå matematikerprogrammet istället och läsa pedagogik efteråt. Jag tänkte att det skulle bli svårt, men basåret gav en bra grund och det har gett mig lite försprång ibland. Nu har jag hittat många nya roliga områden inom matematiken, så vi får se om jag blir lärare slutänden. 

Vad är det bästa med programmet?
Att vi får se matematik från ett annat håll. Det är väldigt roligt att lära sig varför matte är som det är. Vi går djupare in i matematiken och lär oss grunderna så vi kan applicera våra kunskaper inom många olika områden.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Det är en bred utbildning och det kan vara lite läskigt att inte veta var man ska ta vägen sedan, därför gäller det att hitta sin nisch med det som är roligt. Jag känner att pedagogik är en bra möjlighet att läsa efter matematikerprogrammet för att få lärarbehörighet. Då behöver jag inte låsa mig vid ett yrke. Jag kan jobba som lärare eller på ett företag med något helt annat. Det tycker jag är skönt! Jag tycker till exempel att det skulle vara roligt att forska inom didaktik. Miljöfrågor är också väldigt intressant.

Hur vill du beskriva Örebro universitet?
Campus är trevligt med många ställen att sitta och plugga på i olika byggnader. Här finns ett bra uteliv med kåren som mötesplats för alla studenter. Det är härligt att campus ligger ganska centralt men ändå lite lantligt. Om det behövs en paus i pluggandet är det bara att ta en skogspromenad.

Vad tycker du om Örebro som studentstad?
Det är en bra pluggstad där man kan cykla överallt eftersom det är så platt. Staden har allt möjligt att välja på utan att vara för stor. Vi har många fina ställen i Örebro, till exempel stadsparken där det är mysigt att hänga. Jag gillar att spela frisbeegolf och det finns banor både vid campus och på andra sidan stan.

Har du några tips till blivande studenter?
Våga utmana dig själv, det har jag gjort. Jag trodde att det bara var snillen som kunde gå det här programmet. Så är det inte, men det är viktigt att ta in de nya sätten att prata om matematik. När de väl fastnar är det inte så svårt som det verkar.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.