Matematikerprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Gillar du att räkna och lösa problem? Då ska du läsa Matematikerprogrammet. Som matematiker kan du jobba inom till exempel transport-, finans- eller läkemedelsbranschen, inom tillverkande industri eller med meteorologi.

En grupp studenter samlade runt ett bord.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik D

Matematikerprogrammet ger dig både bredd och djup i ämnet matematik. Fokus ligger på beräkningsmatematik och beräkningsproblem. Som student får du de verktyg du behöver för att arbeta med matematiska problem i yrkeslivet. Det är även en bra grundutbildning för dig som vill studera vidare inom matematik eller angränsande ämnen.

Matematikerprogrammet vid Örebro universitet ger dig både en teoretisk grund och praktiskt användbara kunskaper som rustar dig för arbetslivet. De teoretiska kurserna ger en bas att stå på som är ovärderlig inom alla former av problemlösning. De mer specialiserade kurserna inom beräkningsmatematik och statistik ger dig kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Matematiska modeller används inom många delar av samhället. Som matematiker kan du inte bara använda dessa modeller utan även utveckla dem. Arbetsgivare finns till exempel inom transport-, finans- eller läkemedelsbranschen. Du kan även jobba med konstruktion, meteorologi, eller som analytiker inom datadriven marknadsföring.

Utbildningsplan Matematikerprogrammet, 180 hp

Första terminen innehåller grundläggande kurser i matematik inom två spår, analys och algebra. Analysspåret ger goda räknefärdigheter med derivator och integraler, och inom algebra introduceras linjär algebra, som är fundamental för stora delar av matematiken.

Andra terminen breddas kunskaperna med analys i flera variabler, kombinatorik, modellering samt en första kurs i analytisk bevisföring.

Tredje terminen ägnas åt en kurs i statistik samt algebraisk bevisföring och analys med komplexa variabler.

Fjärde terminen blandar tillämpade kurser inom beräkningsmatematik och optimering med teoretiska kurser inom differentialekvationer och linjär algebra.

Femte terminen fördjupar kunskaperna inom såväl sannolikhetslära och statistik som beräkningsmatematik.

Sjätte terminen avslutar programmet med ett självständigt arbete, samt kurser om vetenskapligt skrivande och en fördjupning inom beräkningsmatematik.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 15

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Niklas Eriksen

Matematikerprogrammet ger relativt goda möjligheter till anställning efter examen. Kunskaper inom beräkningsmatematik efterfrågas inom till exempel bilindustri, skogssektorn, försäkrings- och bankväsendet och i många forskningsområden. Kompetens inom matematisk statistik efterfrågas på SCB och av banker, läkemedels- och försäkringsbolag.

Utbildningen ger också en bra bas för studier i matematik på avancerad nivå och om du vill göra en karriär som forskare.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.